0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

İletişim Eğitimleri

İletişim Eğitimleri

Genellikle kurumiçi kişisel ve kurumsal İletişim Eğitimleri başta olmak üzere tüm kurumsal eğitimler, bir işletmenin; çalışanlarının bireysel mesleki becerilerini ve tüm paydaşlarıyla olan ilişkileri geliştirmek için düzenlediği çok özel eğitimlerdir. Bu eğitimler, şirketlerin kadrolarına veya organizasyonel yapısına göre, varsa kurum içindeki uzman bir eğitmenden, yoksa bu işi ciddi anlamda organize eden ve konularında uzman eğitmenlere sahip, KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. gibi, kurumsal eğitim şirketlerinden tedarik edilebilir!

 

Temel İletişim Becerileri

İletişim eğitimi, bireylerin iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir süreçtir. Bu eğitim, sözlü ve sözsüz iletişimin yanı sıra, dinleme, geri bildirim verme, çatışma çözme gibi temel iletişim becerilerini kapsar.

Temel iletişim becerileri, etkili bir iletişim için gerekli olan temel beceriler olarak tanımlanabilir. Bu beceriler, bireyin kendini ifade etme, karşı tarafı anlama ve onunla etkili bir şekilde etkileşim kurma yeteneğini geliştirir.

Temel iletişim becerilerinin detaylarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 1. Etkin dinleme: Etkili iletişimin en önemli unsurlarından biri, etkili dinleme becerisine sahip olmaktır. Etkili dinleyici, karşı tarafın söylediklerini dikkatli bir şekilde dinler, onun duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışır ve sorular sorarak konuyu açıklığa kavuşturur!
 2. Sözlü iletişim: İletişimin en yaygın biçimlerinden biridir. Etkili sözlü iletişim becerilerine sahip olmak, düşüncelerimizi ve duygularımızı net ve anlaşılır bir şekilde ifade etmemizi sağlar. Bu becerileri geliştirmek için, açık ve net bir dil kullanmak, beden dilimizi doğru kullanmak ve etkili bir konuşma tekniği geliştirmek önemlidir!
 3. Sözsüz iletişim: Sözlü iletişim kadar önemli olmasa da, sözsüz iletişim de etkili bir iletişim için gereklidir. Sözsüz iletişim, beden dili, jestler, yüz ifadeleri ve göz teması gibi unsurları içerir. Etkili sözsüz iletişim becerilerine sahip olmak, karşı tarafa mesajlarımızı daha güçlü bir şekilde iletmemizi sağlar!
 4. Geri bildirim: Etkin iletişim sürecinin önemli bir parçasıdır. Geri bildirim, karşı tarafın davranışlarını ve sözlerini anlamamıza ve onunla etkili bir şekilde etkileşim kurmamıza yardımcı olur. Etkili geri bildirim vermek için, açık ve net olmak, karşı tarafın duygularını göz önünde bulundurmak ve yapıcı olmak önemlidir!
 5. Çatışma çözme: Çatışma, iletişimin kaçınılmaz bir parçasıdır. Etkili çatışma çözme becerilerine sahip olmak, çatışmaları olumlu bir şekilde çözmemize yardımcı olur. Bu becerileri geliştirmek için, karşı tarafın bakış açısını anlamaya çalışmak, duygularımızı kontrol altında tutmak ve uzlaşmaya açık olmak önemlidir!..

İş İletişimi ve Profesyonellik

İş iletişimi, iş hayatındaki kişiler arasında bilginin, fikirlerin ve duyguların; doğru + açık + saygılı + özenli + profesyonel bir üslup ile aktarılması sürecini ifade eder. Profesyonellik, iş hayatında belirli standartlara ve kurallara uygun olarak davranma durumudur.

İş iletişimi ve profesyonellik, iş hayatında başarıya ulaşmak için önemli bir rol oynar. Etkili bir iş iletişimi, iş hedeflerine ulaşmak, iş ilişkilerini geliştirmek ve iş ortamında saygınlık kazanmak için gereklidir. Profesyonel bir tutum, işverenler ve müşteriler tarafından takdir edilir ve iş hayatında fırsatların artmasına yardımcı olur.

Toplantı ve Sunum Becerileri

Etkili bir toplantı yönetebilmek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır;

 • Toplantının amacını ve hedeflerini belirleyin!
 • Katılımcı listesini oluşturun ve katılımcılara toplantının amacını ve hedeflerini bildirin!
 • Toplantı gündemini hazırlayın ve katılımcılarla paylaşın!
 • Toplantı yerini ve saatini belirleyin!
 • Toplantı sırasında etkin bir şekilde liderlik yapın!
 • Toplantı sonuçlarını takip edin ve raporlayın!

Etkili bir sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır;

 • Sunumun amacını ve hedeflerini belirleyin!
 • Hedef kitlenizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlayın!
 • Sunumun içeriğini ve yapısını planlayın!
 • Görsel unsurlardan yararlanarak sunumunuzu güçlendirin!
 • Sunumunuzu prova yapın!
 • Sunum sırasında etkili bir şekilde iletişim kurun!..

Empati ve İnsan İlişkileri

Empati, bir kişinin başka bir kişinin bakış açısını ve duygularını anlayabilme ve paylaşabilme yeteneğidir. Empati, güçlü insan ilişkilerinin temel taşıdır. Empati, insanların birbirlerini daha iyi anlamalarına ve birbirlerine saygı duymalarına yardımcı olur. Ayrıca çatışmaları çözmeye ve ortak hedeflere ulaşmaya yardımcı olur!

Empati, hem sözlü hem de sözsüz iletişim yoluyla ifade edilebilir. Örneğin, empatinin sözlü ifadesi, karşımızdaki kişinin duygularını yansıtan cümleler kurmaktır. Empatinin sözsüz ifadesi ise, karşımızdaki kişiye şefkatli ve anlayışlı bir bakış ile bakmaktır!..

Çatışma Yönetimi ve İletişim

Çatışma; iki veya daha fazla kişinin birbirine karşı karşıya gelmesi ve aralarında anlaşmazlık olması durumudur. İletişim, bir kişiden diğerine bilgi, fikir veya duyguların aktarılması sürecidir!

Çatışma yönetimi; çatışmaların etkili bir şekilde çözülmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, çatışmanın nedenini ortaya çıkarma, çatışmanın taraflarının bakış açılarını anlama, çatışmayı çözmek için seçenekler geliştirme ve bu seçeneklerden en uygun olanı seçmeyi içerir!

İletişim; çatışma yönetiminin önemli bir parçasıdır. Etkili iletişim, çatışmanın daha sağlıklı ve yapıcı bir şekilde çözülmesine yardımcı olur!..

Çeşitlilik ve Kültürel Farkındalık

Çeşitlilik ve kültürel farkındalık, iletişim eğitiminin önemli bir parçasıdır. Çeşitlilik; farklı kültür, ırk, din, cinsiyet, cinsel yönelim ve engellilik durumuna sahip insanların bir arada var olmasıdır. Kültürel farkındalık; farklı kültürlerin değerlerini, normlarını ve iletişim biçimlerini anlama yeteneğidir!

İletişim eğitiminde çeşitlilik ve kültürel farkındalık, katılımcıların; farklı kültürlerden gelen insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamaya yardımcı olur. Bu; iş dünyasında, eğitimde ve toplumda başarılı olmalarını sağlar!..

Dijital İletişim ve Sanal İletişim

Dijital iletişim ve sanal iletişim, günümüzde iletişimin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu iki kavram, genellikle birbirinin yerine kullanılsa da, aralarında bazı önemli farklılıklar vardır!

Dijital iletişim; herhangi bir elektronik cihaz kullanılarak bilgi, fikir veya duyguların aktarılmasıdır. Bu; telefon, bilgisayar, tablet veya akıllı telefon gibi cihazları kullanarak yapılabilir. Dijital iletişim, sözlü, yazılı veya görsel olabilir!

Sanal iletişim; fiziksel olarak aynı yerde bulunmayan kişiler arasında iletişim kurmaktır. Bu; e-posta, sosyal medya, video konferans veya görüntülü sohbet gibi araçlar kullanılarak yapılabilir. Sanal iletişim, genellikle dijital iletişimin bir şekli olarak görülür!..

Liderlik İletişimi

Liderlik iletişimi, liderlerin takipçileriyle etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan bir dizi beceri ve yetenektir. Liderlik iletişimi, liderlerin; hedeflerini belirlemelerine, takipçilerini motive etmelerine ve ekip çalışmasına teşvik etmelerine yardımcı olur!..

Müşteri İletişimi Ve Hizmet Kalitesi

Müşteri iletişimi, işletmelerin müşterileriyle etkileşime girdiği herhangi bir süreçtir. Bu; telefon görüşmelerini, e-postaları, sosyal medya mesajlarını, müşteri hizmetleri temsilcileri ile yüz yüze görüşmeleri ve hatta ürün veya hizmetle ilgili web siteleri ve de kullanıcı kılavuzlarını içerebilir!

Hizmet kalitesi, bir işletmenin müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesidir. Bu; ürünün veya hizmetin kalitesi, müşteri hizmetleri temsilcilerinin profesyonelliği ve yanıt verme süresi gibi faktörleri içerebilir!..

İletişim Teknolojisi ve Araçları

İletişim teknolojisi; bilgi, fikir veya duyguların bir kişiden diğerine aktarılması için kullanılan teknolojidir. İletişim araçları; iletişim teknolojisini kullanarak iletişim kurmak için kullanılan cihazlardır!

İletişim teknolojisi ve araçları, günümüzde; yazılı + görsel + işitsel + sözlü (1/1 yüz yüze konuşmalar, telefon görüşmeleri ve video konferanslar dahil konuşmak ve dinlemek) + sözsüz (Beden dili, jestler, yüz ifadeleri ve göz teması) iletişimin önemli bir parçasıdır. Bu teknolojiler, insanların dünyanın her yerinden insanlarla iletişim kurmasını, bilgi ve fikirleri paylaşmasını ve iş birliği yapmasını kolaylaştırır!

İletişim teknolojisi ve araçları, günümüzde iletişimin önemli bir parçasıdır. Bu teknolojiler, insanların dünyanın her yerinden insanlarla iletişim kurmasını, bilgi ve fikirleri paylaşmasını ve iş birliği yapmasını kolaylaştırır!..

Eğitim Programlarının Tasarımı ve Uygulanması

İletişim eğitimi programlarının tasarımı ve uygulaması; etkili bir iletişim için gerekli olan temel becerilerin kazandırılmasını amaçlayan bir süreçtir. Bu eğitim sürecinde, özel eğitmenlerden veya üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinden hizmet alınabilir!

İş hayatındaki; bu canlı veya 7/24 açık olabilecek (Türkiye’nin Her Yerinden / Kullanıcı Adı / Şifre / Mesaj / Anket / Onaylı Sertifika) uzaktan eğitim süreçlerinde varsa kurumsal eğitim yönetmeliği geçerli olacaktır!

Diğer yönden doğru bir ifade ile iletişim becerileri konusunda, eğitim süreci boyunca; hedef kitlenin ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınarak, etkili bir iletişim için gerekli olan bilgi, ilgi, beceri ve yetkinlikler belirlendikten sonra bu bilgiler, özellikle aktif katılımcıların ilgisini çekecek ve öğrenmelerini kolaylaştıracak bir şekilde… Sunumlar + Sorular + Cevaplar + Oyunlar + Etkinlikler + Geri Bildirimler ile tasarlanır ve uygulanır!..

Eğitim Etkililiğinin Ölçülmesi

İletişim eğitimleri için kullanılan yaygın değerlendirme yöntemleri şunlardır;

 • Eğitim öncesinde ve sonrasında katılımcılardan bilgi ve becerilerini ölçen bir test uygulanır. Bu testler, katılımcıların eğitim öncesi ve sonrası bilgi ve beceri düzeylerindeki değişikliği belirlemeye yardımcı olur!
 • Eğitim sonunda katılımcıların öğrendiklerini ölçmek için çeşitli öğrenme çıktıları kullanılabilir. Bu çıktılar arasında, ödevler, projeler, sunumlar ve vaka çalışmaları yer alabilir!
 • Katılımcılardan eğitim hakkında geri bildirimlerin toplanması, eğitimin etkinliğini değerlendirmek için önemli bir yöntemdir. Katılımcılar, eğitim içeriği, yöntemler ve eğitmen hakkında görüşlerini paylaşabilir!..

Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel ve Kurumsal İletişimde Yapılmaması Gerekenler?

İletişim bir haberleşme ve mesaj alışverişi olduğundan hareketle, bireysel veya kurumsal olarak, mesajı verenle mesajı alan arasındaki bilgi asimetrisi hayatın her alanındaki iletişimin en önemli engelidir. Mesajı gönderen kişi veya kurum, karşı tarafın hangi bilgi ve duygu düzeyinde olduğunu dikkate almadan iletişim kurmaya çalışırsa, mesaj yerine doğru bir şekilde ulaşamayabilir!..

Sonuç olarak, iletişim eğitimi, bireylere ve topluma birçok fayda sağlayan önemli bir süreçtir. Bu eğitim sayesinde bireyler, kendilerini daha iyi ifade etmeyi, karşı tarafı daha iyi anlamayı ve çatışmaları daha olumlu bir şekilde çözmeyi öğrenirler!..

2009 yılından bu yana KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi olarak, konularında uzman Eğitmen Kadrolarımız ile özellikle “Kişisel ve Kurumsal İletişim Eğitimleri” başta olmak üzere, işletmenize özel tüm eğitimleriniz için hizmetinizdeyiz!..

ALİ RIZA DEĞER