0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Yöneticilik Liderlik

Yöneticilik ve Liderlik

Merhaba Sevgili Dostlar,

Bildiğiniz üzere Yöneticilik; gösterilen hedefler doğrultusunda, herhangi bir “Kamu Kurumu veya İşletme/Şirket/Sivil Toplum Kuruluşu” gibi bir organizasyonun, iş akış planlarına göre iş gücü kaynaklarını planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme sürecidir.

 

Yöneticiler, işletmenin hedeflerine ulaşmak için kaynakları etkili bir şekilde kullanır ve çalışanları yönlendirirler. Yöneticilik, işletmenin operasyonel faaliyetlerini yönetmekle ilgili iken, liderlik; özellikle vizyon belirleyerek, insanları motive etme ve yönetme sanatıdır!

Diğer yandan Liderlik; bireylerin bir vizyon belirleyerek, bireyleri ya da grupları bu vizyon doğrultusunda etkileme, yönlendirme ve motive etme becerisidir!

Liderlik, insanlar arası güçlü ilişkiler kurma yeteneği, etkili bir lider için hayati önem taşır. Çünkü liderlik, insanları anlama ve onlarla ilişki kurma üzerine kuruludur.

Liderlik; bir grup insanın bir amacı gerçekleştirmek için örgütlendirilmesi ve yönlendirilmesi sürecidir. Liderler, grup üyelerine, grup içinde çalışma ve etkileşim yöntemlerini öğretir ve uygular.

Liderlik kelimesi; çalışma hayatında veya sivil toplum örgütlerinde, insanları ortak bir hedefe yöneltebilen, insanlar arasında özel bir bağ kurulmasını sağlayan, karmaşık olan bilgi ve gücü bir araya getirerek etkin kararlar alabilen ve de bu kararların uygulanmasını sağlayabilen kişi olarak ifade edilmektedir!..

Şimdi alt başlıklarla, Yöneticilik ve Liderlik konumuzun detaylarına devam edecek olursak…

 

Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Fark

Bildiğiniz gibi, yöneticilik ve liderlik, birbirinden farklı kavramlar olmakla birlikte, birbirlerini tamamlayıcı özellikler taşırlar.

Yöneticilik; işi yöneten kişinin rolü dolayısıyla aldığı unvandır. Liderlik ise aynı kişinin; tutumu ve yetkinliğidir. Yönetici, işi yöneten ve organize eden kişinin çatı ismidir. Liderlik, koçluk ve mentorluk ise bu çatı ismin altında yer alan farklı şapkalardır. Her şapkanın teknik detayları farklıdır.

Liderler; hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlayan, kişilere öncülük eden ve ekibe bağlılık oluşturabilen kişilerdir. Liderlik ile birlikte anılan birçok özellik sıralanabilir. Oldukça geniş bir yelpazede incelenebilen liderlik özellikleri genel olarak iletişim, akıl ve duygularla ilgilidir.

Liderler doğru işleri yaparlar. Yöneticiler ise işleri doğru yaparlar. Yöneticilerin odağında sistemler yer alırken liderler ekiplere odaklanır. Liderler uzun vadeli hedeflerle ilgilenirler.

Yöneticiler; süreli ve kısa vadeli hedeflere, sorunsuz bir şekilde ulaşılmasını sağlarlar.

Liderler ise satrançta olduğu gibi birkaç hamle sonrasını da, düşünerek hareket ederler!..

Etkili Bir Lider Olmanın Özellikleri ve Beceri Kazanma

Etkili bir lider olmak için, bazı liderlik becerilerini, mutlaka bünyenizde barındırmak ve bu becerileri de geliştirmek zorunda olduğunuz konusunda, mutabık olduğumuz kanısındayım.

Liderlik becerileri, doğuştan gelen özelliklerin yanı sıra, zamanla geliştirilebilen becerilerdir!

Bunların neler olduğunu, bir kez daha gözden geçirmek gerekirse, etkin bir liderlik için;

 1. Kendinizi tanıyın: Kendinizi tanımak, güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamak ve bu yönleri nasıl geliştirebileceğinizi belirlemek, liderlik becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.
 2. Etkili iletişim kurun: Etkili bir lider olmak için, açık ve net bir şekilde iletişim kurmanız gerekmektedir. İyi bir dinleyici olmak, empati kurmak ve açık fikirli olmak, etkili iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır.
 3. Takım çalışmasını teşvik edin: Takım çalışması, başarılı liderlik için önemlidir. Takım üyelerinin birbirleriyle uyumlu çalışmalarını sağlamak ve takım üyelerinin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak, liderlik becerilerinizi geliştirecektir.
 4. Karar verme becerilerinizi geliştirin: Karar verme becerileri, liderlikte önemli bir rol oynar. Karar verme sürecinde, farklı seçenekleri değerlendirmek, riskleri analiz etmek ve sonuçları öngörmek önemlidir.
 5. Öğrenmeye devam edin: Liderlik becerilerini geliştirmek için, mutlaka öğrenmeye devam etmek gerekir. Kitaplar okumak, seminerlere katılmak ve mentorluk almak, liderlik becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.
 6. Örnek olun: İyi bir lider olmak için, takım üyelerine örnek olmanız gerekmektedir. Etik davranışlar sergilemek, sorumluluk almak ve takım üyelerine saygı göstermek liderlik becerilerinizi geliştirecektir.
 7. Geribildirim alın: Geribildirim almak, liderlik becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Takım üyelerinizden geribildirim alarak, güçlü yönlerinizi ve geliştirilmesi gereken alanları belirleyebilirsiniz!..

Liderlik Stilleri ve Türleri Nelerdir?

Sizlerinde çok iyi bildiği gibi, İş dünyamızda yakın çevremize baktığımız zaman, çok çeşitli liderlik türleriyle karşılaşabilmekteyiz. Liderlik genellikle zorlayarak olmaz. Genellikle “Lider” konumundaki kişilerin mizaçlarına göre; işletmelerin veya kurumların amaç ve ana hedefleri doğrultusunda duruma göre olması gereken, liderlik türlerinden bazıları şöyle karşımıza çıkar;

 1. Otoriter liderlik: Otoriter liderler, karar alma sürecinde grup üyelerinin katılımını sınırlar ve kararları tek başına alırlar. Bu liderler, emirlerini yerine getirmeyenleri cezalandırabilirler .
 2. Demokratik liderlik: Demokratik liderler, grup üyelerinin katılımını teşvik eder ve karar alma sürecinde onların fikirlerine değer verirler. Bu liderler, grup üyeleri arasında iş birliği ve takım çalışmasını teşvik eder.
 3. Bırakınız yapsınlar’cı liderlik: Bırakınız yapsın’cı liderler, grup üyelerine çok az yönlendirme sağlarlar ve karar alma sürecinde çok az müdahale ederler. Bu liderler, grup üyelerinin kendi kendilerini yönetmelerine izin verirler.
 4. Dönüşümcü liderlik: Dönüşümcü liderler, vizyonlarını açıkça ifade eder ve grup üyelerini bu vizyon doğrultusunda harekete geçirir. Bu liderler, grup üyelerinin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olur ve onların gelişimine önem verir.
 5. Durumsal liderlik: Durumsal liderlik, yönetilen grup veya kuruluşun değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan bir liderlik tarzıdır. Grubun ihtiyaçlarını belirleyerek değerlendirmeyi ve lider konumundaki kişinin liderlik tarzını, bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlamayı içerir.
 6. İşlemsel liderlik: İşlemsel liderler bir kuruluşun günlük operasyonlarına odaklanır ve çalışanları belirli hedeflere ulaşma konusunda motive etmek için ödül ve cezaları kullanır.
 7. Hizmetkar liderlik: Hizmetkar liderler, takipçilerinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından daha ön planda tutar ve takipçilerinin tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak için çalışırlar.
 8. Karizmatik liderlik: Karizmatik liderler, salt olarak yeterli olmadığının bilinciyle özel kişisel karizmaları ve çekicilikleri aracılığıyla takipçilerine ilham verebilir ve onları motive edebilirler.
 9. Otantik liderlik: Otantik liderler, kendilerinin farkındadır ve başkalarıyla olan içlerinden gelen duygularla, etkileşimlerinde samimidir. Liderliklerinin her alanında şeffaflığa ve etik davranışlara öncelik verirler!

Bu sınıflandırmaların yanı sıra, işletmenize ve hedeflerinize yönelik, liderlik türleri ve yöneticilik tarzları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bizi her zaman arayabilirsiniz!..

Ekip Yönetimi ve Liderlik

Ekip yönetimi ve liderlik, birbirine yakın kavramlar olsa da, farklı anlamlar taşırlar. Ekip yönetimi, bir takımın hedeflerine ulaşmak için; kaynakları planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme sürecidir.

Ekip yöneticileri; takım üyelerinin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olur ve takım üyeleri arasında iş birliği ve uyum sağlarlar.

Liderlik ise; bireylerin bir vizyon belirleyerek, bireyleri ya da grupları bu vizyon doğrultusunda etkileme, yönlendirme ve motive etme becerisidir!..

Karar Verme Sürecinde Liderliğin Rolü

Karar verme sürecinde liderlik, bir grup insanın hedeflerine ulaşmak için bir araya gelmesi gerektiğinde önemli bir rol oynar.

Liderler; grup üyelerinin fikirlerini dinleyerek, onları motive ederek ve karar verme sürecinde yönlendirerek, grubun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilirler.

Liderler ayrıca; grup üyelerinin farklı fikirlerini bir araya getirerek, grup üyelerinin farklı bakış açılarını anlamalarına katkıda bulunabilirler. Bu, grup üyelerinin daha iyi kararlar almasına ve daha iyi sonuçlar elde etmesine destek olmaktır!..

İletişimin Liderlik Üzerindeki Etkisi

Etkili iletişim, liderlik üzerinde çok önemli bir role sahip olan ve olmazsa olmaz bir kriterdir.

İyi bir lider, etkili iletişim ile insanların iç güdülerini yönlendirerek, onların; motive olmalarına + misyonu ve vizyonu paylaşmalarına + soruları çözmelerine + takım çalışması yapmalarına + kendilerine inanmalarına ve güvenmelerine + geri bildirimlerle gelişmelerine + kriz yönetimi ile baş etmelerine, destek verir.

Etkin bir iletişim ile liderler; insanlar üzerinde, amaç ve hedeflerle ilgili olumlu bir iş gücü oluşturmalarına ve organizasyonlarına daha fazla değer katmalarına yardımcı olur!..

Liderlik Geliştirme Yolları

Liderliğin; bir grubu veya organizasyonu başarıya götürme becerisi olduğundan, yukarıdaki açıklamalarımızda bahsetmiştik.

Bu liderlik becerilerinizi daha da geliştirmek için; kendinize karşı dürüst olmak + güçlü ve zayıf yönlerinizi netleştirmek + güçlü yönlerinize odaklanmak + zayıf yönlerinizi güçlendirmek için, makaleler ve kitaplar okumak + çeşitli eğitimlere katılmak + pratik yapmak + dış destek almak + iletişim ve problem çözme becerilerinizi geliştirmek + karar verme süreçlerini yönetebilmek + geri bildirim almak + motivasyona önem vermek + mobbinge izin vermemek, size her zaman yardımcı olacaktır.

Liderlik geliştirme, zaman ve çaba gerektiren bir süreçtir. Ancak, liderlik becerilerinizi geliştirerek, daha etkili bir lider olabilir ve ekibinizi başarıya götürebilirsiniz.

İyi bir yönetici veya lider olarak, yolunuz her zaman açı olsun!..

Sıkça Sorulan Sorular

1) İşle ilgili liderlik ve yöneticilik farkları nelerdir?

Liderler doğru işleri yaparlar. Yöneticiler ise işleri doğru yaparlar. Her ikisi içinde, birlikte çalıştığı ekiplerin katkısı yadsınamaz!

Yöneticilik; işleri yöneten kişinin, konumu ve rolü dolayısıyla aldığı unvandır. Liderlik ise aynı kişinin; özgüveni, uz görüşü, tutumu ve yetkinliğidir.

Liderlik, koçluk ve mentorluk ise bu çatı ismin altında yer alan farklı şapkalardır. Her şapkanın teknik detayları farklıdır!..

2) Liderler ve yöneticiler nasıl değerlendirilir?

Liderler ve yöneticiler arasındaki farkları, sahip olduğu veya olması gerektiği özelliklerle değerlendirmek gerekir. İyi bir lider, iyi bir vizyona sahipken, iyi bir yöneticinin özelliklerini de zaten bünyesinde barındırır!..

3) İyi bir lider olmak için iyi bir yönetici olmak şart mı?

Şart! Ama iyi bir yönetici olmak için, iyi bir lider olmak şart değil! Yöneticilerin özelliklerini, liderlik özellikleri ile değerlendirmek pek doğru olmayabilir. Liderler ve yöneticilerin başarıları, çalışanların katkılarıyla doğru orantılıdır. Liderin özelliklerinin temelinde iyi bir yöneticilik kariyeri olmasında fayda vardır!

Kişisel veya kurumsal olarak, yöneticilik ve liderlik adına, misyonunuzdan vizyonunuza giden yolda, bir yol arkadaşı edinmek isterseniz; 1980 lerden buyana, çalışma hayatının içinde yer alan bizler, KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi olarak, liderlik ve yöneticilik  başta olmak üzere, kariyer planlamalarınızın her adımında yol arkadaşlığına hazırız! Geleceğinizi birlikte planlayalım!..

Sevgi ve saygılarımızla

ALİ RIZA DEĞER

YENİ NESİL YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ

– Lideri lider yapan “Duygusal Zeka”
– Bir yöneticiyi etkin yapan nedir?
– Yeni nesil ekiplere liderlik etmek
– Genç nesil yöneticilerinden ne bekliyor ne alıyor?
– Değişimi benimsemek
– Başarısız liderlerden öğreneceklerimiz
– Yeni nesil yöneticilerden en çok beklenen şey…
– Nesiller arasında doğru iletişimi kurabilmek
– Yeni nesil çalışanlarla nasıl mutlu iş yapısı sağlanabilir?

Rekabet Stratejileri sunum videomuza BURADAN ulaşabilirsiniz.

Diğer Eğitimlerimiz İçin Tıklayınız;

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Liderlik Eğitimleri
İnsan Kaynakları Eğitimleri
Kurum Kültürü Eğitimi
Satış Eğitimi
Finans Eğitimi
Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri
İletişim Eğitimleri
Markalaşma Eğitimi
Kişisel Gelişim Eğitimi
Kurumlara Özel Eğitimler

 

 

Siz de KRC Eğitim Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 474 74 26 / +90 530 580 24 80 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.