0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan kaynakları danışmanlığı başlıklı yazımızın altbaşlıklarına tıklayarak ilgili başlığa erişebilirsiniz.

Hatırlayacağınız üzere, iş dünyamızdaki hemen hemen tüm Şirketler’de, özellikle “Pandemi” sonrası hibrit çalışma sistemi de dahil olmak üzere, ön plana çıkan departmanların başında “İnsan Kaynakları” departmanı gelmekte!

Öznesinde “İnsan” faktörünün yer aldığı, insan kaynakları hizmetleri; organizasyon şeması ve görev tanımlarına göre, 4857 sayılı İş Kanunu ve mevzuatları kapsamında (İş Gücü Planlaması + İşe Alımlar + Özlük Dosyaları + Ücretlendirme ve Prim Sistemleri + Bordrolama + Yan Haklar + Kurumsal Eğitimler + Yıllık İzinler + Oryantasyon + Kariyer Planlama + Kurumsal Performans + Çalışan Memnuniyeti + İşveren Markası + Vs.) kurum içinden yürütüldüğü gibi, kurum dışından da “İnsan Kaynakları Danışmanlığı” olarak sağlanabilir!

Kurumların sürdürülebilirliği açısından İnsan kaynakları hizmetlerinin başında ise;

 • Personel seçme yerleştirme ve yetkinlik bazlı mülakatlar ile doğru kişileri işe almak…
 • Tüm çalışanlar ile üst düzey yönetim kadroları arasında, sağlıklı ilişkileri sürdürmek…
 • Bireysel ve kurumsal performansı etkileyecek anlaşmazlıkları önlenmek…
 • Teknolojik donanımlı rahat çalışma ortamlarını oluşturmak… Gelmektedir!..

Bir iş sahibi veya üst düzey yönetici olarak, şirketinizin kurulduğu günden bugüne, verdiğiniz emekleri heba etmemek için; şirketinizin büyüklüğüne / kapasitesine göre, kendi bünyenizde  insan kaynakları departmanınız olsa dahi, bir 3. Göz veya Dış Ses olarak, gereksinim halinde KRC İnsan Kaynakları Danışmanlığı, her zaman yanınızda olmak için vardır!

İnsan kaynakları danışmanlığında; işe uygun bireyi tespit etmek büyük bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Yaptığı işe uygun çalışan, performansı daha yüksek, daha memnun, çalıştığı kuruma daha bağlı, stres düzeyi daha düşük birey anlamına gelmektedir.

Ayrıca yapılan araştırmalara göre çalışanlarını işe alım sırasında ve sonrasında psikometrik ölçüm araçları ile değerlendiren kurumlar, karlılık ve etkinlik düzeyi daha yüksek kurumlardır.

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi İnsan Kaynakları Danışmanlığı Departmanı; insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarıyla firmaların hedefleri göz önünde bulundurarak kurgulamaktadır.

Profesyonel insan kaynakları danışmanlarımız tarafından kurulan bu sistemlerin, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için, gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak sistemler hayata geçirilmektedir.

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. “İnsan Kaynakları Danışmanlığı”;

 • İnsan Kaynakları departmanının işlevlerini kolaylaştırarak hızlandırır…
 • Çalışma hayatının kalitesini, sektörel araştırmalarla artırır…
 • Kurum kültürü yönünden, genel standardizasyonu sağlar…
 • Çalışanlar arasındaki gri alanların tespiti ile bu alanları ortadan kaldırır…
 • Çalışanların net görev tanımlarını oluşturur…
 • Tüm şirketin mevcut yapısına göre departmanların norm kadrolarını tespit eder…
 • Şirket içi çalışan memnuniyeti anketleri yapar ve değerlendirir…
 • Kurumsal imaj ve saygınlık ile performans artışı sağlar…
 • Mobbingi önler, çalışan yetkinliklerini etkin bir şekilde tespit ederek geliştirir…

Kısaca KRC İK Danışmanlığı; Size olumlu ve yapıcı yönde katkı sağlamayı hedeflemektedir!..

Sizlere yardımcı olmak açısından, genellikle “Yönetim Danışmanlığı” uhdesinde de yer alan “İnsan Kaynakları Danışmanlığı” konusunda bazı özel sorulara açıklık getirmek gerekirse;

İnsan Kaynakları Danışmanlığı Nedir

Yazımızın 2. Paragrafında da belirttiğimiz gibi, öznesinde “İnsan” faktörünün yer aldığı, insan kaynakları danışmanlığı; organizasyon şeması ve görev tanımlarına göre, 4857 sayılı İş Kanunu ve mevzuatlar kapsamında (İş Gücü Planlaması + Norm Kadro + İşe Alımlar + Özlük Dosyaları + Ücretlendirme ve Prim Sistemleri + Bordrolama + Sosyal Haklar + Kurumsal Eğitimler + Yıllık İzinler + Oryantasyon + Kariyer Planlama + Kurumsal Performanslar + Çalışan Memnuniyeti + İşveren Markası + Vs.), işletmelerin “İnsan Kaynakları Stratejileri” nin oluşturulmasında ilgili departmana destek vermek için, yapılan sözleşmeler çerçevesinde verilen bir hizmettir!

İşletme ve İnsan Kaynakları Stratejileri

İşletme ve İnsan Kaynakları Stratejilerinde; “Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması” firma kültürüne uygun ve özel olarak tasarlanan Çalışan Memnuniyet Anketi’nin çalışanlara uygulanması, analiz ve yorumlamalar yaparak kurum üst düzey yöneticileri ile paylaşılması ve sonrasında kurum yöneticileri ile beraber bir yol haritası / iyileştirme çalışmaları tasarlanması çok önemli bir rol oynar!

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile ilgili yapılan araştırmaların kuruma sağladığı avantajlar;

 • Kurumun güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını belirler…
 • Çalışanların motivasyon düzeylerini belirler…
 • Çalışanların kuruma olan bağlılık ve memnuniyet düzeylerini ölçer…
 • Çalışanların ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlar…
 • Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının tespitine katkı sağlar…
 • İyileştirme fırsatlarını güncel olarak tespit eder…
 • İnsan kaynakları uygulamalarının etkinliğini ölçer!..

İş Tanımları ve Yetkinlik Analizleri

İş Tanımları ve Yetkinlik Analizlerinde; Görevin amacı ve organizasyon yapısı içindeki yeri + Ana sorumlulukları + Boyutları + İç ve dış bağlantıları + İlişkiler zinciri ve görevin kabul edilebilir bir performans düzeyine ulaşılabilmesi için, KRC İnsan Kaynakları Danışmanlığı gerekli bilgi ve beceri düzeyini tespit etmektedir!

Personel Seçme ve Yerleştirme Süreci

Personel Seçme ve Yerleştirme Sistemi süreçlerinde; doğru yöntemlerle doğru kişilerin seçilmesi ve kuruma en fazla katkıyı sağlayabilecek adayların bulunması ile tüm çalışanların verimliliğini ve kuruma olan bağlılığını arttırmak ön plana çıkmaktadır. Norm kadro planının çıkartılması + Organizasyonel yapının kurulması + Görev tanımlarının hazırlanması + Seçme ve yerleştirme süreçlerinde kullanılacak aday araştırmaları ve değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi + Seçme araçlarının netleştirilmesi, bu süreç içinde önemli rol oynamaktadır!

Eğitim ve Gelişim Stratejileri

Personeli işe başladığı günden itibaren alması gereken eğitimlerin belirlenmesi, unvan ile eğitimin ilişkilendirilmesi, kurum içinde zorunlu ve seçmeli olacak eğitimlerin belirlenmesi, eğitimlerin performans ve kariyer yönetim sistemleri ile uyumu, eğiticilerin belirlenmesi ve yetiştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm sistemlerin kurulması, şeklindedir!

Performans Yönetimi ve Değerlendirme Süreci

Performans Yönetim Sistemi ve Performans Değerlendirme süreçlerinde; Hedef bazlı performans yönetim sistemi + Yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi + 360 derece geri bildirim sistemi uygulanmaktadır. Bu nedenle performans yönetim sistemi, sadece geçmiş performansın ölçülmesini değil, bireyin potansiyelinin belirlenerek gelişim planının oluşturulmasını ve gelişiminin sağlanmasını da hedefleyecek şekilde kurulmalıdır!

Çalışma Kanunları ve Mevzuatlarının İnsan Kaynaklarına Etkisi

Ülkemizde, iş dünyası ve çalışma hayatı, tüm kurumlar ve çalışanlar için, ilgili kanunlar;

 • 4721 sayılı Medeni Kanun…
 • 6098 sayılı Borçlar Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu…
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu…
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu… ile
 • Asgari Ücret Yönetmeliği…
 • İş Kanuna İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği…
 • Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği…
 • Uzaktan Çalışma Yönetmeliği…
 • Alt İşverenlik Yönetmeliği…

Gibi yönetmelikler, İnsan Kaynakları konularında, tüm kurum ve kuruluşların yol haritalarının oluşturulmasında en önemli etkenlerin başında gelmektedir!..

Bu açıklamalardan sonra, insan kaynakları danışmanlığı konusunda aşağıdakiler gibi, aklınıza bazı sorular gelebilir. Aklınıza takılan başkaca sorular olursa, KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. İnsan Kaynakları Danışmanlığı olarak, bizleri her zaman arayabilirsiniz!

Sıkça Sorulan Sorular

İnsan Kaynakları Danışmanlığı’nın ana İşlevi nedir?

Danışmanlığın ana işlevlerinin başında; başarılı çalışanları kuruma çekmek, kurumdaki başarılı çalışanların kalıcılığını sağlamak, başarılı çalışanları kurumun geleceğine hazırlamak, yönetici geliştirme programlarını hayata geçirmek, kariyer yönetimi ile performans ve eğitim yönetim sistemlerini organize etmektir!

İnsan Kaynakları Danışmanı veya İnsan Kaynakları Danışmanlığı Firmaları Nasıl Çalışır?

İnsan Kaynakları Danışmanı veya İnsan Kaynakları Danışmanlığı Firmaları, kurumlarla yapılan
özel sözleşmeler çerçevesinde, mevcut durum analizi sonrası; işe alım danışmanlığı, yani personel seçme yerleştirme ve oryantasyon programı ile “insan kaynakları yönetiminde” hizmet verdiği üst yönetime yardımcı olarak danışmanlık hizmeti çalışmalarını sürdürür!

Çalışma Ekonomisinde İnsan Kaynakları Departmanının Rolü?

Çalışma ekonomisinde insan kaynakları departmanın rolü yadsınamaz. İnsan kaynaklarının özünde, sizlerin de çok iyi bildiği gibi “İnsan” faktörü vardır. “Yönetim Danışmanlığı” hizmeti alan firmalar, şirket insan kaynakları yapılandırılma sürecinde, doğru uygulamaları hayata geçirerek, işe alım süreçleri ve kariyer yönetimi başta olmak üzere, yol haritalarını oluştururlar! 

İnsan Kaynakları Yönetiminde İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak?

İnsan kaynakları yönetimine, insan kaynakları uzmanı olarak destek olmak için; konuyla ilgili ihtiyaç duyduğunuz sertifikalı eğitimleri resmi veya özel kurumlardan aldıktan sonra, bu departmanlarda, işe uygun aday olarak, görev alabilirsiniz! Bu eğitimleri “danışmanlık firmalardan” da alabilirsiniz!

Çalışma şartlarının günden güne daha da zorlaştığı ulusal veya uluslararası iş dünyasında
“İnsan Kaynakları Yönetim” veya “İnsan Kaynakları Danışmanlığı” şirketlerin veya işletmelerin sürdürülebilirlik alanındaki, en önemli mihenk taşlarından biridir.

Ve KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. İnsan Kaynakları Danışmanlığı Departmanı, işte “o” mihenk taşıdır!..

Daha mutlu bir gelecek için “Geleceğinizi Birlikte Planlayalım”

Sevgi ve saygılarımızla

ALİ RIZA DEĞER

Diğer Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Tıklayınız;

Yönetim Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Finans Danışmanlığı
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Audit ( Denetim ) Hizmetleri
Aile Şirketleri Danışmanlığı
UR-GE Projeleri Danışmanlığı
Teşvik Danışmanlığı
Yatırım Danışmanlığı
Tasarım Merkezi Danışmanlığı

 

Siz de KRC Eğitim Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 474 74 26 / +90 530 580 24 80 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.