0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

İnsan Kaynakları Eğitimleri

İnsan Kaynakları Eğitimleri

İnsan Kaynakları Eğitimleri başta olmak üzere tüm kurumsal eğitimler, bir işletmenin; çalışanlarının mesleki becerilerini geliştirmek için düzenlediği eğitimlerdir. Bu eğitimler, şirketlerin kadrolarına veya organizasyonel yapısına göre, varsa kurum içindeki uzman bir eğitmenden, yoksa bu işi ciddi anlamda organize eden ve konularında uzman eğitmenlere sahip, KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. gibi, kurumsal eğitim şirketlerinden tedarik edilebilir!

 

İnsan Kaynakları Eğitim Türleri

KRC İnsan Kaynakları Eğitimi; departman çalışanlarının ve İK Yöneticilerinin, insan kaynakları süreçleri ile kurum içi uygulamalardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek için, özel tasarlanmış bir programdır. Bu eğitimler, çalışanların ve yöneticilerin aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli konularda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir!

 • İşe alma / Personel seçme ve yerleştirme…
 • Hedeflerle ilgili bireysel ve kurumsal performans yönetimi…
 • Eğitim ve geliştirme…
 • Mülakat teknikleri…
 • Ücretlendirme ve sosyal haklar + Maliyet / Fayda…
 • İş / Yaşam dengesi…
 • Çalışan memnuniyeti…
 • Çalışan ilişkileri ve dayanışma ile motivasyon ve takım çalışması…
 • İş sağlığı ve güvenliği!..

Eğitim İhtiyaç Analizi

Şirketler, insan kaynakları eğitimi programlarının hedeflerini belirlemek için, eğitim eksikliği hissedilen konularla ilgili bir strateji geliştirmelidir. Bu strateji, gelecek planlarına yönelik şirketin insan kaynakları ihtiyaçlarını ve hedeflerini yansıtmalıdır!

Şirketler, ayrıca; tüm eğitim programlarının içeriğini ve formatını belirlerken, çalışanların ve yöneticilerin ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını da, dikkate almalıdır!..

Eğitim Programlarının Tasarımı

Gereksinim duyulan eğitim konu başlıkları çerçevesinde program tasarımları;

 • Yüz yüze eğitim / Geleneksel sınıf düzeninde veya Work Shop atölye çalışması…
 • Çevrimiçi eğitim / Internet üzerinden…
 • Hibrit eğitim / Yüz yüze ve çevrimiçi eğitimin bir kombinasyonu… Şeklinde olabilir!..

Eğitimlerin Uygulanması ve Takibi

İnsan kaynakları eğitimleri, aşağıdaki aşamalardan geçerek uygulanır ve izlenir;

 1. İhtiyaç belirleme: Eğitim ihtiyacının belirlenmesi, eğitimin en önemli aşamasıdır. Bu aşamada, çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarındaki eksiklikler belirlenir. İhtiyaç belirleme için; Performans değerlendirme + Çalışan anketleri + Çalışan görüşmeleri + İş analizi gibi yöntemlerden yararlanılabilir!
 2. Eğitim hedeflerinin belirlenmesi: Eğitim hedeflerinin belirlenmesi, eğitimin amacını ve kapsamını belirler. Bu aşamada, eğitimin sonunda çalışanların hangi bilgi, beceri ve davranışları geliştirmeleri gerektiği belirlenir!
 3. Eğitim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi: Eğitim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi, eğitimin etkinliğini artırır. Bu aşamada, eğitimin içeriğine ve katılımcıların özelliklerine uygun yöntem ve teknikler seçilir!
 4. Eğitim materyallerinin hazırlanması: Eğitim materyallerinin hazırlanması, eğitimin daha verimli geçmesini sağlar. Bu aşamada, eğitim içeriğini destekleyen görsel ve yazılı materyaller hazırlanır!
 5. Eğitimin uygulanması: Eğitimin uygulanması, eğitimin en önemli aşamasıdır. Bu aşamada, eğitim planına uygun olarak eğitim gerçekleştirilir!
 6. Eğitimin izlenmesi ve değerlendirilmesi: Eğitimin izlenmesi ve değerlendirilmesi, eğitimin etkinliğini ölçmek için yapılır. Bu aşamada, eğitim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı belirlenir!..

İnsan Kaynakları Eğitimlerinde Teknolojik İyileştirmeler

Teknoloji, insan kaynakları eğitimlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, insan kaynakları eğitimlerini daha erişilebilir, etkili ve verimli hale getirmeye yardımcı olmaktadır.

Teknolojik gelişmelerin insan kaynakları eğitimlerinde sağladığı başlıca faydalar şunlardır;

 • Erişilebilirlik: Teknolojik gelişmeler, insan kaynakları eğitimlerini daha erişilebilir hale getirmektedir. Günümüzde, internet ve mobil cihazlar sayesinde, çalışanlar dünyanın her yerinden eğitime erişebilmektedir. Bu durum, özellikle uzaktan çalışanlar ve az gelişmiş bölgelerde yaşayan çalışanlar için önemli bir avantajdır.
 • Etkinlik: Teknolojik gelişmeler, insan kaynakları eğitimlerini daha etkili hale getirmektedir. Örneğin, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, çalışanların iş ortamlarını daha gerçekçi bir şekilde deneyimlemelerine ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Verimlilik: Teknolojik gelişmeler, insan kaynakları eğitimlerini daha verimli hale getirmektedir. Örneğin, e-öğrenme, geleneksel eğitim yöntemlerine göre daha az maliyetli ve daha az zaman alıcıdır.

İnsan kaynakları eğitimlerinde kullanılan başlıca teknolojiler; E-Eğitim + Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik (Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri; kullanıcıların gerçek dünyadan kopmadan, farklı ortamları deneyimlemelerine imkân tanımaktadır. Bu teknolojiler, insan kaynakları eğitimlerinde; çalışanların iş ortamlarını daha doğal bir şekilde deneyimleme ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.) + Yapay zeka (Yapay zeka; eğitimlerde, çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Örneğin, çalışanların performanslarını izlemeye, eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye ve eğitim içeriklerini kişiselleştirmeye yardımcı olmaktadır.)… Şeklinde sıralanabilir!

İnsan kaynakları eğitimlerinde teknolojinin kullanımının artması, insan kaynakları yönetiminin geleceğini şekillendirecektir. Teknolojik gelişmeler, insan kaynakları profesyonellerinin daha etkili ve verimli bir şekilde eğitim almalarını ve çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalarını sağlayacaktır!..

Çalışan Katılımını Artırma Stratejileri

Çalışan katılımı, çalışanların işyerine ve hedeflerine olan bağlılığını ve ilgisini ifade eder. Çalışan katılımı yüksek olan işyerlerinde, çalışanlar daha mutlu, daha üretken ve daha az streslidir. Bu durum, işletmelerin performansını ve rekabet gücünü artırmaya yardımcı olur.
Çalışan katılımını artırmanın en önemli yolları; Açık ve şeffaf iletişime saygı + Çalışanlara değer verme + İş / Yaşam dengesini destekleme + Çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etme + Anketlere ve geri bildirimlere ve de analizlere özen gösterme… Şeklinde olabilir!..

Çeşitlilik ve Dahil Etme Eğitimleri

“Çeşitlilik” ve “Dahil Etme” iş yerlerinde oldukça önemli iki kavramdır.

Çeşitlilik; farklı kültür, dil, cinsiyet, yaş, etnik köken, cinsel yönelim gibi zenginlikleri içinde barındırırken… Dahil etme ise; bu farklılıkların iş ortamında eşit bir şekilde temsil edilmesini sağlama amacı taşır. Bu konu; özellikle büyük ve çok uluslu işletmelerde, en önemli konulardan bir tanesidir!

Genel anlamda ise İnsan kaynakları, bir işletmenin en önemli varlığı ve işveren markasıdır. İşletmenin başarısı, insan kaynakları yönetiminin etkinliğine bağlıdır. Bu nedenle, işletmelerin insan kaynakları alanında çalışan veya çalışmak isteyen kişileri eğitmesi büyük önem taşımaktadır.

İnsan kaynakları eğitimi, işletmelerde çeşitli şekillerde verilebilir. Bunlardan en yaygın olanı, internet üzerinden verilen uzaktan eğitimlerdir. Bu eğitimler sayesinde, katılımcıların istedikleri zaman ve istedikleri yerde eğitim almalarını söz konusudur.

İnsan kaynakları eğitimleri, katılımcılara; İnsan kaynakları alanındaki temel bilgileri ve kavramları + İnsan kaynakları yönetiminin en güncel uygulamalarını + İnsan kaynakları alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini + Mevcut işlerinde daha başarılı olmalarını sağlar. İnsan kaynakları eğitimini tamamlayan katılımcılara, genellikle sertifika verilir. Bu sertifikalar, katılımcıların insan kaynakları alanında bilgi ve becerilerini kanıtlamalarına yardımcı olur.

Sonuç olarak, çeşitlilik ve dahil etme (kapsayıcılık) eğitimi başta olmak üzere, insan kaynakları eğitimleri; İnsan kaynakları şirketlerinde veya şirketlerin insan kaynakları departmanlarında çalışan veyahut çalışmak isteyen personel için, büyük önem taşımaktadır!..

Eğitim Etkililiğinin Ölçülmesi

Şirketlerde insan kaynakları eğitimi, aşağıdaki gibi çeşitli şekillerde fayda sağlayabilir!

Eğitim etkinliğinin ölçülmesi için, önemli olan kriterler;

 1. Daha verimli insan kaynakları süreçleri / İyi eğitimli İK profesyonelleri; daha verimli insan kaynakları süreçleri oluştururlar ve uygulamada destek olurlar!
 2. Daha yüksek çalışan performansı / İyi eğitimli çalışanlar, daha yüksek genel performansa katkı olasılığına sahiptirler!
 3. Daha düşük çalışan devir hızı / İyi eğitimli çalışanlar, daha az işten ayrılma problemi yaşarlar ve yaşatırlar!
 4. Daha güçlü kurumsal kültür / İyi eğitimli çalışanlar, daha güçlü bir kurumsal kültüre katkıda bulunma imkânına sahip olurlar… Şeklinde sıralanabilir!..

Yasal ve Etik Eğitimler

İnsan kaynakları yasal ve etik eğitimleri; insan kaynakları profesyonellerinin işyerinde yasal ve etik standartlara uymalarına yardımcı olan eğitimlerdir.

Bu eğitimler, İK Profesyonellerinin aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmalarını sağlar…

 • 4857 Sayılı İş kanunu + 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu + 5510 SGK Kanunu…
 • Eşit İstihdam Fırsatları Yasası… (Eşit istihdam fırsatları, tüm çalışanların ırk, etnik köken, cinsiyet, din, yaş, engellilik veya diğer korumalı niteliklere bakılmaksızın adil ve eşit muamele görmesini garanti eden bir yasadır.)
 • Etik Davranışlar… (İnsan kaynakları profesyonelleri; hem çalışanların, hem de işverenlerin haklarını korumak ve işyerinde etik davranmak – yani, doğru ile yanlışı ayırt etmek için, etik standartları anlamalıdır.)
 • Risklerin azaltılması… (İstemeden de olsa, çeşitli ihlallerden kaynaklanan yasal ücretler ve cezalar, işletmeler için önemli bir maliyet olabilir. İnsan kaynakları profesyonelleri, yasal ve etik standartlara uymak için, gerekli bilgi ve becerileri kazanarak bu riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.)

Sıkça Sorulan Sorular?

İnsan Kaynaklarında Hedefler ve Performans / 360” Değerlendirme?

İK da hedefler ve performans değerlendirme, çalışanların iş performansını ve gelişimini desteklemek için kullanılan iki önemli araçtır. Hedefler, çalışanların neyi başarmak istediğini ve performanslarının nasıl ölçüleceğini belirlemeye yardımcı olur. Performans değerlendirme, çalışanların hedeflerine ulaşmadaki ilerlemelerini izlemek ve geri bildirim sağlamak için kullanılır.

İK Hedefleri; açık ve net + ölçülebilir + zaman dilimlerine göre ulaşılabilir + genel hedeflerle ve stratejilere uyumlu olmalıdır.

Performans Değerlendirme; çalışanların iş performansını sistematik olarak değerlendirme sürecidir. Performans değerlendirme, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, gelişim alanlarını belirlemek ve ilerlemelerini izlemek için kullanılır.

Performans değerlendirmede; gerekli formlar, çalışanların performansını değerlendiren yöneticiler tarafından doldurulur ve karşılıklı görüşmelerle olumlu ve olumsuz gelişmeler değerlendirilir. 360 derece değerlendirme; çalışanların performansını farklı kaynaklardan (yöneticiler, meslektaşlar, müşteriler ve alt kademeler gibi) geri bildirim alarak değerlendiren bir sistemdir.

Performans değerlendirme; çalışanların iş performansını iyileştirmek ve kariyer gelişimlerini desteklemek için etkili bir araç olabilir. Ancak, performans değerlendirmenin objektif ve adil olması önemlidir. Hedefler ve performans değerlendirme, birbirini tamamlayan iki araçtır!

Hedefler, çalışanların performanslarının nasıl değerlendirileceğini belirlemeye yardımcı olurken, performans değerlendirme, çalışanların hedeflerine ulaşmadaki ilerlemelerini izlemek için kullanılır!..

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. olarak, konularında uzman Eğitmen Kadrolarımız ile özellikle “İnsan Kaynakları Eğitimleri + İşe Alım + Personel Seçme Yerleştirme + Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri + Dış Kaynak Bordrolama Hizmetleri” başta olmak üzere, özel Kurumsal Eğitimleriniz ve Bordrolama Departmanımız ile her zaman hizmetinizdeyiz!

Sevgi ve saygılarımızla

ALİ RIZA DEĞER

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi videomuza BURADAN ulaşabilirsiniz.

Diğer Eğitimlerimiz İçin Tıklayınız;

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Liderlik Eğitimleri
İnsan Kaynakları Eğitimleri
Kurum Kültürü Eğitimi
Satış Eğitimi
Finans Eğitimi
Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri
İletişim Eğitimleri
Markalaşma Eğitimi
Kişisel Gelişim Eğitimi
Kurumlara Özel Eğitimler

Siz de KRC Eğitim Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 474 74 26 / +90 530 580 24 80 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.