0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Finans Eğitimi

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimleri + Finans Eğitimi, başta olmak üzere tüm kurumsal eğitimler, bir işletmenin; çalışanlarının ve yöneticilerinin, mesleki becerilerini geliştirmek için düzenlediği aktivitelerdir.

Bu eğitimler, şirketlerin kadrolarına veya organizasyonel yapısına göre, varsa kurum içindeki uzman bir eğitmenden, yoksa bu eğitimleri çok ciddi anlamda organize eden ve konularında önemli uzman Eğitmen’lere sahip (Ki! Bu konuda “Yönetim Kadromuz” a bakabilirsiniz!), KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. gibi, kurumsal eğitim şirketlerinden tedarik edilebilir!

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitiminin İçerikleri Ve Önemi…

 1. Finans Nedir?
  Finansın tanımı / Kapsamı + Finansal tabloların temelleri + Finansal yönetimin önemi!
 2. Finansal Tabloların Analizi?
  Karar tablosu + Bilanço + Nakit akış tablosu + Finansal oranlar!
 3. Yatırım ve Finansman?
  Yatırım türleri + Finansman türleri + Sermaye maliyeti!
 4. Finansal Risk Yönetimi?
  Finansal risk türleri + Risk yönetimi stratejileri + Risk ve getiri arasındaki ilişki!
 5. Kişisel Finans?
  Bütçeleme ve borç yönetimi + Yatırım planlama + Emeklilik planlama!
 6. Finansal Piyasalar?
  Hisse senedi piyasası + Tahvil piyasası + Döviz piyasası!
 7. Finansal Kurumlar?
  Bankalar + Yatırım bankaları + Sigorta ve Emeklilik şirketleri!
 8. Finansal Teknolojiler?
  Finansal teknolojinin tanımı + Finansal etkileri + Finansal teknolojinin geleceği!
 9. Etik ve Sorumluluk?
  Finansal etik ve sorumluluk + Sürdürülebilir finans + Finansal şeffaflık!
 10. Güncel Finansal Konular?
  Ekonomik trendler + Yatırım fırsatları + Finansal riskler!..

Finansçı olmayanlar için finans eğitiminin önemi ise, eğitimin sonunda, katılımcılar;

 • Finansal tabloları anlayabilecek ve yorumlayabilecek…
 • Yatırım ve finansman kararları verebilecek…
 • Finansal riskleri yönetebilecek…
 • Kişisel finanslarını yönlendirebilecek…
 • Finansal piyasaları anlayabilecek…
 • Finansal kurumların rolünü yorumlayabilecek…
 • Finansal teknolojinin etkilerini anlayabilecek…
 • Etik ve sorumlu bir şekilde finansal kararlar verebilecek… Duruma geleceklerdir!

KRC Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimlerimiz ile sonrasında normal Finans Eğitimimiz, finansal okur yazarlıklarını geliştirmek ve daha bilinçli finansal kararlar vermelerine destek arayan, özellikle üst düzey yönetim kadroları için, idealdir!..

Kayıt Düzeni ve Muhasebenin Temelleri

Kayıt düzeni; bir işletmenin, tüm mali işlemlerinin sistematik bir şekilde kaydedilmesi ve belgelenmesidir! Bu, işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını takip etmek için gereklidir. Kayıt düzeni; işletmenin büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak basit veya detaylandırışmış olabilir!..

Muhasebenin temelleri; bir işletmenin mali işlemlerini kaydetme, sınıflandırma ve özetleme işlemidir! Muhasebenin temel amacı, işletmenin mali durumunu ve tüm faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tablolar hazırlamaktır!..

Finansman Süreci ve Finansın Gelişen Önemi

Finansman süreci; bir işletmenin ihtiyaç duyduğu fonları bulma ve kullanma sürecidir. Bu süreç; Planlama + fon Kaynaklarının tespiti + Fonların kullanımı + Geri ödeme… gibi, dört temel aşamadan oluşur!

Finansın gelişimi; günümüzde her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Özellikle; Rekabet + Teknoloji ve Dijital gelişmeler + Dönüşüm ve değişim + Küreselleşme… Açısından!..

Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Tablolar

Finansal tablolar; bir şirketin finansal durumu hakkında çok sayıda bilgi sağlayabilir.!

Örneğin; bir şirketin bilançosuna bakarak, şirketin ne kadar duran ve dönen varlığı olduğunu, borçlarını ve özkaynaklarının ne kadar olduğunu görebilirsiniz! Bir şirketin gelir tablosuna bakarak, o şirketin ne kadar gelir elde ettiğini ve ne kadar gider yaptığını ve ne kadar kar veya zarar ettiğini görebilirsiniz! Bir şirketin nakit akış tablosuna bakarak, şirketin ne kadar nakit girdi sağladığını ve ne kadar nakit harcadığını görebilirsiniz!

Finansal tablolar; bir şirketin finansal performansını değerlendirmek için önemli bir araçtır! Bu tablolar; yatırımcılar, kreditörler, yöneticiler ve diğer paydaşlar tarafından, şirketin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını anlamak için kullanılır!..

Finansal Tabloların Yorumlanması ve Karar Süreçlerinde Kullanılması

Finansçı olmayanlar için finans eğitimlerinde, özellikle finans kökenli olmayan üst düzey yöneticiler için, finansal tabloları anlamanın ve yorumlamanın birkaç yolu vardır. Bunlar;

 • Finansal tabloların temel unsurlarını öğrenmek…
 • Finansal tabloları okumak ve anlamak…
 • Finansal tabloları analiz edebilmek… Şeklindedir!..

Finansal tablolar; bir şirketin aşağıdakiler de dahil olmak üzere, çeşitli karar verme süreçlerinde kullanılabilir!

 • Yatırım kararları: Yatırımcılar, bir şirkete yatırım yapıp yapmamaya karar verirken finansal tabloları kullanır. Finansal tablolar; yatırımcılara, şirketin mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve gelecekteki nakit akışlarını değerlendirmeleri için bilgi sağlar!
 • Kredi verme kararları: Kreditörler, bir şirkete kredi verip vermemeye karar verirken tüm finansal tabloları kullanabilir. Finansal tablolar; kreditörlere, şirketin geri ödeme yapma yeteneğini değerlendirmeleri için bilgi kaynağıdır!
 • Şirket yönetimi kararları: Şirket yöneticileri; şirketin faaliyetlerini yönetmek için, finansal tabloları kullanır. Finansal tablolar; üst düzey yöneticilere, şirketin mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve gelecekteki nakit akışlarını izlemeleri için bilgi sağlar!..

Finansçı Olmayanlar için Rasyo Analizi

Rasyo analizi; bir şirketin finansal tablolarındaki farklı kalemler arasındaki ilişkileri değerlendirmek için kullanılan bir finansal analiz tekniğidir. Yatırımcılar ve analistler; bir şirketin mali durumunu, karlılığını ve operasyonel verimliliğini değerlendirmek için çeşitli orantılar kullanabilir!

Sağlıklı bir rasyo analizi yapmak için; Likidite oranları + Kârlılık oranları + Faaliyet oranları + Borçluluk oranları… Gibi oranlar, yoğun olarak kullanılır!..

Yatırım Analizi ve Doğru Projenin Seçilmesi; Maliyet/Fayda Analizi…

Yatırım analizinde doğru projeler, projenin; zamanlamasına, amacına, kapsamına, bütçesine, risklerine ve potansiyel getirilerine göre, temel ve teknik analizlere göre belirlenir!

Maliyet/fayda analizi ise; bir projenin potansiyel faydalarını ve getirilerini, olası maliyetleriyle karşılaştırmak için kullanılan bir tekniktir!..

Finansal Matematik ve Finansal Hesaplamalar

Finansal matematik; finansal piyasalardaki riskleri ve getirileri modellemek ve analiz etmek için matematiksel ve istatistiksel tekniklerin kullanımıdır!

Finansal matematikçiler; Stokhastik süreçler + Türevler + Portföy optimizasyonu + Faiz oranı hesaplamaları + Annuity hesaplamaları + Risk yönetimi + Amortisman hesapları + Döviz kuru tahminleri… Dahil olmak üzere, çeşitli alanlarda yoğunlaşır!..

Finans Eğitimi ile Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi Farkı

Finans eğitimi ve finansçı olmayanlar için finans eğitimi; farklı içeriklerle, farklı hedef kitlelere ve amaçlara yöneliktir! Finansal uzman olmak isteyenler için finans eğitimi, finansal bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler için ise, finansçı olmayanlar için finans eğitimi daha uygundur!..

Finans eğitimi;

 • Finansal tabloları okumayı ve anlamayı…
 • Finansal analiz yapmayı…
 • Yatırım ve finansman kararlarını vermeyi…
 • Finansal riskleri yönetmeyi…

Finansçı olmayanlar için finans eğitimi ise;

 • Finansal okuryazarlığı geliştirmeyi…
 • Temel finansal kavramları ve terimleri anlamayı…
 • Kişisel finans yönetimi yapmayı…
 • Borç ve yatırım kararlarını bilinçli bir şekilde vermeyi… İçeren bir eğitim programıdır!..

Sıkça Sorulan Sorular

Finansçı Olmayanlar İçin Muhasebe ve Vergi Hukuku?
Finansçı olmayanlar için finans konusuyla ilgileniyorsanız, finansçı olmasanız bile, muhasebe ve vergi hukuku hakkında temel bilgi edinmeniz de yarar vardır. Bu bilgiler; işinizi veya yatırımlarınızı daha iyi yönetmenize ve yasalara uymanıza yardımcı olur!

Muhasebe; bir işletmenin finansal işlemlerini kaydetme, özetleme ve analiz etme işlemidir. Muhasebenin temel amacı, işletmenin mali durumunu ve performansını izlemek ve de resmi kurumlara, yatırımcılara, kredi kuruluşlarına ve diğer paydaşlara istenen bilgileri vermektir!

Vergi hukuku; vergilerin nasıl tahakkuk ettiğine ve ödendiğine dair kuralları ve düzenlemeleri kapsar. Vergi hukuku karmaşık bir alan olabilir, ancak temel prensipleri anlamak, vergilerden tasarruf etmenize ve yasalara uymanıza yardımcı olacaktır!..

Finansçı Olmayanlar İçin UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartları?
Özellikle ithalata ve ihracata dayalı işletmelerin, finans kökenli olmayan üst düzey yöneticileri için düzenlenen “Finansçı Olmayanlar İçin Finans” eğitimlerinde, uluslararası finansal raporlama standartları ile ilgili genel bilgi tanımlamaları söz konusudur!

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, halka açık şirketlerin finansal tablolarını hazırlamak için kullandığı bir dizi muhasebe standardıdır. UFRS, dünya çapında yatırımcıların ve diğer finansal tablo kullanıcılarının, farklı ülkelerdeki şirketlerin finansal performanslarını karşılaştırmalarını sağlar. UFRS nin amacı; finansal tabloların hazırlanmasında tutarlılık ve şeffaflık sağlamaktır. Bu şekilde, yöneticiler ve yatırımcılar; finansal tabloları daha rahat yorumlayabilir, şirketlerinin mali durumunu ve performansını daha iyi anlarlar!..

Finansçı Olmayanlar İçin TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartları?
Genellikle, ülkemiz sınırları içinde faaliyet gösteren halka açık işletmelerin, finans kökenli olmayan üst düzey yöneticileri için verilen “Finansçı Olmayanlar İçin Finans” eğitimlerinde; Finansal performans yorumlamaları için UFRS ile uyumlu TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile birlikte, özel kredi talepleri için istenen KGK Kamu Gözetim Kurumu / Türkiye sürdürülebilirlik raporlama standartları hakkındaki, genel bilgi tanımlamalarından bahsedilir!

Finansçı Olmayanlar İçin Bütçe Yönetimi ve Finansal Kontrol?
Bütçe yönetimi ve finansal kontrol; tüm kurumlar için, paranın nasıl yönetildiğini ve finansal hedeflere ulaşmak adına neler yapılması gerektiğini, ortaya koyan çok önemli iki konudur!..

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. olarak, uzman “Eğitmen Kadromuz” ile “Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi” ve “Finans Eğitimi” başta olmak üzere, tüm Kurumsal Eğitimleriniz için yanınızdayız! Sevgi ve saygılarımızla…

ALİ RIZA DEĞER