0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Sertifikalarımız

BELGELER / SERTİFİKALARIMIZ

KRC Yönetim Danışmanlık, Certified Management Consultant (CMC) Sertifikasına sahiptir.
CMC Sertifikası

KRC Yönetim Danışmanlık, Certified Management Consultant (CMC) Sertifikasına sahiptir.

2
Değerlendirme Uzmanlığı Lisansı

KRC Yönetim Danışmanlık, TSPAKB Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 'Değerlendirme Uzmanlığı Lisansına' sahiptir.

4
Bağımsız Denetçi Belgesi

KRC Yönetim Danışmanlık, T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan 'Bağımsız Denetçi Belgesi' sertifikasına sahiptir.

5
Başarı Belgesine

KRC Yönetim Danışmanlık, İstanbul Üniversitesi Meslek mensuplarının geçiş dönemi eğitimi 'Başarı Belgesine' sahiptir.

3
YDD Başarı Belgesi

KRC Yönetim Danışmanlık, YDD (Yönetim Danışmanları Derneği) Üyesi olup, Başarı Belgesine sahiptir.

6
Başarı Belgesi

KRC Yönetim Danışmanlık, Yeditepe Üniversitesi Meslek mensuplarının geçiş dönemi eğitimi 'Başarı Belgesine' sahiptir.

7
Başarı Belgesi
22222z
Başarı Belgesi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı