0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Hizmetleri

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Hizmetleri

Kurumsal gelişim ve kurumsallaşma konusunda başarılı olmak adına “Kurumsal Eğitimler” ile ilgili özel açıklamalarımızın, alt başlıklarına tıklayarak ilginizi çeken konulara kısa yoldan ulaşabilirsiniz!
 
 

Merhaba Sevgili Dostlar,

Kurumsal eğitimler, bir işletmenin; çalışanlarının mesleki becerilerini geliştirmek için düzenlediği eğitimlerdir. Bu eğitimler, şirketlerin kadrolarına veya organizasyonel yapısına göre, varsa kurum içindeki uzman bir eğitmenden, yoksa bu işi ciddi anlamda organize eden ve konularında uzman eğitmenlere sahip, kurumsal eğitim şirketlerinden tedarik edilebilir!

Hemen hemen her kişi ve kurum için geçerli olan kurumsal eğitim konuları; Yöneticilik Eğitimi + Liderlik Eğitimi + Kişisel Gelişim Eğitimleri + Satış – Pazarlama Eğitimleri + Kurumsallaşma Eğitimi + Arama Konferansı ve Stratejik Planlama Eğitimi + İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi Eğitimi Ön planda olmak üzere / Toplantı Yönetimi + Zaman Yönetimi + CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi + Satış Sonrası Hizmetler ve Yönetimi + Çatışma Yönetimi + Şikayet Yönetimi + Risk Yönetimi + Kriz Yönetimi + Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri Yönetimi + Finans Yönetimi + Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi + Teknik Bordrolama + İletişim + Etkin Yöneticilik + Markalaşma + Mobbing + İşe Alım + Personel Seçme ve Yerleştirme + Kurum Kültürü + Tahsilat Yönetimi + Dijital Pazarlama + E-Ticaret + Bireysel Gelişim + Motivasyon + Oryantasyon + Vs. / Eğitimleri, şeklinde sıralanabilir!

 

Ayrıca, kurumlara özel eğitimlerde düzenlenebilir. Örneğin; Rekabet Dünyasında Kazanma + Bilinçaltı (Nöro Marketing) Pazarlama + Proje Yönetimi + Sosyal Sorumluluk Yönetimi + Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi + Marka Algısı ve Algı Yönetimi + Yenilikçi Düşünce ve Fikir Üretme + İnovasyon + İtibar Yönetimi + Kariyer Planlama + Yetkinlik Bazlı Mülakat Yönetimi + Etkili Sunum Teknikleri + Takım Çalışması + Müzakere Teknikleri + Süreç Yönetimi + Beden Dili ve Kişisel İmaj Yönetimi + Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri + Çalışan Memnuniyeti + 360” Performans Yönetimi + Stres Yönetimi… Gibi!

Şimdi alt başlıklarla, Yöneticilik ve Liderlik konumuzun detaylarına devam edecek olursak…

 

Kurumsal Eğitimler Nedir?

Kurumsal eğitimler; iş performansını artırmak ve iş hedeflerine ulaşmak için; bilgi, beceri ve yetenekleri geliştirerek, bir işletmedeki çalışan kadroları eğitme ve yetiştirme projeleridir.

Özellikle, gelişme halinde olan ve kurumsallaşmaya önem veren şirketlerde yapılan, ihtiyaç analizleri çerçevesindeki stratejik planlamaya göre, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, çalışanlara değer vermek ve becerilerinin gelişmesinde destek olmak, şirketinize özgü bireysel veya kurumsal eğitimlerle başlar.

Kurumsal eğitimler, çalışanların belirli bir alanda beceri ve bilgilerini geliştirmek için eğitme sürecini ifade eder. Kurumsal eğitim programları, şirketlerin değişim ve teknolojik dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak tasarlanmalıdır!

Kurumsal eğitimler; hem mesleki- hem de kişisel gelişimleri, hedefleyen özel eğitimlerdir!..

Kurumsal Eğitimlerin Avantajları

İş dünyası ve çalışma hayatında, özellikle kariyer planlamasına da destek olarak; verimliğini arttıran, daha kaliteli ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasını tetikleyen en önemli etken çalışanların niteliği ve bilgi düzeyidir!

Bu sebeple, doğru İK Yönetimi ile çalışanlarınızın memnuniyetini arttırmak için; hem iş – hem de kariyer gelişimiyle, şirketinize olan aidiyet duygusunu arttırmak adına, kurumsal eğitimlere önem vermekte fayda vardır!

Kurumsal eğitimlerin çalışanlarınıza katkısı, hiçbir zaman göz ardı edilemez. Şöyle ki;

 1. Çalışanlarınızın motivasyonunu tetikler!
 2. Amaç ve hedeflere yönelik, ayakları yere sağlam basan bir duruşa yardımcı olur!
 3. Departmanlar arası, ekip veya takım çalışmasını güçlendirir!
 4. Çalışanlarınızın; işletmenize bağlılığını ve aidiyet duygularını pozitif yönde destekler!
 5. Çalışanlarınızın; güncel bilgi ve teknolojiye uyum sağlamasını kolaylaştırır!
 6. Çalışanlarınızın; problem çözme ve iletişim gibi yetkinliklerini geliştirir!
 7. Çalışanlarınızın; müşteri memnuniyeti ve sadakatini sağlamasına katkıda bulunur!..

Kurumsal Eğitimlerin Türleri

Özellikle pandemi dönemi sonrasında, iş dünyamızda yerini almaya başlayan, uzaktan / hibrit çalışma düzeni de dahil, yapılacak ihtiyaç analizlerine göre, kurumsal eğitim türleri;

 • Yüz yüze eğitim!
 • Online eğitim!
 • Uzaktan eğitim!
 • Sanal eğitim!
 • Yapay zekâ eğitimleri!
 • Katılımcıların sayısına göre özel eğitimler… Şeklinde sıralanabilir!..

Kurumsal Eğitimlerin Planlama Süreci

Kurumsal Eğitimlerin Planlama Süreci; kurumsal eğitim alma konusu gündeme geldikten sonra, bu konuda hangi “Kurumsal Eğitim Şirketi” ile beraber yol alma kararı verildikten sonra başlar!

Bu noktada, amaç ve hedefler doğrultusunda yapılacak eğitim ihtiyaçları analizi sonrasında belirlenen eğitimlerin gerçekleşmesi için, yönetim kadroları da dahil çalışanların da görüşleri alınarak, işlerin aksatmamasını sağlayacak şekilde bir takvim çalışması yapılmasında fayda vardır.

Daha sonra, bir üst madde de belirtildiği şekilde, eğitimin türüne karar verilir.

Eğitim gerçekleştikten sonra, hem katılanların- hem de eğitmenin performansını ortaya koyan anket çalışması gerçekleştirilir.

Uzun süreli ve çok katılımlı eğitimlerde, mutlaka raporlamaya da, önem vermek gerekir!..

Kurumsal Eğitim Programlarının Yürütülmesi

Kurumsal eğitim programları, genellikle İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülür.

Yönetim kadroları, eğitimin; ne zaman, ne şekilde, nasıl, nerede ve kim tarafından yapılacağına karar vermesi sonucu, programın yürütülmesi aşamasına gelinir.

Kurumsal eğitim programlarının yürütülmesi, aşağıdaki aşamalardan oluşur…

 1. Eğitim İhtiyaç Analizi; bu aşamada, kurumun hedefleri, çalışanların mevcut bilgi ve becerileri, eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri belirlenir!
 2. Eğitim Tasarım; bu aşamada, eğitim içeriği, yöntemi, materyalleri ve değerlendirme araçları tasarlanır ve geliştirilir!
 3. Uygulama; bu aşamada, eğitim oturumları planlanır ve yürütülür. Eğitim çalışmaları; canlı, online veya iş başında… Gibi farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir!
 4. Değerlendirme; bu aşamada, eğitim programının etkinliği, katılımcıların memnuniyeti, öğrenme düzeyi ve iş performansına etkisi ölçülür ve raporlanır!

Kurumsal eğitim programlarının yürütülmesi, kurumların iş performansını artırmak, çalışan katılımını sağlamak, uyumluluğu güçlendirmek ve inovasyonu teşvik etmek gibi faydalar sağlar!..

Kurumsal eğitim programlarının yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır…

 • Kurumsal eğitim programları; kurumun misyonu ve vizyonu, stratejik planlamaları ve kurum kültürü ile uyumlu olmalıdır!
 • Kurumsal eğitim programları, işletmelerin; çalışanlarına daha önce aldırdıkları eğitimleri, sektördeki mevcut konumlarını, pazar paylarını, rekabet avantajlarını ve gelecek hedeflerini dikkate almalıdır!
 • Kurumsal eğitim programları; çalışanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verebilmelidir!
 • Kurumsal eğitim programları; etkili bir dış göz ve dış söz olarak hareket edebilen, fotoğrafın tamamını görebilen, kuruluşlar ve uzman danışmanlar ile iş birliği yapmalıdır!..

Kurumsal Eğitimlerin Değerlendirilmesi

Kurumsal eğitimlerin değerlendirilmesi; eğitim programlarının etkinliğini, verimliliğini ve katma değerini ölçmek için yapılan bir süreçtir. Kurumsal eğitimlerin değerlendirilmesi; kuruma özgü olarak, hem eğitimi alan çalışanların, hem de eğitimi veren kurumların, gelişimine ve geleceğine ışık tutar. Kurumsal eğitimlerin değerlendirilmesi, aşağıdaki noktalarda belirtildiği şekilde, farklı yöntemler ve kriterler kullanılarak yapılabilir!..

 • Etki ve Tepki; bu noktada, eğitimi alan çalışanların eğitime ilişkin memnuniyetleri, beklentileri ve geri bildirimleri ölçülür. Genellikle, anket veya bire bir görüşme gibi araçlar kullanılır!
 • Öğrenme ve Deneyim; bu noktada, eğitimi alan çalışanların eğitim sonucunda kazandıkları bilgi, beceri ve tutum değişiklikleri saptanır. Genellikle, test veya gözlem gibi araçlar kullanılır!
 • Tutum ve Davranış: bu noktada, eğitimi alan çalışanların, almış oldukları eğitim sonucunda, performanslarında gösterdikleri değişimler ölçülür. Genellikle, performans değerlendirmesi, 360” geri bildirim ve müşteri memnuniyeti gibi araçlar kullanılır!
 • Sonuç ve Raporlama; bu seviyede, eğitimin kuruma sağladığı faydalar ölçülür. Genellikle, satış artışı, kârlılık, verimlilik, kalite, işe devam yüzdesi veya iş sağlığı ve güvenliği gibi araçlar kullanılır. Ancak en önemli nokta, tüm bu sonuçların düzenli olarak raporlanmasıdır!..

Kurumsal Eğitimlerin Geleceği

Kurumsal eğitimlerin geleceği; değişim ve dijital dönüşüm teknolojilerinin gelişimi, yönetim kadroları ve çalışanların beklentileri, kurumların ihtiyaçları ve iş yapış şekillerinin değişimi ile şekillenecektir! Bu şekillenmeler ne şekilde olacak! Derseniz? Şöyle…

 • Kişiselleştirilmiş özel eğitimler; çalışanların öğrenme stilleri, ilgi alanları, yetkinlik seviyeleri ve gelişim hedefleri gibi bireysel farklılıklarını da dikkate alarak kişiselleştirilecektir. Dolayısıyla, çalışanların; motivasyonu, katılımı ve öğrenme etkinli artacaktır!
 • Mikro eğitimler; uzun ve yoğun eğitim oturumları yerine kısa ve hedef odaklı eğitimler şeklinde sunulacaktır. Bu şekilde çalışanların; zaman yönetimi, iş ile ilgili bilgi akışı ve bilgi transferi kolaylaşacaktır!
 • Oyun içerikli eğitim unsurları ile kurumsal eğitimler, uygun konulara göre; rekabetçi mekanikler, geri bildirim mekanizmaları ve ödül sistemleri gibi oyunlaştırma teknikleri ile zenginleşecektir. Oyunlaştırma, çalışanların; eğlence algısını, öz yeterlilik duygusunu ve başarı motivasyonunu yükseltecektir!
 • Sosyal öğrenme; Kurumsal eğitimler, çalışanların birbirleriyle iş birliği yapabilecekleri, bilgi paylaşabilecekleri ve deneyim alışverişinde bulunabilecekleri sosyal öğrenme platformları ile desteklenecektir. Sosyal öğrenme; çalışanların iletişim becerilerini, takım ruhunu ve kurum kültürünü geliştirecektir!
 • yapay zekâ teknolojileri ile kurumsal eğitimler; önümüzdeki yıllarda daha akıllı hale gelecektir. Yapay zekâ; çalışanların öğrenme verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunacak, eğitim içeriklerini optimize edecek ve eğitim sonuçlarını değerlendirecektir!..

Sıkça Sorulan Sorular

1) Kurumsallaşmanın en önemli adımı hangisidir?

Kurumsallaşmanın ilk adımlarından birisi ve en önemlisi, kurumsal gelişim eğitimleri’ dir.

Kurumsal eğitimlerde; eğitimin amacı doğrultusunda, eğitim içeriklerine önem vermek gerekir!

Böylece hem bireysel hem de kurumsal fayda, en üst seviyede seyreder!

2) Kurumsal Eğitim Şirketleri ve eğitim ihtiyaç analizi?

Kurumsal şirket eğitimleri; eğitim hizmetleri konusunda, insan kaynakları departmanının en büyük yardımcısıdır. İşletmelerin kurumsal eğitim ihtiyaçlarına, önce o kurumlara özel, hedef ve amaçlar doğrultusunda eğitim ihtiyaç analizi ile başlarlar.

Bu ihtiyaç analizi sonrası, özellikle; Yöneticilik Liderlik + Kurum içi ve dışı iletişim + Satış ve pazarlama + Yazının giriş bölümünde bahsi geçen eğitim konularında, kurumların ihtiyaçları çerçevesinde, müşteri ilişkilerine uygun bir şekilde, bir kurumsal eğitim programı projesi hazırlayarak, sizlerle birlikte yollarına devam ederler!

3) Kurumsal Eğitim, şirketlere ne kazandırır?

Kurumsal Eğitim Şirketleri bünyesindeki, konularında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitim programlarının, çalışanlarınızın iş hayatına farklı bir bakış açısı getireceği muhakkaktır!

Öte yandan, bu kurumsal eğitimlerin sonunda alacakları başarı sertifikaları da, onları ayrıca motive edecektir!..

Bireysel veya kurumsal olarak, kurumsal eğitimlerle kurumsal gelişim için, amaç ve hedeflerinize doğru misyonunuzdan vizyonunuza giden yolda, bir yol arkadaşı edinmek isterseniz; 1980 lerden buyana, çalışma hayatının içinde yer alan bizler, KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi olarak, liderlik ve yöneticilik başta olmak üzere, kariyer planlamalarınızın her adımında yol arkadaşlığına hazırız! Geleceğinizi birlikte planlayalım!..

Sevgi ve saygılarımızla

ALİ RIZA DEĞER                                                                                                           

Değerleriniz başkalarının izleyebileceği bir örnek oluşturuyorsa önemlidir. Karşılıklı güven ve saygı ortamı yaratıldığında daha güçlü bir çalışan performansı sayesinde olağanüstü müşteri hizmetleri ve iş sonuçlarının iyileşmesine neden olur.

Diğer Eğitimlerimiz İçin Tıklayınız;

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Liderlik Eğitimleri
İnsan Kaynakları Eğitimleri
Kurum Kültürü Eğitimi
Satış Eğitimi
Finans Eğitimi
Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri
İletişim Eğitimleri
Markalaşma Eğitimi
Kişisel Gelişim Eğitimi
Kurumlara Özel Eğitimler

 

 

Siz de KRC Eğitim Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 474 74 26 / +90 530 580 24 80 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.