0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

“Kurumsal Gelişim Danışmanlığı” ile ilgili bir araştırma yapıyorsanız, çok doğru bir yerdesiniz!

 

Bilindiği üzere günümüzde, “Kurumsal Gelişim Danışmanlığı” söz konusu olduğunda; başta
KOBİ’ler ve gelişmekte olan tüm şirketler olmak üzere, toplumsal sorumluluğu öncelikli olan kamu kurumları ile sivil toplum örgütü olarak faaliyet gösteren Kurumlar ’da, “Kurumsallaşma ve Kurumsal Gelişim”e verilen önem, günden güne hızla artmaktadır.

Aynı zamanda ve bu nedenle, aslında “Yönetim Danışmanlığı”nın, ana işlevlerinden biri olan “Kurumsal Gelişim Danışmanlığı”; tüm işletmelerin kurumsallaşmasında ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesinde, çok önemli bir yere sahiptir!

Kurumsallaşma; geçmişten geleceğe sağlam bir köprü oluşturmaktır. Yani, kişilerden bağımsız olarak, örgütsel bir yapı içinde, o kurumun hedefleriyle ilgili; gereken kuralları, standartları, yöntemleri belirledikten sonra bu özel kuralları, sektörün ve toplumun genel kuralları ile desteklemek ve de belirlenen tüm kurallara sadık kalarak, harekete geçmektir!..

Bu hareketin başlangıç noktası, tüm paydaşlarla; kurumsal gelişimin gerekliliğine inanmaktır!

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Süreçlerinde

 • Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi…
 • İş Akış Planı + Organizasyon Şeması + Görev Tanımları…
 • Değişim ve Gelişime Yönelik Norm Kadroların Oluşturulması…
 • Misyon + Vizyon + İlkeler + Değerler + Etik Kurallar + Amaçlar + Hedefler…
 • Swot + Tows + Pest Analizleri / Stratejik Planlama + Motivasyon…
 • Performansı Arttırmak İçin, 360” Performans Yönetimi…
 • İşveren markası + Sürekli İyileştirme + İnovasyon + Yeniden Yapılandırma (Reorganizasyon)

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Hizmetlerinde de

 • Uzun Vadeli Ürün ve Hizmet Süreçlerini Yeni Baştan Kurgulama (Redesign)…
 • Ar-Ge ve Müşteri Odaklı Geliştirmeler (QFD)…
 • Kurumsal Olarak Kriz Yönetimi ve Olağandışı Konumları Sevk ve de İdare Edebilme…
 • Risk Yönetimi ve Özellikle Operasyonel Riskleri Yönetme…
 • Hızlı ve Etkin İletişim + Yönetim Raporlama Sistemleri + Denetim Ve Kontrol… Yer Alır!..

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. “Kurumsal Gelişim Uzmanları ve Süreç Danışmanları” olarak, bu organizasyonel gelişim süreçlerini; firmanıza, sektörünüze, genel anlamda ekonomik gelişmelere, hedeflerinize, yaşanan ekonomik politikaların kritiklik ölçütlerine ve periyodik zaman dilimlerinde öngörülen sonuçlara göre, uygular!..

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı söz konusu olunca, aşağıdaki sorular aklınıza gelebilir!

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Nedir?

Kurumsal Gelişim; bir kurum veya kuruluşta, misyondan vizyona giden yolda, iş akışını geliştirme, gerekiyorsa yeniden yapılandırma, arama konferansları ile stratejik planlamalar yapma, sorumlu ekipleri organize etme ve mükemmel sonuçlara ulaşma sürecidir! 

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı ise; şirketlerin ilkelerinden ve değerlerinden asla ödün vermeyecek şekilde, amaç ve  hedeflerine ulaşması için, gerekli tüm iş ve nakit akış planı çerçevesindeki süreçleri analiz ederek, özel “Kurum Kültürü” kapsamında sistemlerin net bir şekilde oluşturulmasını, işleyişteki aksaklıkların takip edilmesini, istenen destekleri organize ederek stratejik plan dahilindeki prosedürlerin geliştirilmesini ve de gerekli güncel ve teknolojik değişikliklerin yapılmasını kapsar!

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı’nın Faydaları Nelerdir?

Kurumsal gelişim danışmanlığı ile şirketinize veya markanıza sağlayacağınız faydalar arasında;

 • Kurumsal Check-Up ile Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Yapmak…
 • Uzun Vadeli Ürün ve Hizmet Süreçlerini Yeni Baştan Kurgulama (Redesign)…
 • Ar-Ge ve Müşteri Memnuniyeti Odaklı Geliştirmeler (QFD)…
 • Kurumsal Olarak Kriz Yönetimi ve Olağandışı Konumları Sevk ve de İdare Edebilme…
 • Şikâyet ve Risk Yönetimi + Özellikle Operasyonel Riskleri Yönetme…
 • Hızlı ve Etkin İletişim + Yönetim Raporlama Sistemleri + Denetim Ve Kontrol… Yer Alır!..

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı’nın Süreci Nasıl İşler?

Kurumsal gelişim danışmanlığı süreci, şirketinizin veya kurumunuzun, özel durumuna göre;

 • İş Akış Planı + Organizasyon Şeması + Görev Tanımları…
 • Değişim ve Gelişime Yönelik, Norm Kadroların Oluşturulması…
 • Misyon + Vizyon + İlkeler + Değerler + Etik Kurallar + Amaçlar + Hedefler…
 • Swot + Tows + Pest Analizleri / Stratejik Planlama + Motivasyon…
 • Performansı Arttırmak İçin, 360” Performans Yönetimi…
 • İşveren markası + Sürekli İyileştirme + İnovasyon + Yeniden Yapılandırma…
 • Destek + Kontrol + Denetim + Raporlama… Şeklinde işlemektedir!..

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı’nı Kimler Alabilir?

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı’nı, “Paydaşlarına + Çalışanlarına + Ürünlerine + Hizmetlerine + Markalarına + Ham Madde Tedarikine ve Dağıtım Zincirlerine (Lojistik)” Güvenen; gelişime ve değişime inanan ve de sektöründe söz sahibi olmak isteyen her şirket veya kurum alabilir!

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı’nı Hangi Durumlarda Tercih Etmek Gerekir?

Kurumsal gelişim danışmanlığını, özellikle Aile Şirketleri ile Küçük ve Orta Boy İşletmelerde, kurumsallaşmaya karar verildikten sonra gelişen aşamalarda; Aile veya Ortaklık Anayasası konusu gündeme gelince tercih etmek gerekir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, kurumsal gelişim danışmanlığı ile ilgili süreçler ve hizmetler çerçevesinde, şirketlerin veya markaların kurumsal bir yapı kazanmasından maada, “Aile Anayasası – Aile Şirketi ile Organik Bağı Olan veya Şirket Bünyesinde Çalışan Aile Üyelerinin, Ortaklık Anayasası da – Şirket Ortaklarının ve Üst Düzey Yöneticilerin”, kurumsal bir yapıya saygı duymalarına öncülük eder!

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı’nın Geleceği ve Önemi Nedir?

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı’nın geleceği ve önemi, özellikle; Yönetim Danışmanlığı + İnsan Kaynakları Danışmanlığı + Finans Danışmanlığı ile birlikte, paralellik göstermektedir. Gelişerek kurumsallaşmaya sıcak bakan işletmeler için, sektörel ve kurumsal check-up sonrası, amaç ve hedefler doğrultusunda, diğer 3 danışmanlığı da kapsayabileceği gibi, hepsinin içinde de yer alabilir. Bu noktada “Kurumsal Gelişim Danışmanlığı” nın önemi, bir kez daha ortaya çıkar

Son düşünceler ve öneriler

Kurumsal gelişim danışmanlığı, insan kaynakları içinde de, çok önemli bir yere sahiptir. Şirketinizin, özellikle bir işveren markası olarak, mobbinge fırsat vermeyen ve çalışılmaktan mutluluk duyulan ve de çalışan memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir özel kurum olmasını istiyorsanız, “İnsan Faktörü”ne önem vermeniz gerektiği konusunda, aynı fikirde olduğumuzu düşündüğümden, konusunda uzman bir Kurumsal Gelişim Danışmanı veya Kurumsal Gelişim Danışmanlık Şirketi ile görüşmelere başlamakta, fayda var! Demek istiyorum!..  

Sıkça Sorulan Sorular

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı’nın Ana İşlevi Nedir?
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı; şirket kültürünüzü ve şirket vizyonunuzu oluşturmak için, kurumsal gelişiminizi; şirket çalışanlarının desteğiyle, şirketinizin sahip olduğu kaynakları verimli şekilde kullanarak, yardımcı olmaktadır!

Kurumsal Gelişim Danışmanı Ne İş Yapar?
Kurumsal Gelişim Danışmanı; çalışma hayatındaki etik kurallara sadık kalarak, şirketlerin amaç ve  hedeflerine ulaşması için, gerekli tüm iş akış planı çerçevesindeki süreçleri analiz ederek, “Kurum Kültürü” kapsamında sistemlerin net bir şekilde oluşturulmasını, işleyişteki aksaklıkların takip edilmesini, istenen destekleri organize ederek stratejik plan dahilindeki prosedürlerin geliştirilmesini, hatır gönül ilişkilerini bir tarafa bırakarak ve de mobbinge göz yummayarak gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlar!

KOBİ ve Aile Şirketlerinde Kurumsal Gelişim Nasıl Olur?
Küçük ve Orta Boy İşletmeler ile Aile Şirketlerinde kurumsallaşma veya kurumsal gelişim; özellikle üst yönetimin ve paydaşların, bu konuya gönülden inanması ve bu konuda gönüllü adımları atması ile başlar. Sonra da, bu konuda uzman bir Kurumsal Gelişim Danışmanı veya Kurumsal Gelişim Danışmanlık Şirketi ile anlaşarak hazırlanacak, o şirkete özel bir “Ortaklık Anayasası” veya “Aile Anayasası” ile devam eder. Yol haritası olarak da; üst bölümlerde bahsettiğimiz, “kurumsal gelişim süreçleri” ve “kurumsal gelişim hizmetleri” ele alınır!

Yönetim Danışmanlığı ile Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Arasındaki Farklar Nelerdir?
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Kurumsal Gelişim Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığının ana dallarından biridir. Yönetim Danışmanlığında, iş süreci’nde, işin içine finans konuları ile insan kaynakları konuları da dahil olur!

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı; şirketlerin amaç ve  hedeflerine ulaşması için, gerekli tüm iş akış planı çerçevesindeki süreçleri analiz ederek, “Kurum Kültürü” kapsamında sistemlerin net bir şekilde oluşturulmasını, işleyişteki aksaklıkların takip edilmesini, istenen destekleri organize ederek stratejik plan dahilindeki prosedürlerin geliştirilmesini ve gerekli güncel değişikliklerin yapılmasını kapsar!

Bu noktadan sonra, kurumsal gelişim danışmanlığını kısaca toparlamamız gerekirse;

Çalışma şartlarının günden güne daha da zorlaştığı ulusal veya uluslararası iş dünyasında
“Kurumsal Gelişim Planlamaları” ve “Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Hizmetleri”; işletmelerin
veya şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki, en önemli mihenk taşlarından biridir!..

Ve KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Gelişim Danışmanlığı Departmanı, işte “o” mihenk taşıdır!..

Daha mutlu bir gelecek için “Geleceğinizi Birlikte Planlayalım”

Detaylı bilgi için, bizleri her zaman arayabilirsiniz!

Sevgi ve saygılarımızla

ALİ RIZA DEĞER

Diğer Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Tıklayınız;

Yönetim Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Finans Danışmanlığı
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Audit ( Denetim ) Hizmetleri
Aile Şirketleri Danışmanlığı
UR-GE Projeleri Danışmanlığı
Teşvik Danışmanlığı
Yatırım Danışmanlığı
Tasarım Merkezi Danışmanlığı

 

 

Siz de KRC Eğitim Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 474 74 26 / +90 530 580 24 80 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.