0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Teknik Bordrolama Danışmanlığı

Teknik Bordrolama Danışmanlığı

Teknik bordrolama danışmanlığı ile kurumunuzda; hem vakitten hem de nakitten tasarruf adına “Teknik Bordroma Danışmanlığı” hizmetlerimiz için alt başlıklarına tıklayarak ilginizi çeken konulara, kısa yoldan ulaşabilirsiniz!

 

Günümüz iş dünyasında teknik bordrolama hizmetlerinin yürütülmesi, özellikle zaman tasarrufu açısından, artık bu konuda uzmanlaşmış ve teknolojik altyapıya sahip olan “Teknik Bordrolama Danışmanlığı Şirketlerine bırakılmaktadır!

İŞKUR İzin Belgesine de sahip olan, KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. İK İnsan Kaynakları bünyesindeki; İşe Alım + Personel Seçme Yerleştirme + Teknik Bordrolama Danışmanlığı Hizmetleri de, bunların önde gelenlerindendir!

Bu şekilde “İnsan Kaynakları Departmanları da, asli görevleri olan; Kurumsal eğitimler + Oryantasyon programları + Motivasyon organizasyonları + 360” Performans değerlendirme + Kariyer planlama gibi faaliyetlerine, odaklanabilmektedirler!

Dolayısıyla, şirketler veya işletmeler “Teknik Bordrolama Danışmanlığı ile; teknolojik alt yapı ile  donanım ve sistem oluşturma maliyetlerini ortadan kaldırmakta, özellikle maaşlar ve prim hesaplama işlemlerinin yapılması sırasında doğabilecek mevzuat risklerinden kurtulmakta ve ödenmekte olan ücretler gibi çok hassas bir konunun, gizlilik çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktadırlar!..

Teknik Bordrolama Danışmanlığı Nedir?

Teknik Bordrolama Danışmanlığı; herhangi bir kurumun insan kaynakları departmanındaki, en önemli işlevlerden birisi olan, “Bordrolama Düzenlemeleri” nin, hatasız ve eksiksiz olarak yapılması konusunda, dışarıdan sağlanan danışmanlık ve hizmet desteğidir!

Teknik Bordrolama Danışmanlık desteği aşağıdaki şekilde;

 • Personel ücret bütçesinin hazırlanması…
 • Personel ücret ödemeleriyle birlikte ayrıntılı raporların düzenlenmesi…
 • Ücret Bordroların hesaplanması ve imzaya hazır hale getirilmesi…
 • SGK Bildirgelerinin düzenlenmesi ve kuruma bildirilmesi…
 • İŞKUR Belgelerinin hazırlanması ve kuruma bildirilmesi…
 • İşe giriş ve çıkış işlemlerinin yürütülmesi…
 • İhbar + Kıdem ve Tazminatların hesaplanması…
 • İbranamelerin hazırlanması…
 • Sektörel bazlı kıyaslamalı raporların hazırlanması…

Gibi ana başlıklardan oluşur!..

Teknik Bordrolama Hizmetleri ile, şirketlerin insan kaynakları departmanlarında; bu işleri yapacak personeli istihdam etmelerine gerek bulunmadığı gibi, yönetsel kararların alınmasında büyük bir zaman tasarrufu ve maliyet azalışı sağlanmaktadır!

Teknik Bordrolama Hizmetleri ile birlikte; istenildiğinde, ücret artışı sistemi ve çizelgelerin hazırlanması, bunların rapor olarak sunulması, hibrit ve uzaktan çalışma sistemi de dahil personel devam sisteminin kurulması ve takibi konusunda, danışmanlık hizmetleri de verilmektedir!..

Teknik Bordrolama Hizmet Aşamaları Nelerdir?

Bordrolama Danışmanlığı kapsamındaki, teknik bordrolama hizmetlerinin aşamaları;

 1. Mevcut personelin bilgi girişinin yapılması…
 2. Personel özlük dosyalarının hazırlanması…
 3. Personelin puantaj bilgilerinin girilmesi…
 4. Güncel mevzuata uygun ücret bordrolarının hazırlanması…
 5. Banka kanalı ile ücret ödeme işlemlerinin yapılması…
 6. Aylık SGK Sosyal Güvenlik Kurumu standart işlemlerinin organizasyonu…
 7. Aylık İŞKUR periyodik işlemleri… Şeklindedir!..

Teknik Bordrolama Danışmanlığı Neleri Kapsar?

Yine yukarıda da belirttiğimiz gibi, Teknik Bordrolama Danışmanlığı; Personellerin net ve brüt ücret bütçesinin hazırlanması + Bankalar kanalıyla tüm personel ücret ödemeleri + Aylık veya yıllık kıyaslamalı ve ayrıntılı raporların düzenlenmesi + Aylık ücret bordrolarının hesaplanması ve hazırlanması + SGK Bildirgelerinin düzenlenmesi ve kuruma bildirilmesi + İŞKUR İş Kurumu Belgelerinin hazırlanması ve kuruma bildirilmesi + İşe giriş ve çıkış işlemlerinin yürütülmesi + İhbar – Kıdem ve tazminatların hesaplanması + İbraname ve gerekli hallerde ihtarnamelerin düzenlenmesi… Gibi konuları kapsar!..

Ayrıca, Kurum ile Teknik Bordrolama Danışmanlığı Şirketi arasında yapılacak özel sözleşme çerçevesinde, bu kapsamların genişletilmesi veya daraltılması da söz konusu olmaktadır!

Sorumluluğun bilincindeki KRC İK İnsan Kaynakları Danışmanlığı Departmanı bünyesindeki, “Teknik Bordrolama Servisi”; işletmeleriniz için gerekli olan ve sizlere çeşitli avantajlar sağlayacak, özel kapsamlar çerçevesinde de hizmetinizdedir!..

Neden Teknik Bordrolama Danışmanlığı Hizmeti Alınmalıdır?

Öncelikle; iş akış planına göre, zamandan tasarruf ve sorumlulukları paylaşmak için!

Personel sayılarına ve kapasitelerine göre “Teknik Bordrolama Hizmetlerini” outsource olarak dışarıdan  alan şirketlerin, İnsan Kaynakları Departmanlarında, özel olarak bu işleri yapacak personeli istihdam etmelerine de gerek kalmamaktadır!

Ayrıca düzenlenmesi gereken tüm belgeler, sizlerin vereceği doğru bilgi ve belgeler ışığında ve tüm gizlilik kuralları çerçevesinde; KRC Teknik Bordrolama Hizmetleri Servisindeki “Uzman Kadrolar” tarafından hazırlanacağından ve de zamanında verilmesi gereken, resmi veya özel kurumlara ulaştırılacağından dolayı, her türlü sorumluluk da, teknik bordrolama hizmetleri kapsamında olacaktır!..

Teknik Bordrolama Danışmanlığı Türleri Nelerdir?

Şirketlerin kapasitelerine göre bordrolama çözümlerinde, bu hizmeti sunan Bordrolama veya Teknik Bordrolama Danışmanlık Şirketleri; bu hizmeti talep eden müşterilerinin karşılarına, genellikle şu 2 alternatifle çıkmakta…

 • Bu alternatiflerden birincisinde; elemanlar sizin firmanız bünyesinde bordrolu gözükmekte. Tüm resmi işlemleri sizin muhasebe programınız üzerinden sağlanmakta. Böylece, mevzuat değişikliği riskleri azalmakta ve “ücretler” gibi çok hassas bir konunun – gizlilik çerçevesinde yürütülmesine yardımcı olunmakta!
 • İkinci alternatifte ise; personelinizin tamamı veya bir bölümünün bordrolaması, Teknik Bordrolama Şirketi üzerinden olmakta. Bu yöntem, genellikle; şirket marka değerini arttırmak isteyen ve personel sirkülasyonu yoğun olan veya proje bazlı “Beyaz + Gri + Mavi” yaka, eleman çalıştıran işletmeler tarafından tercih edilmekte!

Bu alternatif, bazı dönemlerde norm kadrolarınıza ilave olarak ihtiyaç duyduğunuz outsource personeli, belirli veya belirsiz bir süre için, Teknik Bordrolama Şirketi bordrosu üzerinden kiralamaktır!

Bu durumda Teknik Bordrolama Şirketi bordrosunda, şirketiniz veya kurumunuz için görev yapacak çalışanların, her türlü özlük işlemlerinin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinin sorumluluğu da, yasal işveren sıfatıyla Teknik Bordrolama Şirketine ait olmakta!..

Teknik Bordrolama Danışmanlığı, Şirketler İçin Neden Önemlidir?

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında Bordrolama Danışmanlığı ile alınan outsource “Teknik Bordrolama Hizmetleri” ile tüm kurum ve kuruluşların “İnsan Kaynakları Departmanlarında” bu işleri özel olarak yapacak personeli istihdam etmelerine gerek bulunmadığı gibi, yönetsel ve kurumsal kararların alınmasında, büyük bir zaman tasarrufu ve maliyet azalışı söz konusu olmaktadır!

Outsource Bordrolama Hizmetleri ile, istenildiğinde; ücret artışları ve prim sistemlerinde gizliliğin korunması ve çizelgelerin hazırlanması, bunların yönetime rapor olarak sunulması, personel devam sisteminin kurulması ve takibi, gerekli evrakların zamanında düzenlenerek resmi kurumlara iletilmesi konusunda, sorumlulukların paylaşılması gibi faydalar da vardır!..

Outsource Personel Seçme Yerleştirme Sonrası Teknik Bordrolama Hizmetleri

Özellikle belirli yetkinliklere sahip özel personel ihtiyacını karşılamak için dışarıdan temin edilen çalışanlar için, aşağıdaki maddelerde belirtildiği gibi yapılacak, işe alım ve personel seçme yerleştirme çalışmaları;

 1. Aşama (Personel Talep Formu): Firma, ihtiyaç duyduğu çalışan profilini, genel hatları ile belirten talep formunu, KRC İşe Alım ve Bordrolama Danışmanlığı departmanına ulaştırır…
 2. Aşama (Personel Yetkinliklerin Belirlenmesi): Firma yapısını daha yakından tanıma ve beklentilerini daha iyi anlayabilmek için KRC yöneticileri tarafından firma yöneticileri ziyaret edilir…
 3. Aşama (Aday Havuzunun Oluşturulması): KRC data havuzu ve gerekli görülen diğer kaynaklar kullanılarak, temel kriterleri karşılayan olumlu olabilecek adayların Cv. leri ayrı bir havuza alınır…
 4. Aşama (Tanışma ve Ön görüşme): Yapılan talep incelenir ve Aday Havuzunda nitelikleri uygun adaylar ön görüşmeye çağrılır. Bu aşamada adayın istek ve beklentileri ölçümlenir, gerekli görülen uyum ve kişilik testleri uygulanır…
 5. Aşama: (Pozisyon Bazlı Mülakat): İlk görüşmeden sonra objektif nitelikleri karşılayan adaylar tespit edilir ve diğer aşama olan mülakat süreci başlar. Bu aşamada pozisyona göre farklı mülakat türleri uygulanabilir…
 6. Aşama (Aday Referans Görüşmeleri): 5. Aşamayı geçen adayların verdiği referanslar ile görüşmeler sağlanarak teyit edilir…
 7. Aşama: (Bölüm Mülakatı): 6. aşamayı başarıyla geçen adaylar personel talebinde bulunan bölümün yöneticileri ile bir mülakata davet edilerek 7. aşama sürecine dahil edilirler…
 8. Aşama: (İş Teklifinin Yapılması): Gerekli onayı alan adaya veya adaylara iş teklifi yapılır. Kabul etmesi halinde, adaylara iş başı için gerekli olan evrakların listesi verilir ve iş başı tarihi müşterek bir karar ile tespit edilir…
 9. Aşama (Raporlama): Süreç içinde görüşülen adaylara ait görüşlerin de bulunduğu, analiz raporu firmaya iletilir…

Bu aşamalar sonrasında, kadrolarınıza dahil olan seçkin ve yetkin personeller, KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. / “Teknik Bordrolama Hizmetleri” servisi bünyesinde, işletmeniz adına bordrolara eklenerek, çalışmalara devam edilir!

Sıkça Sorulan Sorular

1) Teknik Bordrolama Hizmetlerinin Avantajları Nelerdir?

Dışarıdan sağlanan Teknik Bordrolama Hizmeti ile; Donanım ve sistem oluşturma maliyetleri ortadan kalkmakta + Net ve brüt ücretler ile prim hesaplama işlemlerinin yapılması sırasında doğabilecek mevzuat risklerinden kurtulunmakta + Ücretli veya ücretsiz izin süreleri de dâhil tüm ücret tahakkukları gibi hassas konuların, gizlilik çerçevesinde yürütülmesi sağlamaktadır!

2) Teknik Bordrolama Danışmanlığında Diğer Destekler Nelerdir?

KRC Bordrolama Danışmanlığı ve standart teknik bordrolama hizmetleri ile birlikte gerekirse, misyonunuzdan – vizyonunuza doğru, dönemsel amaç ve hedeflerinize yönelik yapılacak, özel stratejik planlama çalışmaları ile ortaya konulacak “İş Akış Planı ve Yol Haritası” çerçevesinde; Mevcut ve ilerideki dönemlerle ilgili personel bütçeleri + Maaşlar + Ücret artış skalası ve prim sistemi + Bordroların ve çizelgelerin hazırlanması + Bunların yönetim kadrolarına rapor olarak sunulması + Özellikle pandemi dönemi sonrası, normal veya hibrit çalışan personel devam sisteminin kurulması ve takibi… Gibi konularda da, destekler söz konusudur!..

3) Teknik Bordrolama Hizmetlerinin Dışarıdan Sağlanmasının Kazanımları Nelerdir?

Teknik bordrolama hizmetlerinin dışarıdan sağlanmasıyla; yıllık izin, prim, fazla mesai gibi modüller de sisteme dâhil edilebilmekte ve yüksek teknoloji gerektiren altyapılar için herhangi bir yatırıma gerek duyulmamaktadır.

Böylece, sektörler bazda pazar payı kapasitelerine göre, bordrolama hizmetini outsource olarak temin eden şirketler veya işletmeler; özel dijital raporlama şeklindeki ara yüzler sayesinde, gelecek dönemlere ilişkin personel bütçelemelerini de, çok daha sağlıklı yapabilmektedirler!..

Çalışma şartlarının günden güne daha da zorlaştığı ulusal veya uluslararası iş dünyasında, Teknik Bordrolama Danışmanlığı; şirketlerin veya işletmelerin, sürdürülebilir hizmet alanında zaman tasarrufu ve sorumluluk paylaşımı yönünden, en önemli mihenk taşlarından biridir!

Ve KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. İK İnsan Kaynakları Danışmanlığı bünyesindeki; İşe Alım ve Personel Seçme Yerleştirme + Bordrolama Danışmanlığı ve Teknik Bordrolama Hizmetleri, işte “O” mihenk taşıdır!..

Ve tüm bu hizmetlerde, her zaman yanınızdayız!

Daha mutlu bir gelecek için…

“Geleceğinizi Birlikte Planlayalım”

Sevgi ve saygılarımızla

ALİ RIZA DEĞER

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.