0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Finans Danışmanlığı

Finans Danışmanlığı

Finans danışmanlığı başlıklı yazımızın altbaşlıklarına tıklayarak ilgili başlığa erişebilirsiniz.

Sizlerinde çok iyi bildiği gibi, ulusal ve uluslararası pazarlarda küreselleşmenin çok yoğun olduğu iş dünyamızda, ülke ekonomileri; çok hareketli bir biçimde, yeni gelişmeler göstererek yollarına devam etmekte!

Bu gelişmelere ayak uydurmak için de, hemen hemen tüm sektörlerdeki işletme sahipleri ile üst düzey yöneticilerin; önce kâr etmek, sonra da ilave yeni yatırımlara avantajlı “kaynaklar” sağlayabilmek için, mevcut olan ve de ihtiyaç duyulan finansal kaynakların yönetilmesi adına, finans (Hiç değilse Finansçı Olmayanlar İçin Finans Bilgisi Düzeyinde) bilgi ve becerisine sahip olmalarında veya bu hizmeti  outsource olarak “Finans Danışmanlığı” şeklinde dışarıdan almalarında, mutlak fayda olduğu yadsınamaz!..

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. olarak ana hizmet konularımızın ilk sıralarında yer alan, “Finans Danışmanlığı” Hizmetleri; özellikle “Malî” konulardaki teknik fizibilite tablolarının incelenmesi, senaryo analizlerinin yapılması, sektör analizi ve nakit akış projeksiyonlarının oluşturulması ile finansman ihtiyacının tutar ve vadelerinin belirlenmesi, hizmetlerini içermektedir!..

İhtiyaç duyulması halinde, işletmelerin tüm ürün veya hizmetleri ile ilgili tüm muhasebesel konuları içeren “Finansal Proje Raporunu” hazırlayan KRC Finans Danışmanlığı; gerek yurt içi gerekse yurt dışı banka ve finans kuruluşlarına hazırladığı bu raporu sunarak, projeye uygun finansmanın sağlanmasına yardımcı olur!

Finans Danışmanlığı Konusu İçinde Yer Alan Önemli Hizmetler

Finans Danışmanlığı Konusu İçinde Yer Alan Önemli Hizmetlerde, KRC Finans Danışmanlığı;

 1. İşletmenizin gereksinim duyduğu kısa vadeli ticari krediler ve alacak finansmanı işlemleri ile nakit akışını düzenler…
 2. Şirketinizin kısa vadeli finansman ihtiyacını belirler uygun vade ve faizler ile alternatif finansman kaynaklarını önerir ve bu kaynakların sağlanmasına aracılık eder…
 3. Uzun vadeli satışlar ve stoklu çalışma sebebiyle oluşan finansal ihtiyaçların, orta vadeli krediler ile fonlanarak, işletme döngüsünün rahatlatılması için sizlere uygun çözümler sunar…
 4. Yatırımların kısa vadeli borçlanma ile finanse edilmesi veya yatırım sonrasında yeterli kâr elde edilememesi ve katlanılan faiz yükü işletmenin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini engeller. Bu durumda kısa vadeli banka kredilerin yeniden yapılandırılarak orta/uzun vadeye yayılması ve de beraberinde faiz yükünün azaltılması gerekir. KRC Finans Danışmanlığı; size özel olarak yapacağı çalışmalar ile şirketinizin orta/uzun vadeli borç geri ödeme gücünü inceler, karlılığın arttırılması için gerekli tedbirler konusunda önerilerde bulunur ve uygun şartlarda finansman sağlanmasına aracılık eder. Borç Yapılandırma + Risk Yönetimi ve Konsolidasyonu + Kredi Geri Ödemelerinin, düzenli bir şekilde yapılması için size sürekli bir danışmanlık hizmeti verir!..

 5. Finansal Danışmanlık Hizmetleri içinde genellikle aşağıdaki süreçler gündeme gelir. Bunlar;
 • Stratejik planlama ve sermaye tahsisi için karar süreçlerinin oluşturulması…
 • Şirketin veya işletmenin büyüme hedeflerini sayısallaştırma…
 • Mevcut tahsilât sisteminin iyileştirilmesi…
 • Yeni tahsilat sisteminin oluşturulma çalışmaları (DBS veya Cash Card)…
 • Günlük + Haftalık + Aylık ve Yıllık Nakit Akış (Cash Flow) tablolarının hazırlanması…
 • İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi…
 • Ortalama tahsilat ve tediye sürelerinin hesaplanması (ACD Average Collection Day)…
 • Stok devir hızının hesaplanarak optimizasyonun sağlanması…
 • ACD’ lere göre aksiyon planın oluşturularak ilave İşletme Sermayesi yaratılması…
 • Şirketin Müşteri / Satıcı (Tedarik Zinciri) sözleşmelerinin gözden geçirilmesi…
 • Bankalarla ilgili günlük operasyonel işlemlerin yürütülmesi…
 • Mevcut satış fiyatlarının kontrol edilerek fiili kar marjlarının tespiti…
 • Fiili maliyetlerin analiz edilmesi…
 • Standart maliyetlerin oluşturularak satış fiyatlarında standardizasyonun sağlanması…
 • Operasyonel Giderlerin kontrol altına alınması…
 • İthalat maliyetlerinin analiz edilmesi ve optimizasyonu…
 • Aylık ve Yıllık Bütçelerin hazırlanması…
 • Proforma Bilanço + Gelir tablosu + Nakit Akış ve Fon Akış Tablolarının hazırlanması…
 • Bütçe ile ilgili fiili gerçekleşmelerin kontrol edilmesi ve farkların sebep/sonuç ilişkisinin irdelenmesi ve deBütçelerin Raporlanması”… Şeklindedir!

Maddelendirdiğimiz detayların ardından Finans Danışmanlığı konusunda bazı soruların cevaplarını da, aşağıda bulabilirsiniz!..

Finans Danışmanlığı Nedir?

Finans Danışmanlığı; özellikle muhasebe ile ilgili mali konulardaki teknik fizibilite tablolarının incelenmesi, finansal senaryo analizlerinin yapılması, sektörel analizler ve iş akış planına göre nakit akış tablolarının oluşturulması ile finansman ihtiyaçlarının miktarları ve vadelerinin belirlenmesi gibi konularda, işletme sahiplerine veya üst düzey yöneticilere, yol haritası şeklinde hizmetler sunmaktır!

Finans Danışmanlığı hizmetine ihtiyaç duyulduğunda, tabi ki “Finansal Danışman” arayışı gündeme gelir. Finans danışmanlığı bireysel veya kurumsal olarak dışarıdan tedarik edilebilir.
Finans Danışmanları; şirketlere veya işletmelere, maddi problemlere çözüm bulma alanında destek sağlayan uzmanlardır. Önemli görevlerinin başında, tüm kurum ve kuruluşların duran varlıklarını, yani taşınır veya taşınmaz varlıklarını; maddi gereksinimler söz konusu olduğunda özellikle en uygun kredileri ve finans kaynaklarını temin etmek için, güncel piyasalarda değerlendirme işini yürütmek, gelmektedir!

Diğer yandan Finansal Danışmanlar, arzu edilmesi halinde, hayat sigortası veya bireysel emeklilik gibi konularda da, danışanlarına yardımcı olabilirler!..

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Denetim Ltd. Şti. olarak, finansal danışmanlık hizmetlerimiz;

 • Politika faizleri, enflasyon ve döviz piyasalarının geleceği hakkında analizler yapmak…
 • Bireysel veya kurumsal yatırımlar için portföy yönetimine destek olmak…
 • Menkul veya gayrimenkul yatırım ortamları için, fizibilite hesapları çıkartmak…
 • Özel finans kurumları ve bankalarla olan ilişkilerin yönetimi sağlamak…
 • Dönemsel olarak bütçe ve bilanço analizlerine önem vermek…
 • Geleceğe yönelik tüm finansal hareketleri stratejik olarak planlamak…
 • Ve tüm bu hizmetleri raporlamak… Şeklinde sıralanabilir!..

KRC Finans Danışmanlığı, 1980 li yıllardan bu yana özellikle finans konusunda kazandığı özel uzmanlık deneyimleri (Gazi Üniversitesi / Ankara + Sorbonne Üniversitesi / Paris) ile daima hizmetinizdedir.

Finans Danışmanlığı Neden Önemlidir?

Tüm kurum ve kuruluşlar, yaşamlarını sürdürmek ve varlıklarını gelecek kuşaklara aktarmak için, finans yönetimine ihtiyaç duyarlar. Eğer ki kendi bünyelerine, bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip bir uzman yoksa, bu hizmetin ve dolayısı ile Finans Danışmanlığının önemi ortaya çıkar!

Finans Danışmanlığı Kimler için Uygundur?

Genellikle, üniversitelerin ilgili birimlerinden mezun olup, bankacılık deneyimi olanlar için!

Özellikle Devlet veya Vakıf Üniversitelerindeki, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin / İktisat + İşletme + Maliye + Bankacılık ve Sigortacılık + Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler ile Uluslararası Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi gibi bölümlerinde lisans eğitimi gören ve de bu konularla ile ilgili lisans üstü eğitimler alan kişiler için; Bankacılık ve Sigortacılık + Yeminli Mali Müşavirlik + Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik + Yatırım Uzmanlığı alanlarında, belirgin bir alt yapı ile sektör ve piyasa deneyimleri sonrasında, uygun bir çalışma alanıdır!

Ayrıca, Finans Danışmanlığı; Bireysel veya Kurumsal Bankacılık + Bireysel Emeklilik veya Hayat Sigortası, sektörlerinden emekli olan kişiler için, eğer çalışma hayatlarına serbest finans danışmanı olarak devam etmek istedikleri takdirde de, ideal bir çalışma alanıdır!..

Finans Danışmanının ana amacı; kişilerin yatırımları ve bu yatırımların enflasyon karşısında korunması ile yeni yatırımların planlanması veya kurumların kurumsal gelişimlerine yönelik bilançolarındaki duran varlıklarının yönetimi konusunda uzmanlaşmak olmalıdır!

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. konularında uzman finans danışmanları ile yurt içinde ve yurt dışındaki yatırımlarınız ve de tüm finansal taleplerinize, geleceğe yönelik yol göstermek için hizmetinizdedir!..

Ayrıca ve özellikle;

“Finans Danışmanları, deneyim ve bilgi sahibidir!”

“Finans Danışmanları, olağanüstü sır küpüdür!”

“Finans Danışmanları, gizlilik sözleşmelerine son derece saygılıdır!”

“Finans Danışmanları, hayal dünyasında gezmezler!”

“Finans Danışmanları, yatırım planlamalarına göre hareket eder!”

“Finans Danışmanları, olası risklerden kaçınırlar!”

Neticede, Finans Danışmanlığı; tüm bu özelliklere sahip, kişiler için uygundur!..

Finans Danışmanlığı Hizmetleri Nelerdir?

Yukarıdaki “Finans Danışmanlığı konusu içinde yer alan önemli hizmetlerdeki” gibidir!

Yani, Finans Danışmanlığı Hizmetleri Nelerdir? Dediğimiz zaman! Bu hizmetlerin başında;

 • Şirketinizin veya işletmenizin ihtiyaç duyduğu, kısa ve uzun vadeli ticari krediler ve alacak finansmanı işlemleri ile nakit akışının düzenlenmesi…
 • İşletmenizin veya şirketinizin kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyacını belirlenmesi sonucu uygun vade ve faizler ile alternatif finansman kaynaklarının önerilmesi ve bu finans kaynaklarının sağlanmasına aracılık edilmesi…
 • Uzun vadeli satışlar ve stoklu çalışma sebebiyle oluşan finansal ihtiyaçların, orta vadeli krediler ile fonlanarak, işletme döngüsünün rahatlatılması için size uygun çözümler sunulması ve bunların tedarik edilmesi…
 • Yatırımların kısa vadeli borçlanma ile finanse edilmesi veya yatırım sonrasında yeterli kâr elde edilememesi ile katlanılan faiz yükü işletmenin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini engeller.

Bu durumda kısa vadeli banka kredilerin yeniden yapılandırılarak orta/uzun vadeye yayılması ve de beraberinde faiz yükünün azaltılması gerekir. 

KRC Finans Danışmanlığı; size özel olarak yapacağı çalışmalar ile şirketinizin orta/uzun vadeli borç geri ödeme gücünü inceler, karlılığın arttırılması için gerekli tedbirler konusunda önerilerde bulunur ve uygun şartlarda finansman sağlanmasına aracılık eder.

Borç Yapılandırma + Risk Yönetimi ve Konsolidasyonu + Kredi Geri Ödemelerinin, düzenli bir şekilde yapılması için size sürekli bir danışmanlık hizmeti verir!..

Gibi finansal çalışmalar gelir!..

Finans Danışmanlığı Süreci Nasıl İşler?

Yazımızın üst bölümlerinde de bahsettiğimiz gibi Finans Danışmanlığı süreci 3 bölüm halinde;

1) Durum ve İhtiyaç Analizleri sonucunda yapılan finansal çalışmalar,

 • Stratejik planlama ve sermaye tahsisi için karar süreçlerinin oluşturulması…
 • Şirketin veya işletmenin büyüme hedeflerini sayısallaştırma…
 • Mevcut tahsilât sisteminin iyileştirilmesi…
 • Yeni tahsilat sisteminin oluşturulma çalışmaları (DBS veya Cash Card)…
 • Günlük + Haftalık + Aylık ve Yıllık Nakit Akış (Cash Flow) tablolarının hazırlanması…
 • İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi…
 • Ortalama tahsilat ve tediye sürelerinin hesaplanması (ACD Average Collection Day)…
 • Stok devir hızının hesaplanarak optimizasyonun sağlanması…
 • ACD’ lere göre aksiyon planın oluşturularak ilave İşletme Sermayesi yaratılması…
 • Şirketin Müşteri / Satıcı (Tedarik Zinciri) sözleşmelerinin gözden geçirilmesi…

2) Fiyatlandırma (Pricing) Hizmetleri,

 • Bankalarla ilgili günlük operasyonel işlemlerin yürütülmesi…
 • Mevcut satış fiyatlarının kontrol edilerek fiili kâr marjlarının tespiti…
 • Fiili maliyetlerin ve satın almanın analiz edilmesi…
 • Standart maliyetlerin oluşturularak satış fiyatlarında standardizasyonun sağlanması…
 • Operasyonel Giderlerin kontrol altına alınması…
 • İthalat maliyetlerinin analiz edilmesi ve optimizasyonu…

3) Bütçeleme Hizmetleri,

 • Aylık ve Yıllık Bütçelerin hazırlanması…
 • Proforma Bilanço + Gelir tablosu + Nakit Akış ve Fon Akış Tablolarının hazırlanması…
 • Bütçe ile ilgili fiili gerçekleşmelerin kontrol edilmesi ve farkların sebep/sonuç ilişkisinin irdelenmesi ve deBütçelerin Raporlanması”… Finans Danışmanlığı süreçlerinde yer alır!

Finans Danışmanı Nasıl Seçilir?

Finans Danışmanları, finansal danışman olabilmek için, özellikle üniversitelerin; maliye + işletme + iktisat + matematik mühendisliği ve işletme gibi bölümlerinde okuduktan sonra, bankacılık ve aracı kurumlar ile ayrıca sigortacılık alanı başta olmak üzere çeşitli sektörlerde deneyim kazanarak, kendilerini tanıtırlar. Daha sonra ilave eğitimler ile sertifika programları da, onların en büyük yardımcılarıdır!

Finans Danışmanlığı Hizmetleri Ne Kadar Ücretlidir?

Finans Danışmanlığı Hizmetleri, talep edilen hizmetler çerçevesinde ve alınan sorumluluğa göre kararlaştırılan özel şartlarla “Mali Müşavirlik” kapsamında değerlendirilebilinir!

Bununla birlikte, internette bu konuda bir araştırma yaptığımız zaman, Yeminli Mali Müşavirlik + Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik” Tarifeleri, çeşitli kıstaslara göre karşımıza çıkmakta. Tabii ki bu arada, finansal danışmanlığa; sadece YMM veya SMMM olarak bakmak da, pek mümkün değil!..

Özellikle bankacılık ve sigortacılık kapsamlı “Finansal Danışmanlık” ücretleri, genellikle;

 • Sözleşme süresine…
 • Sağlanacak finansal desteklerin türüne…
 • Bu desteklerin sağlanmasındaki problemlerin çözümüne…
 • İleriye dönük yeni yatırımların planlanmasına…
 • Yapılan yatırımların geri dönüşüm süreçlerine…
 • Karşılıklı memnuniyete ve yeni yatırımların gündeme gelmesine…

Göre, ortalama 500.- USD ile 2.000.- USD arasında değişmektedir!
Ayrıca bu konuda sektörel derneklerden yararlanmak ve görüş almak da yararlı olabilir!..

 

Sıkça Sorulan Sorular

Finans danışmanı ne iş yapar?

Tüm kurum ve kuruluşlarda, gereksinim duyulması halinde finansal hedefler için destek olur!

Finansal danışmanlar müşterilerini nasıl bulur?

Genellikle sektörel deneyimlerine dayalı; Referansları + Linkedin + Google + Eş/Dost/Tanıdık!

Finansal hedeflere nasıl ulaşılır?

Özellikle Finans + Satış + Pazarlama bölümündeki yöneticilerle, arama konferansı etkili olur!

Finansal danışman ve finansal danışmanlık hizmetleri nelerdir?

Yukarıdaki “Finans Danışmanlığı konusu içinde yer alan önemli hizmetlerdeki” gibidir!..

Çalışma şartlarının günden güne daha da zorlaştığı ulusal veya uluslararası iş dünyasında
“Kurumsal veya Bireysel Finansal Danışmanlık” hizmetleri, uzun vadeli finansal planlamalar ile işletmelerin veya şirketlerin finansal sürdürülebilirlik alanındaki, en önemli mihenk taşlarından biridir.

Ve KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. Finans Danışmanlığı Departmanı, işte “o” mihenk taşıdır!..

Daha mutlu bir gelecek için “Geleceğinizi Birlikte Planlayalım”

Sevgi ve saygılarımızla

ALİ RIZA DEĞER

 

Diğer Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Tıklayınız;

Yönetim Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Finans Danışmanlığı
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Audit ( Denetim ) Hizmetleri
Aile Şirketleri Danışmanlığı
UR-GE Projeleri Danışmanlığı
Teşvik Danışmanlığı
Yatırım Danışmanlığı
Tasarım Merkezi Danışmanlığı

 

 

Siz de KRC Eğitim Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 474 74 26 / +90 530 580 24 80 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.