0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Blog Yazılarımız

Rakip Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Rakip Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

İş dünyasına yön veren araştırmalardan biri de rakip analizi olarak gösterilmektedir. 
Rakip analizi, mevcut sektörde yer alan rakiplerin incelenmesi, listelenmesi, faaliyet alanlarının ve hedef kitlelerinin belirlenmesini içermektedir. 

Rakip analizinin temel amacı, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin net bir tabloyla ortaya konulmasını desteklemektir. Rakip analizi ile işletmeler, organizasyonlarını global boyuta taşıma imkanı bulmaktadır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen tüm veriler, işletmenin faydası doğrultusunda kullanılmaktadır. “Rekabet Analizi” ise bu veriler ışığında, mevcut ve potansiyel rakiplerle rekabete girme kapasitesini ölçümlemeyi sağlamaktadır. Hem yeni girişimlerde hem de mevcut işletmelerde kullanılan rakip analizi, pazar payının belirlenmesine de imkan tanımaktadır.

Rakip Analizi Nasıl Yapılır?

Rakip analizi, ilgili sektör içerisindeki rakiplerin, sundukları ürün ve hizmetlerin, yönetim stratejilerinin araştırılması ile gerçekleştirilmektedir. Rakip analizi sonucunda, potansiyel ve mevcut rakiplerin hangi doğru adımları attıkları, hangi alanlarda başarısız oldukları net olarak görülmektedir. Rakip analizinin en büyük avantajı ise işletmenin farklılaşma ve özgünleşme yolculuğunda ihtiyacı olan verilerin elde edilmesine katkı sağlaması olarak gösterilmektedir. Rakip analizinin işletmelere sağladığı diğer faydalar ise aşağıdaki şekilde listelenmektedir.

 • Pazar boşluklarının belirlenmesi
 • Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi
 • Yeni trendler oluşturulması
 • Etkin bir satış / pazarlama stratejisinin belirlenmesi

Rakip analizi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler ise şöyledir;

 • Yapılan işin netleştirilmesi
 • Mevcut durumun analiz edilmesi
 • Sektörel rekabetin belirlenmesi
 • Rakiplerin kategorize edilmesi
 • Hedef kitlenin belirlenmesi
 • Fiyat stratejilerinin belirlenmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetiminin analiz edilmesi

Rakip Analizi Yöntemleri Nelerdir?

İş dünyasına yakından baktığımızda, rakip analizi içerisinde belli başlı yöntemler doğrultusunda hareket edilmektedir. Bu yöntemler aşağıdaki şekilde belirtilmektedir.

 • SWOT Analizi
 • PEST Analizi
 • Rakip Dizgisi
SWOT Analizi         

İyi bir rakip analizinin temel taşlarından olan SWOT analizi, işletmenin güçlü ve zayıf yanlarının, tehditlerinin ve fırsatlarının ortaya konulmasına yardımcı olmaktadır. SWOT analizi işletmelere hem kendi perspektiflerinden hem de müşterilerinin gözünden bakma şansı tanımaktadır. SWOT analizinden en etkin faydayı alabilmek için her bir alana dürüst bir şekilde yaklaşmak önem taşımaktadır. İşletmeler mevcut durum analizi ile SWOT analizini birleştirdiklerinde, somut veriler almaları olası bulunmaktadır. İşletmelerin hedeflerine daha kolay ve efektif şekilde ulaşması SWOT analizi ile mümkün hale gelmektedir.

PEST Analizi

İşletmelerin politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlardaki konumlarını değerlendirmeleri PEST analizi ile sağlanmaktadır. Detaylı bir PEST analizi, mevcut rakipler hakkında da daha fazla bilgi sahibi olmanın yolunu aralamaktadır. PEST analizinin bir diğer faydası ise işletmelerin uzun vadeli hedef ve planlarını doğru zeminlerde kurgulamalarına yardımcı olması şeklinde açıklanmaktadır.

Rakip Dizgisi

Rakip analizinin son bileşeni ise “Rakip Dizgisi” olarak karşımıza çıkmaktadır. “Competitor Array” olarak da bilinen bu bileşen, sektördeki rakiplerin belirlenmesi ve ilgili rakiplere puan verilmesi üzerinde işlemektedir. Rakip dizgisini oluşturmak için aşağıdaki yöntemlerden yararlanılmaktadır.

 • Faaliyet gösterilen sektörün net olarak tanımlanması
 • Mevcut ve potansiyel rakiplerin sıralanması
 • Müşteri kitlesinin oluşturulması
 • Performans göstergelerinin yapılandırılması
 • Rakiplerin puanlarının hesaplanması
Rakip Analizi Hangi Alanlarda Yapılmalıdır?

Rakip analizi yöntemi, işletmelerin tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde yapılandırılabilmektedir. Daha spesifik alanlarda uygulanan rakip analizi yöntemleri olduğu gibi geniş kapsamlı verilerin elde edilmesini amaçlayan analizlerde iş hayatında sıklıkla kullanılmaktadır. Rakip analizinin yapılabildiği alanlar ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

 • Tecrübe alanı: Rakiplerin sektörde yer aldığı yıl bazında değerlendirme yapılır.
 • Konum alanı: Benzer ürün / hizmet satışı yapan rakiplerin, pazaryeri araştırmasını kapsamaktadır.
 • Ürün / Hizmet alanı: Rakiplerin ürün ve hizmet içeriğinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır.
 • Satış / Pazarlama Stratejisi alanı: Rakiplerin uyguladıkları satış ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve gerekli durumlarda ilgili işletmeye entegre edilmesi için kullanılmaktadır.
 • Müşteri Hizmetleri alanı: Rakiplerin müşteri hizmetleri alanında hangi uygulamalarla var oldukları ve geri dönüşüm oranları araştırılmaktadır.

Rakip analizi, içerisinde birçok farklı metodun yer aldığı geniş kapsamlı bir veri kaynağı görevi üstlenmektedir. İyi bir rakip analizi yeni ve mevcut markaların, işletmelerin, sektörlerinde fark yaratmalarına ve başarılı bir grafik oluşturmalarına katkı sağlamaktadır.

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Finans Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.