0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Aile Şirketleri Danışmanlığı

Aile Şirketleri Danışmanlığı

Kurumsallaşma konusunda başarılı olmak adına “Aile Şirketleri Danışmanlığı” ile ilgili çok özel açıklamalarımızın, alt başlıklarına tıklayarak, ilginizi çeken konulara kısa yoldan ulaşabilirsiniz!

 

Merhaba Sevgili Dostlar,

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. olarak kurulduğumuz 2009 yılından bu yana, özelliklede “Aile Anayasası” başta olmak üzere, “Aile Şirketleri” ile yan yana olduğumuz gerçeğinden hareketle, Anadolu’nun her yerinde “Kalkınma Ajansları” destekli olarak; bugün “Aile Şirketlerine Danışmanlık” süreçlerimizde, karşı karşıya olduğumuz gelişmeler ile geçmişte yaptıklarımızı karşılaştırınca ciddi değişiklikler olduğunu görmekteyiz!

Aslında, çalışma yaşamında 50. Yılını yaşayan ve 2000 Yılların başlarından itibaren “Yönetim Danışmanlığı” konusuyla ilgilenen bir kişi olarak, KRC Yönetim ile birlikte, önceleri büyük veya küçük hemen hemen tüm “Aile Şirketlerinde” kişisel sorunlar ile kuşaklararası (Anneler veya Babalar” + “Oğullar veya Kızlar” + “Damatlar veya Eltiler” + “Amcalar ve Dayılar ve Teyzeler” “Yeğenler ve Kuzenler / Arasında) çekişmelerin ve kıskançlıkların yaşandığını görmekteydik. Hala gördüğümüzden maada!😊

Ancak bugün birçok “Aile Şirketi”; iş odaklı teknolojik sorunlarını çözme, dijital dönüşüm problemlerini halletme ve sektörel rekabetten kopmama çabasında! Yani genel olarak Aile Şirketleri; kurumsallaşma, stratejik planlama, organizasyon şeması, görev tanımları, insan kaynakları, üretim veya hizmetlerde yeni atılımlar, pazarlama, satış, lojistik, satış sonrası müşteri memnuniyeti ve benzeri alanlarda, ciddi çalışmalara yönelmiş durumda!..

Aile şirketlerinin, birkaç kuşak sonraya taşınması için bu yönelmeler, diğer tüm şirketler de olduğu gibi, tabi ki gerekli. Ancak bu çalışmalarda; işle alakalı aile üyelerinin, kendi aralarında veya profesyonellerle aralarında geçmişte yaşanan veya yaşanma ihtimali yüksek “İletişim + Etkileşim + Dedikodu” problemlerine dikkat etmek gerekiyor.

Daha sonra da, teknolojik eksiklikleri gidererek, yeniden yapılanarak ve “Şirket veya İşletme” olarak kurumsallaşmadan ziyade; yeni amaçlar ve hedefler doğrultusunda, yepyeni iş ve nakit tabloları oluşturarak, kurum içi iletişim/etkileşim düzeni ile yönetim kadroları ile çalışanların ilişkilerini düzenleme, özel geçimsizlikleri ortadan kaldırma, özellikle mobbing ve gereksiz gönül ilişkilerinden kaçınma, Vs. ile nihayet “Ailenin Kurumsallaşması” gündeme geliyor!

Aile Şirketlerinde; işletmenin/şirketin veya şirketlerin kurumsallaşmasının yanında, ailenin kurumsallaşması için, gerekli olan tek anahtarın “Aile Anayasası” olduğunu hepimiz biliyoruz!

Aile Şirketleri Danışmanlığı ve Aile Anayasası konularında, yol arkadaşlığı için; KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. “Aile Şirketleri Yönetim Danışmanlığı Departmanı” olarak, her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz!..

Aile Şirketleri Danışmanlığı Nedir?

Aile Şirketleri Danışmanlığı, aileye ait işletmelerin; yönetim, organizasyon, stratejik planlama, kurumsallaşma, aile anayasası, yeniden yapılanma, finans, insan kaynakları, pazarlama, satış, üretim, hizmet, toplam kalite vergi, hukuk gibi alanlarında bir dış ses ve dış göz olarak, profesyonel destek sağlayan bir danışmanlık hizmetidir!..

Aile şirketlerinin  kendine özgü özellikleri ve özel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak verilen bu hizmet, şirketlerin sürdürülebilir büyümesi ve gelişmesine önemli katkıda bulunur!

Aile Şirketi Danışmanları; işletmelerin kısa + orta + uzun vadeli amaç ve hedefleri açısından, misyon ve vizyonları doğrultusunda, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik adına, aile üyeleri ve profesyonel yöneticiler arasında denge kurmak, ailenin özel değerlerini şirket kültürüne yansıtmak ve şirket stratejisini belirlemek gibi önemli konularda destek sağlarlar!..

Aile Şirketleri Danışmanlığı Hizmetleri Nelerdir?

Aile şirketleri danışmanlığı hizmetleri, aileye ve şirkete özgü özel bir durum yoksa, genellikle;

İş akış planına göre yeni bir organizasyon şeması + Görev tanımlarının netleştirilmesi, + Kısa orta ve uzun vadeli / amaç ve hedeflere yönelik stratejik planlama + değişim ve dönüşümle ilgili teknolojik destekler +  Yatırım teşvik destekleri + Finans kaynakları ve nakit akış planı + Özellikle sözleşmeler ve iş kanunu ile ilgili hukuk + Vergi planlaması + Pazarlama + Satış + Sosyal Medya + Üretim + Hizmet + İnsan kaynakları yönetimi… Şeklinde sıralanabilir!..

Aile Şirketlerinde Karşılaşılan Zorluklar Nelerdir?

Dünyada yaklaşık 1.300 Yıl, Ülkemizde ise yaklaşık 250 Yıllık aile şirketlerine baktığımızda, aile şirketlerinde; özellikle aile büyüklerinden destek alınarak, kişisel hırslarla yapılan ve aile şirketlerine büyük zararlar veren zorluklar genellikle aşağıdaki gibidir!

 1. Kurucu anne veya baba ile kardeşler ve onların çocukları arasındaki kuşak çatışmaları…
 2. Kardeşler arası; gelin, görümce, damat ve elti savaşları…
 3. Ailenin geçmişine güvenerek, sorumsuz yaşantı…
 4. Kıskançlık ve dedikodu…
 5. Gereksiz gönül ilişkileri…
 6. Hile denetimi ve suistimal…
 7. Beklenmeyen hastalık, iş kazası, doğal afetler sonrası için “Yedek Akçe” den imtina etmek!..

Aile Şirketlerinde Devir Süreci Nasıl Yönetilir?

Aile şirketlerinde kuşaklararası devir süreci; eğer daha önce yapıldıysa “Aile Anayasası’na sadık kalınarak, kurumsallaşma süreci ile birlikte yönetilmelidir.

Aile şirketlerinin kuşaklararası varlıklarını sürdürmeleri ve yollarına uzun yıllar kişilerden bağımsız olarak devam etmeleri için; kurumsal bir alt yapıya sahip olmalarında fayda vardır!

Aile şirketlerinde devir ve kurumsallaşma sürecinde: ailenin geçmişine ve şirketin tarihçesine, aile içinden şirket yönetimlerinde yer alan aktörlere, bunların tüm aile ile olan aile ilişkilerine, ve ailenin ayakta kalmasını ve de bugünlere gelmesini sağlayan değerlere, sahip çıkılmalıdır!..

Aile Şirketleri Danışmanlığı Hizmeti Almanın Faydaları Nelerdir?

Aile Şirketlerinde, diğer az veya çok ortaklı işletmelere göre, iş ve yönetimle ilgili karar alma süreçleri, biraz da ‘Kurucu’ ların özgüvenine dayalı olarak çok daha hızlı olduğundan, bu sürat ve çabukluk bazı yanlış kararlara da sebep olmaktadır! Aile şirketleri danışmanlığı hizmetinin;

 1. Şirketle ilgili aile üyelerinin, ortak çıkarlarının – ortak akılla yönetilmesi…
 2. Aile dinamiklerinin ve mülkiyet haklarının, belirli bir disiplinle, diğer kuşaklara aktarımı…
 3. Yeni yönetim kadrolarında görev alacak genç aile üyelerinin, göreve hazırlanması…
 4. Aile üyelerinin kendi aralarındaki veya profesyonel üst yönetim ile oluşan problemlere, kişilerden bağımsız “Bir göz + Bir izleyici + Bir dinleyici + Bir ses” olarak çözümler üretilmesi…

Gibi konulardaki faydaları, sizlere mutlaka ışık tutacaktır!..

Başarılı Bir Aile Şirketi İçin Danışmanlık Hizmeti Nasıl Seçilir?

Başarılı bir aile şirketi için danışmanlık hizmeti seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar;

 • Aile Şirketi Danışmanlık Firması’nın; aile şirketleri ile olan geçmişi ve deneyimi…
 • Aile Şirketi Danışmanlık Şirketi’nin; aile şirketinin ihtiyaç duyduğu alanda uzman olması…
 • Aile Şirketi Danışmanlık Firması’nın; aile şirketinin kültürüne ve değerlerine yaklaşımı…
 • Aile Şirketi Danışmanlık Şirketi’nin; sadece bugünleri değil yarınları da düşünmesi…
 • Aile Şirketi Danışmanlık Firması’nın; ailenin sırlarını koruması ve gizliliğe sahip çıkması…

Şeklinde sıralanabilir!

Aile şirketleri için danışmanlık hizmeti; ailenin geçmişine ve şirketin tarihçesine saygı duyarak, kişilerden bağımsız olarak, misyon’dan vizyon’a giden yolda ortaya konacak yol haritasıyla, aile şirketinin ve ona bağlı diğer şirketlerin büyümesi, gelişmesi, kurumsallaşması ve sürdürülebilirliği için, en önemli araçlardan bir tanesidir!..

Aile Şirketleri Danışmanları, Ne Tür Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Aile şirketleri, genellikle diğer şirketlerden farklı olarak, kurucu veya kurucular bazında; aile ağacına göre organik bağları, ailenin değerleri ve dinamikleri, işe saygı disiplinleri, hedefleri ve amaçları ile şekillenir. Bu nedenle, aile şirketleri için danışmanlık yapan şirketlerin ve kişilerin; bu özel dinamiklere uyum sağlamaya, hazır olmaları çok önemlidir!

Bu nedenle “Aile Şirketleri Danışmanlığı” görevini deruhte edecek kişiler için;

 • Yönetim danışmanlığı, işletme yönetimi, insan kaynakları, hukuk ve finans deneyimi…
 • Aile üyeleri ve profesyonel şirket yöneticileri ile etkili bir şekilde iletişim becerisi…
 • Tüm aile üyelerine ve şirket yöneticilerine tarafsız bir bakış açısı ile yaklaşım…
 • Objektif kriterleri değerlendirme yetisi…
 • Analitik ve stratejik düşünme ile problem çözme yetkinliği…
 • Teknolojik bilgi ve yaratıcı düşünme becerileri…
 • Aile Anayasası hazırlanmasında ve uygulanmasında da tecrübe…

Gibi özellikler aranmasında yarar vardır!..

Sıkça Sorulan Sorular

Aile şirketlerinde kurumsallaşma süreci nasıl başarılı olur?

Aile şirketlerinde kurumsallaşma sürecinin başlaması, mutlaka aile üyeleri tarafından gönüllü olarak arzu edilmesi ile istenilen noktaya ulaşır.

Aile bireylerinin konuya sıcak bakış açısıyla yaklaşmaları ve kurumsallaşma çalışmalarında yer alan, aile anayasası ile ilgili bireysel stratejik eğitimlere destek vermesi de çok önemlidir!

Aile şirketlerindeki sıkıntılar nelerdir?

Aile ilişkilerinin, aile şirketlerinde yönetim kademelerine direkt olarak yansıması bazı sıkıntı ve problemlere neden olabilir

Ancak aile üyeleri, mutlaka yönetim kurulunun kararlarına müdahale edecek diye bir kural da yoktur.

Aile şirketi’nizin nesilden nesile devam etmesini arzu ediyorsanız, iş dünyasındaki uzun ömürlü aile şirketlerinin sahipleri’ne ve yaşam tarzlarına dikkat etmekte fayda var… Demek istiyorum!

Dünyada ve ülkemizdeki en eski aile şirketleri kaç yaşlarında?

Dünyadaki en uzun ve halen yaşayan aile şirketi yaklaşık Bin Üç Yüz, ülkemizdekiler ise yine yaklaşık İki Yüz Elli yaşında.

Hangileri olduğunu merak ediyorsanız? Arama motorları veya yapay zeka uygulamaları her zaman hizmetinizde! 😊

Aile şirketi ortakları başka iş yapabilirler mi?

Şirket sahibi veya hissedarı olan aile üyeleri, aynı zamanda başka iş konuları ile de direkt veya endirekt olarak ilgilenebilirler. O zamanda, aile üyeleri ile bunu paylaşmasında fayda vardır.

O aile üyesinin, aynı iş konusunda rekabet yaratmayacak şekilde, başka işler yapmasında diğer aile üyeleri tarafından bir sakınca görülmüyorsa, bu ve benzeri konulara o aile için özel olarak hazırlanacak aile anayasasında da yer verilmesi, ileriye dönük olarak şirketin veya şirketlerin kuşaktan kuşağa devretmesi daha kolay olur!

Aile şirketlerinin büyüme aşamalarında, aileye ait diğer aile şirketlerine yönelik rekabet kurallarına da, saygı duymak gerekir!..

Aile şirketleri danışmanlığı için en doğru adres?

Kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik adına, misyonunuzdan vizyonunuza giden yolda, bir yol arkadaşı isteyen aile şirketlerine; 1970’lerden buyana çalışma hayatında yer alan bizler, KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi olarak, Aile Anayasası başta olmak üzere, kurumsallaşmanın ve insan kaynaklarının her adımında, yol arkadaşlığına hazırız!..
Daha mutlu bir gelecek için… Gelin / “Geleceğinizi Birlikte Planlayalım”

Sevgi ve saygılarımızla

ALİ RIZA DEĞER

Diğer Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Tıklayınız;

Yönetim Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Finans Danışmanlığı
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Audit ( Denetim ) Hizmetleri
Aile Şirketleri Danışmanlığı
UR-GE Projeleri Danışmanlığı
Teşvik Danışmanlığı
Yatırım Danışmanlığı
Tasarım Merkezi Danışmanlığı

 

 

Siz de KRC Eğitim Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 474 74 26 / +90 530 580 24 80 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.