0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Teşvik Danışmanlığı

Teşvik Danışmanlığı

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi Teşvik Danışmanlığı Departmanı; ileriye dönük olarak mevcut durum ve ihtiyaç analizi konularında, işletmenizin halen mevcut çalışmalarıyla birlikte, ileride yapmayı planladığınız faaliyetlerinde, hangi kapsamlarda hangi teşviklerden yararlanabileceğini konusunda, üst yönetiminize yardımcı olur ve sizlere yönelik nokta atışı bilgilendirmeler yapar. Teşvik dosyalarının hazırlanması ve başvuruların yapılması gibi konularda da, her zaman yanınızdadır!

KRC Teşvik Danışmanlığı, genellikle; sanayi, tarım, makine, inşaat gibi endüstriyel alanların yanı sıra sağlık, gıda, tekstil ve daha birçok farklı sektörde “özellikle ihracatı ve markalaşmayı desteklemek” amacıyla Devletimizin ilgili Bakanlıklarının kontrolünde, vermiş olduğu “Ar-Ge Merkezleri + Tasarım Merkezleri + Yatırım + İhracat + Girişim Sermayesi + Kalkınma Ajansları + TÜBİTAK + KOSGEB + Ur-Ge + Ar-Ge ve Tasarım Merkezi + TURQUALITY” teşvik programları çerçevesinde, proje süresince en yakın çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyacaktır!..

Teşvik danışmanlığı ile ilgili konu başlıklarımız şu şekilde sıralanabilir;

Bu başlıklarımızın açılımlar ise;

Teşvik Danışmanlığının Tanımı ve Önemi

Teşvik danışmanlığı; işletmelerin özellikle devlet tarafından sunulan teşviklerden yararlanması konusunda destek veren bir hizmettir!

Teşvik danışmanlığının önemi; işletmelerin maliyetlerini düşürmek, yatırımlarını artırmak, rekabet gücünü yükseltmek ve büyümelerini sağlamak gibi, birçok avantaj sunmasıdır!..

Teşvik Türleri ve Kapsamları

Teşvik danışmanlığı; farklı sektörlere ve ihtiyaçlara göre farklı teşvik türlerini kapsar!

Bu kapsamda;

 1. Vergi teşvikleri…
 2. Hibe destekleri…
 3. Araştırma ve geliştirme teşvikleri…
 4. Tasarım merkezi teşvikleri…
 5. Yatırım teşvikleri…
 6. Bölgesel teşvikler…
 7. Fuar teşvikleri…
 8. SGK teşvikleri…
 9. İhracat Teşvikleri… Gibi teşvikler söz konusudur!..


Teşvik Danışmanlığının Süreci

Teşvik danışmanlığı; işletmelerin teşvik programlarını doğru şekilde anlamalarına, başvuru sürecini etkili bir şekilde yönetmelerine ve proje çağrılarında belirtilen süreçler çerçevesinde, teşviklerden maksimum düzeyde faydalanmalarına yardımcı olur!

Teşvik Danışmanlığında Stratejik Yaklaşımlar

Teşvik danışmanlığı, işletmelerin yatırım stratejilerini doğru bir şekilde belirlemelerine ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarına da yardımcı olur!

Teşvik danışmanlığı, işletmelerin teşvik programlarına uygun olup olmadıklarını değerlendirir, başvuru sürecinde rehberlik eder, teşvik programlarını takip ederek ve işletmelerin teşviklerden en üst düzeyde faydalanmalarını sağlar!

Teşvik danışmanlığı, Türkiye’de hızla büyüyen bir sektör olup, işletmelerin rekabet gücünü artırmak ve büyümelerini desteklemek için büyük avantajlar sunmaktadır!..

Teşvik Danışmanlığının Yararları ve Etkileri

Teşvik danışmanlığı, işletmelerin özellikle Devlet tarafından sunulan teşvik programlarından yararlanmalarını sağlayan bir hizmettir. Teşvik danışmanlığının yararları ve etkileri şunlardır;

 1. Teşvik danışmanlığı, işletmelerin maliyetlerini düşürür. Teşvik programları, işletmelere vergi indirimleri, hibe destekleri, kredi kolaylıkları gibi finansal avantajlar sağlar. Bu sayede işletmeler, yatırımlarını daha düşük maliyetle gerçekleştirebilir ve karlılıklarını artırabilirler!
 2. Teşvik danışmanlığı, işletmelerin rekabet gücünü artırır. Teşvik programları, işletmelere yeni teknolojiler, yeni pazarlar, yeni ürünler gibi farklılaşma imkanları sunar. Bu sayede işletmeler, rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilir ve pazar paylarını genişletebilirler!
 3. Teşvik danışmanlığı, işletmelerin büyüme ve genişleme fırsatlarını artırır. Teşvik programları, işletmelere yeni yatırım alanları, yeni iş birlikleri, yeni istihdam olanakları gibi büyüme potansiyelleri sunar. Bu sayede işletmeler, kapasitelerini ve verimliliklerini artırabilir ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilirler!..

Teşvik Danışmanlığının Zorlukları ve Engelleri

Her konuda olduğu gibi “Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri” de bazı zorluklar ve engeller içermektedir. Bu zorluklar ve engellerin neler olduğunu aşağıda sizlerle paylaşmak istiyoruz!

 1. Teşvik programlarının sürekli değişmesi; teşvik programları, devlet politikalarına, ekonomik koşullara ve sektörel gelişmelere göre sık sık güncellenmektedir. Bu nedenle, teşvik danışmanları, teşvik programlarını yakından takip etmek ve müşterilerine en güncel bilgileri sunmak zorundadır. Aksi takdirde, teşvik başvuruları reddedilebilir veya teşviklerden tam olarak faydalanılamayabilir!
 2. Teşvik başvuru sürecinin karmaşıklığı; teşvik başvuru süreci, birçok aşama, belge ve kriter içermektedir. Teşvik danışmanları, bu süreci doğru şekilde yönetmek ve tüm müşterilerine rehberlik etmek zorundadır. Aksi takdirde, teşvik başvuruları eksik veya hatalı olabilir veya süreç uzayabilir!
 3. Teşvik programlarının yetersizliği; teşvik programları, her sektör, bölge ve işletme için uygun olmayabilir. Teşvik danışmanları, müşterilerinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun teşvik programlarını belirlemek zorundadır. Aksi takdirde, teşviklerden beklenen fayda sağlanamayabilir veya teşviklerin geri ödemesi zorlaşabilir!
 4. Teşvik danışmanlığı piyasasının rekabeti; teşvik danışmanlığı, son yıllarda popüler bir hizmet haline gelmiştir. Bu nedenle de “teşvik danışmanlığı piyasasında” birçok oyuncu bulunmaktadır. Teşvik danışmanları, bu rekabet ortamında kaliteli, güvenilir ve etkili bir hizmet sunmak zorundadır. Aksi takdirde, müşterilerini kaybedebilir veya itibarlarını zedeleyebilirler!

Teşvik danışmanlığı, işletmelerin teşvik programlarından faydalanmalarına yardımcı olmak için önemli bir hizmettir. Ancak, teşvik danışmanlığı yapmak da kolay bir iş değildir. Teşvik danışmanları, teşvik programlarını, başvuru süreçlerini, müşteri ihtiyaçlarını ve piyasa koşullarını iyi analiz etmek ve buna göre stratejiler geliştirmek zorundadır!..

Teşvik Danışmanlığında Başarı Öyküleri ve Vaka Analizleri

Teşvik danışmanlığı, işletmelerin “Devlet veya Diğer Kurumlar” tarafından sunulan teşvik programlarından yararlanmalarını sağlayan bir hizmettir. Teşvik danışmanlığı başarı öyküleri ve vaka analizleri, teşvik danışmanlığının işletmelere sağladığı faydaları ve etkileri gösteren gerçek örneklerdir!

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırım teşvik belgesi düzenleyerek, işletmelere; vergi indirimleri, sigorta primi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşvikler sağlıyor. Bakanlık, teşvik belgesi alan işletmelerin başarı hikayelerini ve bu teşviklerden nasıl faydalandıklarını web sitesinde yayınlıyor. Bu başarı hikayelerini okumak için “Bakanlık Web Sitesini” ziyaret edebilirsiniz!

Teşvik danışmanlığında başarı öyküleri ve vaka analizleri, teşvik danışmanlığı yapmak isteyen veya teşvik danışmanlığı hizmeti almak isteyen işletmeler için, ilham kaynağı olabilir!

Gelecek Perspektifi ve Teşvik Danışmanlığının Evrimi

Gelecek Perspektifi ve Teşvik Danışmanlığının Evrimi, “Devlet veya Uluslararası Kurumlar” tarafından sağlanan, çeşitli projelere yönelik teşvik ve desteklerin;

 1. İşletmelerin rekabet gücünü artırmak…
 2. İstihdamı desteklemek…
 3. Yatırımları teşvik etmek…
 4. Ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için…

Nasıl kullanılabileceğini ve geliştirilebileceğini inceleyen bir konudur!

Teşvik danışmanlığı, işletmelerin teşviklerden yararlanmak için uygun stratejiler belirlemelerine, teşvik başvurularını yapmalarına, teşviklerin uygulanmasına ve takibini yapmalarına, teşviklerle ilgili riskleri yönetmelerine ve teşviklerin etki analizini ve geri dönüşümünü değerlendirmelerine yardımcı olan bir hizmettir!

Teşvik danışmanlığının evrimi; teşviklerin çeşitlenmesi + teşviklerin dijitalleşmesi + teşviklerin özelleşmesi + teşviklerin sürdürülebilirliği + teşviklerin uluslararası olması gibi eğilimlerle şekillenmektedir!

Teşvik danışmanlığının gelecek perspektifi, teşviklerin işletmelerin ihtiyaçlarına ve hedeflerine; daha uygun + daha etkin + daha şeffaf + daha esnek ve daha yenilikçi olmasını sağlamak için, teşvik danışmanlarının rolünü ve yetkinliklerini geliştirmeyi de kapsar!..

Sıkça Sorulan Sorular

Teşvik Danışmanlığı Hizmeti Neden Önemlidir?

Teşvik Danışmanlığı hizmeti, “işletmelerin” Devlet ve diğer kurumlar tarafından sağlanan, çeşitli teşvik ve desteklerden yararlanarak; maliyetlerini azaltmalarına, rekabetçi güçlerini artırmalarına, yatırım yapmalarına, istihdam sağlamalarına ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmalarına imkân tanıyan bir hizmettir!

Teşvik Danışmanlığı, “işletmelerin” teşviklerden yararlanmak için; uygun stratejiler belirlemelerine, teşvik başvurularını yapmalarına, teşviklerin uygulanmasına ve takiplerine, teşviklerle ilgili riskleri yönetmelerine ve teşviklerin etki analizleri ile geri dönüşümlerini değerlendirmelerine yardımcı olur!

Teşvik Danışmanlığı, “işletmelerin” teşviklerden tam ve doğru şekilde faydalanmalarını sağlayarak; mali tasarruf elde etmelerine, vergi avantajlarından yararlanmalarına, nakit akışlarını iyileştirmelerine, finansal performanslarını artırmalarına ve yatırımcı güvenini kazanmalarına imkân verir!

Teşvik Danışmanlığı, “işletmelerin” teşviklerin; çeşitlenmesi, dijitalleşmesi, özelleşmesi, sürdürülebilirliği ve uluslararası anlamda güç kazanması gibi eğilimlere uyum sağlamalarına, teşviklerin işletmelerin ihtiyaçlarına ve hedeflerine daha uygun, daha etkin, daha şeffaf, daha esnek ve daha yenilikçi olmasını sağlamak için, “Teşvik Danışmanları” nın rolünü ve yetkinliklerini geliştirmelerine de destek olur!..

Teşvik Danışmanlığı Çeşitleri Nelerdir?

Teşvik danışmanlığı ile teşviklerden destek elde etmek için, önce teşvik çeşitlerinin tespitinde fayda var. Bunlar arasından (Sosyal Güvenlik + İstihdam + Gelir ve Kurumlar Vergisi + Yatırım + İhracat + AB Hibe + Ur-Ge + Ar-Ge ve Tasarım + Fuar + TÜBİTAK ve ona ek olarak KOSGEB + Tanıtım) hangileri size uygun ise, onlara yoğunlaşmak önemli!..

SGK Teşvik Danışmanlığı?

SGK Teşvik Danışmanlığı; işverenlerin sigorta primlerini azaltmak ve işgücü maliyetlerini düşürmek için, devlet tarafından sağlanan çeşitli teşvik ve desteklerden yararlanmalarına yardımcı olan bir hizmettir!

SGK Teşvik Danışmanlığı ile; uzman ekiplerce prim teşvik mevzuatı kapsamında, işverenlerin mevcut ve potansiyel teşviklerden tam ve doğru şekilde faydalanıp faydalanmadıkları analiz edilir + optimum teşvik stratejisi belirlenir + teşviklerin uygulanması ve takibi yapılır + teşviklerle ilgili olası riskler değerlendirilir ve raporlanır!..

Teşvik Danışmanlığı Hizmeti Nasıl Alınır?

Teşvik danışmanlığı hizmeti; işletmelerin teşviklerden yararlanabilmeleri için, profesyonel danışmanlar tarafından verilen bir hizmettir. Bu hizmeti sağlayan danışmanların, özellikle; deneyimli, yetenekli, güvenilir, iletişim becerileri yüksek ve analitik düşünebilen kişiler olmasında fayda vardır!

Teşvik danışmanlığı hizmeti almak için, öncelikle hangi teşvik türünden yararlanmak istediğinizi belirlemeniz gerekmektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu teşvikler; yatırım teşvikleri, bölgesel teşvikler, fuar teşvikleri, SGK teşvikleri, vergi teşvikleri, araştırma ve geliştirme teşvikleri gibi farklı kategorilerde sunulmaktadır.

Teşvik türünü belirledikten sonra, teşvik programlarının şartlarını, avantajlarını ve başvuru süreçlerini öğrenmeniz gerekmektedir. Teşvik sisteminde, özellikle yatırım teşviklerini düzenli olarak, resmî web sitelerinden kendiniz takip edebilir veya özel danışmanlık şirketlerinden yardım alabilirsiniz.

Teşvik programlarına başvurmak için, gerekli evrakları hazırlamanız ve ilgili kurum veya kuruluşa online olarak başvurmanız gerekmektedir. Başvurunuz değerlendirildikten sonra, teşvik belgesi alıp alamayacağınız size bildirilecektir. Teşvik belgesi almanız durumunda, teşviklerden faydalanmaya başlayabilirsiniz!..

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi Teşvik Danışmanlığı Departmanı olarak, daha mutlu bir gelecek için “geleceğinizi birlikte planlamak” adına, her zaman sizlerin hizmetinde olduğumuzu bilmeniz dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımızla

ALİ RIZA DEĞER

 

Diğer Danışmanlık Hizmetlerimiz İçin Tıklayınız;

Yönetim Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Finans Danışmanlığı
Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
Audit ( Denetim ) Hizmetleri
Aile Şirketleri Danışmanlığı
UR-GE Projeleri Danışmanlığı
Teşvik Danışmanlığı
Yatırım Danışmanlığı
Tasarım Merkezi Danışmanlığı

 

 

Siz de KRC Eğitim Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 474 74 26 / +90 530 580 24 80 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.