0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

SGK Teşvik Danışmanlığı

SGK Teşvik Danışmanlığı

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi “SGK Teşvik Danışmanlığı” Departmanı; hangi kapsamlarda, hangi SGK teşviklerinden yararlanabileceğiniz konusunda, İnsan Kaynakları Yöneticilerinize yardımcı olur ve sizlere yönelik nokta atışı bilgilendirmeler yapar. SGK Teşvik dosyalarının hazırlanması ve başvuruların yapılması gibi konularda da, her zaman yanınızdadır!

 

SGK Teşvik Türleri

SGK Teşvik Türleri, genel olarak; Asgari Ücret Desteği + Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim + Yurtdışına Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim + 4/b (BAĞ-KUR) 5 Puan Teşviki + Genç Girişimci Teşviki + Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik + İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki + Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İşsizlik Sigortası Teşviki + Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik + İşbaşı Eğitim Özel Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik + İlave İstihdam Teşviki + Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği + Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik Teşvik + Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik + Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki + Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik + Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik + İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Teşviki… Şeklinde sıralanabilir!.. (www.sgk.gov.tr)

Kimler / Nasıl Yararlanabilir

SGK Teşviklerinden; tüm şirketler ve iş yerleri, yararlanma hakkına sahiptir. Teşvik kapsamında, iş yerlerinde çalışan personelin, artmış olması ön koşul olarak yer almaktadır. Tüm SGK Teşvikleri; işveren ve çalışan olarak iki farklı alandaki koşulların, yerine getirilmesini gerektirmektedir.

İşveren Tarafında;

 1. Hesaplanan aylık prim ve hizmet belgeleri; SGK kurumuna, belirtilen yasal sürelerde mutlaka verilmiş olmalıdır!
 2. Prim ödemeleri, belirlenen yasal sürelerde yatırılmış olmalıdır!
 3. İş yerinde, sigortasız ya da kayırt dışı sigortalı çalışan asla bulunmamalıdır!
 4. İş yerinin vergi borcu bulunuyorsa, mevcut borçlarının yapılandırılmış ya da taksitlendirme işlemine alınmış olması gerekmektedir!
 5. Her türlü prim, idarî para cezaları ve tüm bunları kapsayan gecikme cezaları bulunmamalıdır!
 6. SGK Teşviklerinden faydalanma süreleri; cinsiyete, sahip olunan belge düzenlemelerine ve yaş aralığına göre değişkenlik göstermektedir!..

Çalışan Tarafında;

 1. Yeni işe alındığı şirketten önce, belirli bir süre boyunca işsiz olduğu kanıtlanmalıdır!
 2. İş yerinin ortalama sigortalı çalışan sayısına ilâve olarak, işe başlamış olması gerekmektedir!..

Teşvik Başvuru Süreci ve Belgeler

SGK Teşvik Başvuru süreci ve gerekli belgeler için www.sgk.gov.tr web adresi üzerinden “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” menüleri seçilerek, işlemleri başlatmak gerekmektedir!

Özel Sektörde SGK Teşvik Kullanımı

Özel sektör işverenleri; çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin, beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir. Kuruma başvuru şartı bulunmamaktadır! (www.sgk.gov.tr)

SGK Teşviklerinin Sürdürülebilir İş Modeline Etkisi

SGK teşviklerinin sürdürülebilir iş modellerine etkisi oldukça fazladır. Sürdürülebilir bir iş modeli; paydaşların katılımı ile ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerde orta ve uzun vadeli odaklanmayı sağlayabilmek adına, rol ve sorumlulukları planlayıp uygulayarak oluşturulan başarılı bir iş modelini yansıtır. Sürdürülebilir iş modeli; tedarik zincirlerinde yer alan çözüm ortakları ve müşteriler için üstün değer yaratma yoluyla rekabet avantajları da sağlarken, işletmelerin ve toplumun sürdürülebilir kalkınmasına, katkıda bulunmayı da hedefler!

SGK Teşvik Danışmanlığının Avantajları

KRC SGK Teşvik Danışmanlığı hizmetleri ile, İş yerlerinin faydalanabileceği teşvik oranları, konusunda uzman danışmanlarımız ve SGK prim teşviklerine özel geliştirilen programlar ile özenle belirlenmektedir. Belirlenen sonuçlar, SGK’ya fazladan ödenen tutarları da net olarak göstermektedir. SGK Teşvik Danışmanlığı almanın avantajları ise şöyle sıralanabilmektedir;

 1. SGK teşviklerinin analiz edilmesi!
 2. Mevcut teşvik desteklerinden hangilerinin işletmeye daha faydalı olacağının saptanması!
 3. Cari dönem teşvik çalışmaları kapsamında, işletmelerin aylık SGK primlerinin ödeme tutarlarında indirim sağlanması ve minimum düzeye çekilmesi!
 4. Yapılan yeni prim düzenlemeleri ile belirgin miktarlarda avantaj sağlanması!
 5. Mevcut ve olası risklerin en aza indirilmesi!
 6. Potansiyel teşvik miktarlarının belirlenmesi!
 7. Geriye dönük iade haklarının saptanması ve bu haklardan faydalanılması!
 8. Geçmiş dönemlerdeki istihdam teşviklerinin netleştirilmesi!
 9. İşverene maksimum fayda sağlanması, minimum iş yükü oluşturulması!

Tüm işyerleri için önem teşkil eden SGK Teşvik Danışmanlığı avantajlarının başında gelmektedir!

İşletmeler; SGK Teşvik Danışmanlığı sayesinde, çalışanlarına çok daha iyi koşullar sunmaktadır. Hem işverenin, hem de çalışanların mutlu ve memnun olduğu bir sisteme izin veren SGK Teşvik Danışmanlığı, daha fazla istihdam ve daha yüksek kârlılık için uygun zemini hazırlamaktadır!..

SGK Teşvik Denetimleri ve Önemi

Diğer bölümlerde de bahsettiğimiz gibi SGK, işverenlere çeşitli teşvikler sunmaktadır. Bu teşvikler, işverenlerin istihdamı artırmasını, yeni teknolojileri kullanmasını veya dezavantajlı grupları istihdam etmesini teşvik etmek amacıyla verilmektedir!

SGK teşviklerinden yararlanan işyerlerinin denetimleri, SGK tarafından yapılmaktadır. Denetimlerin amacı, teşviklerin usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmektir!..

SGK teşviklerinin denetimleri, aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir;

 • Fiili denetim: Bu denetimde; SGK denetim elemanları işyerlerini ziyaret ederek, iş yerinde çalışan kişilerin sigortalılık durumunu kontrol eder!
 • İş yeri kayıtlarının incelenmesi: Bu denetimde; SGK denetim elemanları, işyerinde bulunan sigortalılık kayıtlarını, işyeri bildirgelerini ve diğer belgeleri inceler!
 • Soruşturma: Bu denetimde; SGK, işyeriyle ilgili olarak ihbar veya şikâyet alırsa, soruşturma başlatabilir!
 • Asgari işçilik uygulaması: Bu denetimde; SGK denetim elemanları, işyerinin asgari işçilik yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini kontrol eder!

SGK teşviklerinden yararlanan işverenler, denetimlere yardımcı olmak ve denetimlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. İşverenler, denetim sırasında SGK denetim elemanlarının istediği bilgi ve belgeleri de ibraz etmek zorundadır!

SGK teşviklerinden yararlanan işverenlere, denetimlerinde tespit edilen usulsüzlüklere göre, çeşitli yaptırımlar uygulanabilir!..

SGK teşviklerinin denetimi, aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidir;

 • Teşvikler, belirli bir amacı gerçekleştirmek için verilmektedir. Denetimler, teşviklerin bu amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol ederek, teşviklerin etkinliğini sağlar!
 • Teşvikler, kötü niyetli kişiler tarafından usulsüz olarak kullanılabilir. Denetimler, usulsüzlüklerin önlenmesine yardımcı olur!
 • Teşvik Denetimleri, teşviklerin usulüne uygun olarak kullanılmasını sağlayarak, SGK’nın gelirinin korunmasına da katkıda bulunarak, önemini ortaya koyar!..

SGK Teşviklerinde Teknoloji ve İnovasyonun Rolü

SGK, teknoloji ve inovasyonu teşvik etmek için de çeşitli teşvikler sunmaktadır. Bu özel teşvikler; işverenlerin, teknolojiyi benimsemesini ve yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştirmesini destekler!..

SGK Teşviklerinde Güncel Değişiklikler ve Trendler

Dezavantajlı grupların istihdamını teşvik etmekte dahil, teşvik kapsamlarının genişletilmesi + teşvik sürelerinin uzatılması + teşvik miktarının arttırılması gibi güncel konu ve trendler için!.. (Bakınız… www.sgk.gov.tr) 😊

Neticede; KRC SGK Teşvik Danışmanlığı olarak, bu süreçte şirketinizin yararlanabileceği teşvik hesaplamalarını yaparak, tüm işlemleri gerçekleştiriyoruz. Her ay düzenli olarak aylık sigorta prim işlemlerinizi takip ediyor ve bu sayede karşınıza çıkması muhtemel riskleri yok ediyoruz.

Şirketler veya işletmeler büyüme hedeflerine adım adım yaklaşırken, yatırımlarında ve istihdam politikalarında çeşitli tasarruf yöntemleri aramaktadır. SGK Teşvikleri, işletmelere işgücü maliyeti konusunda ciddi bir faydalar sağlar. Takibi ve uygulaması oldukça zor olan, ancak maksimum fayda sağlayan bu prim teşvikleri; başta 5510 sayılı kanun olmak üzere, 6111 + 6645 + 6322 + 17103 ve 27103 sayılı kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir!
KRC SGK Teşvik Danışmanlığı, teknik bordrolama öncesi hesaplama özelliği, bordro/muhasebe yazılımlarına entegrasyon yeteneği ve güçlü raporlama alt yapısı ile tüm işlemlerinizi; eksiksiz, zamanında ve zahmetsiz bir şekilde ortaya koyar!..

Sıkça Sorulan Sorular

SGK Teşviklerinde İndirim Oranları?
Bir şirket ya da iş yeri için, istihdama katkıda bulunduğu belirlendiği takdirde, sigortalı çalışanın işveren priminde %100’e varan indirimlerden yararlanmak mümkün olmaktadır. Toplam prim ödemelerinde ise, %40’a varan oranda indirim alınabilmektedir. Halen mevcut oranlar, belirli hesaplamalara tabii tutulmaktadır. KRC SGK Teşvikleri Danışmanlığı hizmeti ile işletmenize özel hesaplamalar özenle yapılmaktadır. Süreç boyunca; iş yerinde çalışan personel sayısı, personel artışı, kadın ve genç personel çalıştırma oranları gibi birçok dinamik titizlikle hesaplanmaktadır.

SGK Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?
Teşvik hesaplamaları iş yerleri için karışık ve içinden çıkılmaz bir hâl alabilmektedir. KRC SGK Teşvik Danışmanlığı ile teşvik indirimlerinden yararlanabilmeniz için, hızlı ve kolay hesaplamalar yapılabilmektedir. Mevcut ya da son altı aylık dönemlere ait teşvik tutarlarınız, KRC SGK Teşvik Danışmanlığı hizmetleri kapsamında belirlenmektedir. Personel maliyetinden tasarruf etmenizi de sağlayan SGK Teşvik Danışmanlığı, personel sayınızı arttırırken, nasıl kâra geçeceğinizin yol haritasını da, sizler için belirlemektedir!

KRC SGK Teşvik Danışmanlığı Departmanı olarak, her zaman hizmetinizdeyiz!..

Sevgi ve saygılarımızla

ALİ RIZA DEĞER

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.