0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

İşe Alım Danışmanlığı

Personel Seçme ve Yerleştirme Süreç Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Yönetimine destek olmak için “İK İşe Alım Danışmanlığı ve PSY Personel Seçme Yerleştirme” hizmetlerimiz hakkındaki açıklamalarımızın, alt başlıklarına tıklayarak, ilginizi çeken konulara, kısa yoldan ulaşabilirsiniz!

Hatırlayacağınız üzere, iş dünyamızdaki hemen hemen tüm Şirketler’de, özellikle “Pandemi” sonrası hibrit çalışma sistemi de dahil olmak üzere, ön plana çıkan departmanların başında İnsan Kaynakları bünyesindeki “İşe Alım ve PSY Personel Seçme Yerleştirme” departmanı gelmekte!

Öznesinde “İnsan” faktörünün yer aldığı, işe alım ve personel seçme yerleştirme hizmetleri; organizasyon şeması ve görev tanımları sonrasında, 4857 sayılı İş Kanunu ve mevzuatları kapsamında (İş Gücü Planlaması + İşe Alımlar + Özlük Dosyaları + Ücretlendirme ve Prim Sistemleri + Bordrolama + Yan Haklar + Kurumsal Eğitimler + Yıllık İzinler + Oryantasyon + Kariyer Planlama + Kurumsal Performans + Çalışan Memnuniyeti + İşveren Markası + Vs.) kurum içinden yürütüldüğü gibi, kurum dışından da “İK İşe Alım Danışmanlığı veya PSY Personel Seçme Yerleştirme” hizmeti olarak sağlanabilir!

Kurumların sürdürülebilirliği açısından İK İşe Alım Danışmanlığı hizmetlerinin başında ise;

 • Personel seçme yerleştirme ve yetkinlik bazlı mülakatlar ile doğru kişileri işe almak…
 • Tüm çalışanlar ile üst düzey yönetim kadroları arasında, sağlıklı ilişkileri sürdürmek…
 • Bireysel ve kurumsal performansı etkileyecek anlaşmazlıkları önlenmek…
 • Teknolojik donanımlı ergonomik ve rahat çalışma ortamlarını oluşturmak…
 • Kurumiçi iletişimin, geri bildirimlerle organizasyonunu sağlamak… Gelmektedir…

Bir iş sahibi veya üst düzey yönetici olarak, şirketinizin kurulduğu günden bugüne, verdiğiniz emekleri heba etmemek için; şirketinizin büyüklüğüne / kapasitesine göre, kendi bünyenizde  insan kaynakları departmanınız olsa dahi, bir 3. Göz veya Dış Ses olarak, gereksinim halinde KRC İK İşe Alım ve PSY Personel Seçme Yerleştirme Danışmanlığı, her zaman yanınızda olmak için vardır!

İşe Alim Danışmanlığında; işe uygun bireyi tespit etmek büyük bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Yaptığı işe uygun çalışan, performansı daha yüksek, daha memnun, çalıştığı kuruma daha bağlı, stres düzeyi daha düşük birey anlamına gelmektedir.

Ayrıca yapılan araştırmalara göre; çalışanlarını işe alım sırasında ve sonrasında psikometrik ölçüm araçları ile değerlendiren kurumlar, karlılık ve etkinlik düzeyi daha yüksek kurumlardır.

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi İK İşe Alım Danışmanlığı Departmanı; insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarıyla, firmaların hedeflerini göz önünde bulundurarak kurgulamaktadır!

Profesyonel insan kaynakları ve işe alım danışmanlarımız tarafından kurulan bu sistemlerin, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için, gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak, sistemler hayata geçirilmektedir!..

KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. “ İK İşe Alım ve PSY Danışmanlığı”;

 • İnsan Kaynakları departmanının işlevlerini kolaylaştırarak hızlandırır…
 • Çalışma hayatının kalitesini, sektörel araştırmalarla artırır…
 • Kurum kültürü yönünden, genel standardizasyonu sağlar…
 • Çalışanlar arasındaki gri alanların tespiti ile bu alanları ortadan kaldırır…
 • Çalışanların, bireysel ve kurumsal olarak net görev tanımlarını oluşturur…
 • Tüm şirketin mevcut yapısına göre departmanların norm kadrolarını tespit eder…
 • Şirket içi çalışan memnuniyeti anketleri yapar ve değerlendirir…
 • Kurumsal imaj ve saygınlık ile performans artışı sağlar…
 • Mobbingi önler, çalışan yetkinliklerini etkin bir şekilde tespit ederek geliştirir…

Kısaca İşe Alım Danışmanlığı; Size olumlu ve yapıcı yönde katkı sağlamayı hedeflemektedir!..

Sizlere yardımcı olmak açısından, genellikle “İnsan Kaynakları Danışmanlığı” uhdesinde de yer alan “İşe Alım ve PSY Danışmanlığı” konusunda bazı özel sorulara açıklık getirmek gerekirse;

İşe Alım ve PSY Danışmanlığı Nedir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, öznesinde “İnsan” faktörünün yer aldığı, İşe Alım ve Personel Seçme Yerleştirme Danışmanlığı; organizasyon şeması ve görev tanımlarına göre, 4857 sayılı İş Kanunu ve mevzuatlar kapsamında (İş Gücü Planlaması + Norm Kadro + İşe Alımlar + Özlük Dosyaları + Ücretlendirme ve Prim Sistemleri + Bordrolama + Sosyal Haklar + Kurumsal Eğitimler + Yıllık İzinler + Oryantasyon + Kariyer Planlama + Kurumsal Performanslar + Çalışan Memnuniyeti + İşveren Markası + Vs.), işletmelerin “İnsan Kaynakları Stratejileri” nin oluşturulmasında ilgili departmana destek vermek için, yapılan sözleşmeler çerçevesinde verilen bir hizmettir!

İşletme ve İşe Alım + Personel Seçme Yerleştirme Stratejileri?

İşletme ve İşe Alım Stratejilerinde; “Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması” firma kültürüne uygun ve özel olarak tasarlanan Çalışan Memnuniyet Anketi’nin çalışanlara uygulanması, analiz ve yorumlamalar yaparak kurum üst düzey yöneticileri ile paylaşılması ve sonrasında kurum yöneticileri ile beraber bir yol haritası / iyileştirme çalışmaları tasarlanması çok önemli bir rol oynar!

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile ilgili yapılan araştırmaların kuruma sağladığı avantajlar;

 • Kurumun güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını belirler…
 • Çalışanların motivasyon düzeylerini belirler…
 • Çalışanların kuruma olan bağlılık ve memnuniyet düzeylerini ölçer…
 • Çalışanların ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlar…
 • Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının tespitine katkı sağlar…
 • İyileştirme fırsatlarını güncel olarak tespit eder…
 • İnsan kaynakları uygulamalarının etkinliğini ölçer!..

İş Tanımları ve Yetkinlik Analizleri?

İş Tanımları ve Yetkinlik Analizlerinde; Görevin amacı ve organizasyon yapısı içindeki yeri + Ana sorumlulukları + Boyutları + İç ve dış bağlantıları + İlişkiler zinciri ve görevin kabul edilebilir bir performans düzeyine ulaşılabilmesi için, KRC İnsan Kaynakları Danışmanlığı gerekli bilgi ve beceri düzeyini tespit etmektedir!

İşe Alım + Personel Seçme ve Yerleştirme Süreci?

İşe Alım ve PSY Personel Seçme ve Yerleştirme Sistemi süreçlerinde; doğru yöntemlerle doğru kişilerin seçilmesi ve kuruma en fazla katkıyı sağlayabilecek adayların bulunması ile tüm çalışanların verimliliğini ve kuruma olan bağlılığını arttırmak ön plana çıkmaktadır. Norm kadro planının çıkartılması + Organizasyonel yapının kurulması + Görev tanımlarının hazırlanması + Seçme ve yerleştirme süreçlerinde kullanılacak aday araştırmaları ve değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi + Seçme araçlarının netleştirilmesi, bu süreç içinde önemli rol oynamaktadır!

Eğitim ve Gelişim Stratejileri?

Personeli işe başladığı günden itibaren alması gereken eğitimlerin belirlenmesi, unvan ile eğitimin ilişkilendirilmesi, kurum içinde zorunlu ve seçmeli olacak eğitimlerin belirlenmesi, eğitimlerin performans ve kariyer yönetim sistemleri ile uyumu, eğiticilerin belirlenmesi ve yetiştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm sistemlerin kurulması, şeklindedir!

Performans Yönetimi ve Değerlendirme Süreci?

Performans Yönetim Sistemi ve Performans Değerlendirme süreçlerinde; Hedef bazlı performans yönetim sistemi + Yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi + 360 derece geri bildirim sistemi uygulanmaktadır. Performans yönetim sistemi, sadece geçmiş performansın ölçülmesini değil, bireyin potansiyelinin belirlenerek gelişim planının oluşturulmasını ve gelişiminin sağlanmasını da hedefleyecek şekilde kurulmalıdır!

Çalışma Kanunları ve Mevzuatlarının İnsan Kaynaklarına (İşe Alım + PSY) Etkisi?

Ülkemizde, iş dünyası ve çalışma hayatı, tüm kurumlar ve çalışanlar için, ilgili kanunlar;

 • 4721 sayılı Medeni Kanun…
 • 6098 sayılı Borçlar Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu…
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu…
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu… İle
 • Asgari Ücret Yönetmeliği…
 • İş Kanuna İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği…
 • Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği…
 • Uzaktan Çalışma Yönetmeliği…
 • Alt İşverenlik Yönetmeliği…

Gibi yönetmelikler, İşe Alım ve PSY konularında, tüm kurum ve kuruluşların yol haritalarının oluşturulmasında en önemli etkenlerin başında gelmektedir!..

Bu açıklamalardan sonra, İşe Alım ve PSY danışmanlığı konusunda aşağıdakiler gibi, aklınıza bazı sorular gelebilir. Aklınıza takılan başkaca sorular olursa, KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. İşe Alım ve PSY Danışmanlığı olarak, bizleri her zaman arayabilirsiniz!

Sıkça Sorulan Sorular

İşe Alım Danışmanlığı’nın Ana İşlevi Nedir?

İK İşe Alım ve PSY Danışmanlığı’nın ana işlevlerinin başında; başarılı çalışanları kuruma çekmek, kurumdaki başarılı çalışanların kalıcılığını sağlamak, başarılı çalışanları kurumun geleceğine hazırlamak, yönetici geliştirme programlarını hayata geçirmek, kariyer yönetimi ile performans ve eğitim yönetim sistemlerini organize etmektir!

İK İşe Alım Danışmanı veya İK Personel Seçme Yerleştirme Firmaları Nasıl Çalışır?

İK İşe Alım Danışmanı veya İK PSY Danışmanlığı Firmaları, kurumlarla yapılan özel sözleşmeler çerçevesinde, mevcut durum analizi sonrası; işe alım danışmanlığı ve personel seçme yerleştirme sonrasında oryantasyon programı ile “insan kaynakları yönetiminde” hizmet verdiği üst yönetime yardımcı olarak, danışmanlık hizmeti çalışmalarını sürdürür!

Çalışma Ekonomisinde İK İşe Alım ve PSY Departmanının Rolü?

Çalışma ekonomisinde İşe Alım ve PSY Departmanın rolü yadsınamaz. İnsan kaynaklarının özünde, sizlerin de çok iyi bildiği gibi “İnsan” faktörü vardır. “İnsan Kaynakları Danışmanlığı” bünyesinde İşe Alım ve PSY hizmeti alan firmalar; şirket insan kaynakları yapılandırılma sürecinde, doğru uygulamaları hayata geçirerek, işe alım süreçleri ve kariyer yönetimi başta olmak üzere, yol haritalarını oluştururlar! 

İnsan Kaynakları Yönetiminde İşe Alım Uzmanı Olmak?

İnsan kaynakları yönetimine, işe alım ve personel seçme yerleştirme uzmanı olarak destek olmak için; konuyla ilgili ihtiyaç duyduğunuz sertifikalı eğitimleri resmi veya özel kurumlardan aldıktan  sonra, bu departmanlarda, işe uygun aday olarak, görev alabilirsiniz! Bu eğitimleri “danışmanlık firmalardan” da alabilirsiniz!

Çalışma şartlarının günden güne daha da zorlaştığı ulusal veya uluslararası iş dünyasında
“İK İşe Alım Danışmanlığı” veya “İK Personel Seçme ve Yerleştirme Danışmanlığı”, şirketlerin veya işletmelerin  sürdürülebilirlik alanındaki, en önemli mihenk taşlarından biridir.

Ve KRC Yönetim Denetim Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve İşe Alım + Personel Seçme Yerleştirme Departmanı, işte “o” mihenk taşıdır!..

Daha mutlu bir gelecek için “Geleceğinizi Birlikte Planlayalım”

Sevgi ve saygılarımızla

ALİ RIZA DEĞER

İnsan Kaynakları Danışmanlığı, firmalara olumlu ve yapıcı yönde katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık  / İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.