0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Verimli İş Gücü

Hızlı ve Doğru Eşleştirme

İnsan Kaynakları Danışmanlığının Önemi

İşe uygun bireyi tespit etmek büyük bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. 

 

Yaptığı işe uygun çalışan, performansı daha yüksek, daha memnun, çalıştığı kuruma daha bağlı, stres düzeyi daha düşük birey anlamına gelmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalara göre çalışanlarını işe alım sırasında ve sonrasında psikometrik ölçüm araçları ile değerlendiren kurumlar, karlılık ve etkinlik düzeyi daha yüksek kurumlardır.

KRC, İnsan Kaynakları Yönetiminin tüm fonksiyonlarıyla firmaların hedefleri göz önünde bulundurarak kurgulamaktadır. Profesyonel insan kaynakları danışmanları tarafından kurulan bu sistemlerin, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak sistemler hayata geçirilmektedir.


 
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
 


NEDEN İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI ALMALIYIZ?

–  İnsan Kaynakları departmanının işlevlerini kolaylaştırır, hızlandırır,

–  Çalışma hayatının kalitesini artırır,

–  Standardizasyonu sağlar,

–  Çalışanlar arasındaki gri alanların tespiti ve alanların ortadan kaldırır,

–  Çalışanların net görev tanımlarını oluşturur,

–  Şirketin organizasyon seviyesini oluşturur ve 6 ayda bir geri bildirim ile takibini sağlar,

–  Kişi / departman bazlı eğitim ihtiyaç ve bütçelerini belirler,

–  Departmanlara mentor atamasını sağlar,

–  Tüm şirketin mevcut yapısına göre departmanların kadrolarını tespit eder,

–  İşgören değişim çabukluğu oranının ölçülmesini sağlar,

–  Mevcut durumu inceleyip değerlendirmek & iyileştirmeleri tespit eder,

–  İnsan kaynağının kurum içerisinde doğru konumlandırır,

–  Şirket içi anketlerin yapılarak, değerlendirir,

–  Performans artışını sağlar,

–  Kurumsal imaj ve saygınlık artışı sağlar,

–  Çalışan yetkinliklerini etkin bir şekilde tespit etmek ve geliştirir,İnsan Kaynakları Danışmanlığı, firmalara olumlu ve yapıcı yönde katkı sağlamayı hedeflemektedir.


Siz de KRC Yönetim Danışmanlık  / İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.