0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Blog Yazılarımız

Online İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Online İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI AVANTAJLARI

İşe uygun bireyi tespit etmek büyük bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Yaptığı işe uygun çalışan, performansı daha yüksek, daha memnun, çalıştığı kuruma daha bağlı, stres düzeyi daha düşük birey anlamına gelmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalara göre çalışanlarını işe alım sırasında ve sonrasında psikometrik ölçüm araçları ile değerlendiren kurumlar, karlılık ve etkinlik düzeyi daha yüksek kurumlardır.

NEDEN İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI?

KRC, insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarıyla firmaların hedefleri göz önünde bulundurarak kurgulamaktadır. Profesyonel insan kaynakları danışmanları tarafından kurulan bu sistemlerin, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak sistemler hayata geçirilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI İÇERİĞİ
NEDEN KRC?

– İnsan Kaynakları departmanının işlevlerini kolaylaştırmak, hızlandırır,

– Çalışma hayatının kalitesini artırır,

– Standardizasyonu sağlar,

– Çalışanlar arasındaki gri alanların tespiti ve alanların ortadan kaldırır,

– Çalışanların net görev tanımlarını oluşturur,

– Şirketin organizasyon seviyesini oluşturur ve 6 ayda bir geri bildirim ile takibini sağlar,

– Kişi / departman bazlı eğitim ihtiyaç ve bütçelerini belirler,

– Departmanlara mentor atamasını sağlar,

– Tüm şirketin mevcut yapısına göre departmanların kadrolarını tespit eder,

– İşgören değişim çabukluğu oranının ölçülmesini sağlar,

– Mevcut durumu inceleyip değerlendirmek & iyileştirmeleri tespit eder,

– İnsan kaynağının kurum içerisinde doğru konumlandırır,

– Şirket içi anketlerin yapılarak, değerlendirir,

– Performans artışını sağlar,

– Kurumsal imaj ve saygınlık artışı sağlar,

– Çalışan yetkinliklerini etkin bir şekilde tespit etmek ve geliştirir,

KRC firmalara olumlu ve yapıcı yönde katkı sağlamayı hedeflemektedir.

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI YOL HARİTASI
1 – İş Analizi ve Değerlendirmesi

Görevin amacı ve organizasyon yapısı içindeki yeri, ana sorumlulukları, boyutları, iç ve dış bağlantıları, ilişkiler zinciri ve görevin kabul edilebilir bir performans düzeyine ulaşılabilmesi için KRC gerekli bilgi ve beceri düzeyini tespit etmektedir.

İş gücü planlama:
– İş Analizi
– Yetkinlik Performansı
– Mevcut Çalışan Analizi

2- Performans Yönetim Sistemi

Performans değerlendirmelerinde;
– Hedef bazlı performans yönetim sistemi
– Yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi
– 360 derece geribildirim sistemi uygulanmaktadır.

Performans yönetim sistemi, sadece geçmiş performansın ölçülmesini değil, bireyin potansiyelinin belirlenerek gelişim planının oluşturulmasını ve gelişiminin sağlanmasını da hedefleyecek şekilde kurulmaktadır.

3 – Ücretlendirme ve Ücret Yönetimi

Firma içinde dengeli, firma dışında rekabetçi ve çalışanları motive edici ücret politikasının belirlenmesi gerekmektedir. KRC, “ Ücretlendirme Sistemi” ni kurarak, gerek dönemsel gerekse performans artışının standart uygulamalar ile gerçekleşmesini sağlamaktadır.

4- Seçme ve Yerleştirme Sistemi

Doğru yöntemlerle doğru kişilerin seçilmesi ve kuruma en fazla katkıyı sağlayabilecek adayların bulunması, çalışanların verimliliğini ve kuruma olan bağlılığını doğrudan etkilemektedir. KRC, kadro planının çıkartılması, organizasyonel yapının kurulması, görev tanımlarının hazırlanması, seçme ve yerleştirme sürecinde kullanılacak aday araştırma ve değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, seçme araçlarının netleştirilmesini sağlamaktadır.

5 – Kariyer Yönetimi & Organizasyonel Yedekleme

Başarılı çalışanları kuruma çekmek, kurumdaki başarılı çalışanların kalıcılığını sağlamak, başarılı çalışanları kurumun geleceğine hazırlamak, yönetici geliştirme programlarını hayata geçirmek, kariyer yönetimini, performans ve eğitim yönetim sistemi ile ilişkilendirilmektedir.

6 – Eğitim Yönetim Sistemi

Personelin İşe başladığı günden itibaren alması gereken eğitimlerin belirlenmesi, unvan – eğitim ilişkilendirilmesi, kurum için zorunlu ve seçmeli olacak eğitimlerin belirlenmesi, eğitimlerin performans ve kariyer yönetim sistemleri ile ilişkilendirilmesi, eğiticilerin belirlenmesi ve yetiştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm sistemlerin kurulmasıdır.

7- Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması

Firma ve firma kültürüne uygun olarak tasarlanan “Çalışan Memnuniyet Anketi”nin çalışanlara uygulanması, analiz ve yorumlamalar yapalarak kurum yöneticileri ile paylaşılması ve sonrasında kurum yöneticileri ile beraber bir yol haritası / iyileştirme çalışmaları tasarlanmasını içermektedir.

 

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile ilgili yapılan araştırmaların kuruma sağladığı avantajlar;

– Kurumun güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını belirler,
– Çalışanların motivasyon düzeylerini belirler,
– Çalışanların kuruma olan bağlılık ve memnuniyet düzeylerini ölçer,
– Çalışanların ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlar,
– Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının tespitine katkı sağlar ,
– İyileştirme fırsatlarını tespit eder ,
– İnsan kaynakları uygulamalarının etkinliğini ölçer.

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Finans Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.