0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Kurumsal Yönetim

ENDÜSTRİYEL OTOMASYONDA YAPAY ZEKA UYGULAMALARI…

Merhaba Sevgili Dostlarım, Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, genel tanımı itibarıyla “Endüstriyel Otomasyon”, herhangi bir imalat sektöründe; insan gücünün yerini alabilen mekanik robotların ve bilgi teknolojilerinin, üretime katılmasıyla oluşan, kontrol sistemlerinin organizasyonudur! Ve özellikle; maliyetlerin düşürülmesi + üretimin artması + kalite standartlarının korunması açısından, iş dünyamızda hızla yerini almakta ve yoluna devam etmektedir!.. Teknolojiye […]
Daha Fazla

YAPAY ZEKÂ İLE İŞLETMELERDE CHECK-UP VE ANALİZLER…

Merhaba Sevgili Dostlarım, Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, “Yapay Zekâ”; internette, insanlar tarafından üretilen veya yazılan verilerle donatılan, geleceğin teknoloji ürünü! “Sohbet / Araştırma Robotu”!.. Bu sohbet robotu (ChatGPT OpenAl / Microsoft Bing Chat / Bard.Google.Com / AWS Amazon Bedrock / Samsung Gauss / Vs) doğrulara yakın bir şekilde; makale veya şiir yazmak, kodlama […]
Daha Fazla

YAPAY ZEKÂ İLE KURUMSAL YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA…

Merhaba Sevgili Dostlarım, Stratejik Planlama tabirinin; normal yaşamda 2. Dünya Savaşı sonrası 1950 lerden bu yana, iş dünyasında ise kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik adına, 2000 li yılların başlarından itibaren, çok yoğun bir şekilde kullanıldığı konusunda, aynı düşünceleri paylaştığımızı zannediyorum!.. Kurumsal yönetim ilkeleri (Adillik + Şeffaflık + Hesap Verebilirlik + Sorumluluk) kapsamında kurumsallaşma’ nın; şirketlerin dönemsel amaç […]
Daha Fazla