0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Blog Yazılarımız

YAPAY ZEKÂ İLE İŞLETMELERDE CHECK-UP VE ANALİZLER…

Merhaba Sevgili Dostlarım,

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, “Yapay Zekâ”; internette, insanlar tarafından üretilen veya yazılan verilerle donatılan, geleceğin teknoloji ürünü! “Sohbet / Araştırma Robotu”!..

Bu sohbet robotu (ChatGPT OpenAl / Microsoft Bing Chat / Bard.Google.Com / AWS Amazon Bedrock / Samsung Gauss / Vs) doğrulara yakın bir şekilde; makale veya şiir yazmak, kodlama ve yazılım sorunlarını çözmek, projelere destek vermek, tasarım fikirleri önermek, kurumsal gelişimde problemlere çözüm bulmak gibi birçok alanda, günden güne artan yeni teknolojik gelişmelerle birlikte kullanılmakta!

Yazının başlığına tekrar bakacak olursak, gelecekte daha iyi yerlere gelmek olmak isteyen işletmelerin, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik adına, mevcut durum ve de ihtiyaç analizi (Check-Up) ile yola çıkmaları gerektiği konusunda, aynı fikirde olduğumuzu düşünüyorum!..

Yapay zekâ ile işletmelerde check-up ve analizler yapmak, şirketlerin kurumsal geleceklerine hazırlanmalarına ve yenilikçi olmalarına katkı sağlamakta. Dolayıyla, yapay zekâ; işletmelerin müşterilerini daha iyi tanımasına, müşteri bağlılığını ve çalışan memnuniyetini arttırmalarına, deneyimlerini iyileştirmelerine, maliyetlerini düşürmelerine, gelirlerde artış sağlamalarına, süreçleri ve işleri optimize etmelerine ve de sürdürülebilir başarılarla işletme yönetimini geliştirmelerine imkân sağlıyor!

Bu analizlerin detayları ile ilgili yaptığımız, yukarıda bahsettiğim sohbet robotlarındaki yapay zekâ araştırmalarında, karşımıza çıkan tanımlamalar, başlıklar itibarıyla yaklaşık şu şekilde;

1) Sektör Analizi; bir sektörün mevcut durumunu, gelecekteki potansiyelini, rekabet ortamını, fırsat ve tehditlerini değerlendirmek için, yapılan bir çalışmadır. Sektör analizi, genel anlamda, işletmelerin; stratejik kararlarını almalarına, pazarlama planlarını oluşturmalarına, yatırım ve teşvik fırsatlarını değerlendirmelerine ve de rakiplerini analiz etmelerine yardımcı olur. Sektör analizi yapmak için en çok tercih edilen yöntemler, aşağıda belirtilmektedir!

a) SWOT Analizi: Bu analiz; bir sektörün güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditlerini ortaya çıkarır. SWOT Analizi; sektörün iç ve dış faktörlerini dikkate alarak, gelecekteki rekabet düzeyi ile avantajları ve dezavantajları ortaya koyar!

b) PEST Analizi: Bu analiz; bir sektörü etkileyen tüm çevresel faktörleri inceler. PEST; politik, ekonomik, sosyal, teknolojik ve yasal faktörleri ifade eder. PEST Analizi; sektörlerin gelecekte nasıl şekillenebileceğini ve hangi fırsat veya tehditlerle karşılaşabileceğini gösterir!

2) Maliyet + Fiyat / Fayda Analizi; bir ürün veya hizmetin üretiminde harcanan kaynakların değerini ve piyasadaki satış fiyatını belirlemek için yapılan bir çalışmadır. Maliyet + fiyat/fayda analizi, işletmelerin kârlılığını, rekabet gücünü ve pazar payını artırmak için önemli bir araçtır.

Maliyet + fiyat/fayda analizi yapmak için aşağıdaki çeşitli yöntemler ve teknikler kullanılabilir!

a) Yaklaşık maliyet analizi: Bu analiz, bir işin yapılması için gerekli olan; yatırım, malzeme, işçilik, makine, taşıma, genel gider ve kâr gibi unsurların toplamını hesaplar. Yaklaşık maliyet analizi, genel olarak; ihale süreçlerinde, bütçe planlamasında ve proje yönetiminde kullanılır.

b) Standart maliyet analizi: Bu analiz, bir ürün veya hizmetin üretiminde gerçekleşen maliyetler ile önceden belirlenen standart maliyetler arasındaki farkı ölçer. Standart maliyet analizi; maliyet kontrolü, verimlilik ölçümü ve performans değerlendirmesinde yararlı olur.

c) Fiyat analizi: Bu analiz, bir ürün veya hizmetin piyasadaki fiyatını belirlemek için kullanılır. Fiyat analizi; rekabet analizi, arz/talep analizi, maliyet analizi, fiyatlandırma stratejileri ve fiyat ayarlaması gibi konularda da, fayda sağlar.

d) Fayda maliyet analizi: Bu analiz; bir proje veya yatırımın getireceği faydalar ile gerektireceği maliyetler arasındaki oranı ortaya koyar. Fayda maliyet analizi, genellikle üst yönetimlerin; stratejik karar vermelerine, proje seçimlerine ve politika oluşturmalarına katkı sağlar!

3) Kurumsal İtibar Analizi; bir kuruluşun veya markanın, tüm paydaşları tarafından nasıl algılandığını ve değerlendirildiğini ölçmek için yapılan bir çalışmadır. Kurumsal itibar analizi, kurumun/markanın güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditlerini, rekabet avantajlarını ve gelişim alanlarını belirlemeye yardımcı olur. Bu analiz için şu yöntemler kullanılabilir!

a) Anket: Bu yöntem, paydaşların; kurum/marka hakkındaki görüşlerini, beklentilerini, memnuniyetlerini ve sadakatlerini ölçmek için kullanılır. Anketler, kurumun; marka itibarı, çalışan memnuniyeti ve paydaş itibarı gibi farklı boyutlarını değerlendirmeye imkân sağlar.

b) Sosyal medya analizi: Bu yöntem, kurumun; sosyal medyadaki varlığını, etkileşimini, algısını ve itibarını ölçmek için kullanılır. Sosyal medya analizi, markaların; paydaşlarla olan iletişimini, paydaşların kurum hakkında yaptıkları yorumları, paylaşımları ve duygu durumlarını izlemeye ve analiz etmeye de yardımcı olur.

c) Medya analizi: Bu yöntem, kurumun; medyadaki görünürlüğünü, haber değerini, imajını ve itibarını ölçmek için kullanılır. Medya analizi; kurumun basın bültenleri, röportajlar, makaleler, raporlar gibi medya içeriklerini ve medya tarafından kurum/marka hakkında yapılan haberleri, yorumları, eleştirileri takip etmeye ve değerlendirmeye yarar.

Kurumsal itibar analizi yapmak, kurumun stratejik kararlar almasına, hedeflerine ulaşmasına, paydaş ilişkilerini güçlendirmesine ve kurumsal kimliğini geliştirmesine katkı sağlar. Kurumsal itibar analizi, kurumun başarısı ve sürdürülebilirliği için önemli bir araçtır!

4) Kurumsal İletişim Analizi; bir kurumun veya markanın amaç ve hedeflerine ulaşmasına yönelik olarak yürütülen kurum içi ve dışı tüm iletişim faaliyetlerinin, bütünsel bir yaklaşımla ele alarak incelenmesine ve değerlendirilmesine, alt yapı oluşturur!

5) Potansiyel Müşteri Analizi; bir işletmenin, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ilgisini çekip, onları markaya bağlamak için kullandığı, hedef kitlelere yönelik bir süreçtir!

6) Çalışan Memnuniyeti Analizi; çalışanların memnuniyet düzeylerini ve bağlılıklarını ölçerek, iş performansını artırmak için, aksiyonlar planlamayı hedefler. Her işletme için özel hazırlanan anketlerle yapılan bu analiz, kurumların başarısını artırmak için önemli bir adımdır!

7) Müşteri Memnuniyeti Analizi; müşterilerin, bir şirketin/markanın ürünleri, hizmetleri veya deneyimleriyle ilgili genel duygularını veya memnuniyet düzeylerinin ölçümünü ifade eder!

8) Ürün Veya Hizmet Analizi; bir şirketin ürün veya hizmetinin performansını değerlendirmek için kullandığı bir yöntemdir. Bu analiz, şirketin ürün veya hizmetini geliştirmesine, pazarlama stratejilerini belirlemesine ve rekabette öne geçmesine yardımcı olur!

9) Marka analizi; bir şirketin, marka değerini ve gücünü değerlendirmek için, kullandığı bir araştırma sistemidir. Bu analiz, şirketin; stratejik planlarını geliştirmesine, marka bilinirliğini artırmasına ve rekabette öne geçmesine katkıda bulunur!..

Bu arada, geçtiğimiz ay teknoloji bültenlerinde yer alan, Amazon Web Services’in duyurduğu;

“Amazon Q; özellikle yapılan işlere ve müşterilerin işlerine göre özelleştirilebiliyor ve sorulara hızlı yanıtlar alınabilmesini, içerik oluşturulmasını, herhangi bir konuda harekete geçilmesini destekleyerek, bu bilgilerin müşterinin bilgi depoları ve kodları ile kurumsal sistemleri arasında paylaşılmasını da sağlıyor!

Amazon Q şirketlerin çalışanlarına; görevlerini kolaylaştırmak, karar alma ve problem çözmeyi hızlandırmak ve iş yerinde yaratıcılık ve yenilikçiliği teşvik etmek için, bilgi ve tavsiyeler de sunuyor!

AWS’in, kurumsal müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığı Amazon Q, kurumların; mevcut kimliklerine, sorumluluklarına ve izinlerine göre etkileşimlerini, her bir kullanıcı özelinde kişiselleştirebiliyor! Temel modellerini eğitmek için, hiçbir zaman ticari müşterilerin verilerini kullanmadığı için de, güvenli bir platform sunan AmazonQ, ön izleme aşamasında kullanıma sunuldu!..” Şeklindeki açıklamalarda, aklınızda bulunsun!

Ayrıca; ChatGPT Plus ile OpenAl’ ın, işletmeler için kişiselleştirme ve özelleştirme versiyonları, her şekil ve boyutta, işlerlik kazanmaya başladı. Bilginiz olsun!..

Son olarak hepinize iyi seneler diliyor daha mutlu bir gelecek için yolunuz açık olsun diyorum!

Sevgi ve saygılarımla

ALİ RIZA DEĞER

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Finans Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.