0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Blog Yazılarımız

Girişim Sermayesi Nedir? Nasıl Alınır?

Girişim Sermayesi Nedir? Nasıl Alınır?

Girişimciler için en kritik noktalardan biri de, projelerini hayata geçirecek sermayenin oluşturulmasıdır.
Sektör araştırılması yapılmış, tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak potansiyele sahip bir iş fikrinin uygulamaya alınması ancak girişim sermayesi ile mümkündür.

Girişim Sermayesi Fonu” bu noktada girişimcilere fırsat yaratmanın yolunu aralamaktadır. “Girişim Sermayesi”, işletmelerin ve girişimcilerin büyüme hedeflerini destekleyen, yeni bir iş başlatan, erken aşamalarda iş sahibi olan yada gelişmek isteyen şirketlere sağlanan finansman olarak açıklanmaktadır. Teknolojik dönüşüm ile birlikte Startup kavramı daha sık karşımıza çıkmaktadır. Spesifik bir ürün yada hizmete odaklanan girişimcilerin başlattığı bu iş modeli “Startup” olarak adlandırılmaktadır. Startup’lar ülkemizde ve dünya genelinde hemen her sektörde yerini almaktadır.

Girişim Sermayesi Fonu Nedir?

Geleneksel sistemde serbest meslek erbabı olarak tanımlanan işler, günümüzde girişimcilik kavramı adı altında toplanmaktadır. Girişimciler, tüketicilerin beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetlerle, bazen bağımsız şekilde bazen de şirket ortaklığı bünyesinde faaliyetlerini hayata geçirmektedir.

Girişimlerin somut olarak uygulamaya alınması için de belirli bir işletme sermayesine ihtiyaç duyulmaktadır. Girişim sermayesi fonu, yeni bir iş balatan yada mevcut işini geliştirmek isteyenlere destek sunmaktadır. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen proje sahipleri, girişim sermayesi fonundan kolayca yararlanmaktadır. “Girişim Sermayesi Fonu”, sermaye piyasasının esaslarına uygun şekilde işlemekte olan, herhangi bir tüzel kişiliği olmayan mal varlıklarının genel adıdır.

Girişim Sermayesinden Kimler Yararlanabilir?

Girişimciler, iş fikirleri için ihtiyaçları olan finansman kaynağı olarak, girişim sermayesi fonunu verimli bir alternatif olarak görmektedir. Ancak bu noktada girişim sermayesi fonuna nasıl başvurulur, kimler yararlanabilir gibi sorular da gündeme gelmektedir. Girişim sermayesinden yararlanabilmek için belirlenen kriterler “Resmi Gazete”de yayınlanmış olan gereklilikleri içermektedir. Girişim sermayesine başvuru yapmadan önce bilinmesi gereken kriterler ise şöyle sıralanmaktadır.

  • Girişim sermayesi fonu sadece Anonim ve Limited şirketlere yatırım yapmaktadır.
  • Girişim sermayesi için başvuru yapan girişimcinin projesinin, büyüme ve değer yaratma potansiyeline sahip olması beklenmektedir.
  • Girişimin Türkiye sınırları içerisinde kurulmuş yada kurulacak olması istenmektedir.
  • Yurtdışı bağlantılı şirketlerin finansal varlıklarının minimum %80’inin Türkiye bağlantısı ortaklıklarla oluşması beklenmektedir.
  • Girişim sermayesinden yararlanan işletmelerin ortalama 1 yıl süresinde Limited şirketten Anonim şirkete dönüşmesi gerekmektedir.

Girişimciler, girişim sermayesi fonundan yararlandıktan sonra, işlerini globale taşıyarak, yurtdışına da açılabilirler. Girişim sermayesi fonu bu konuda girişimcilere özgürlük alanı tanımaktadır.

Girişim Sermayesi Nasıl Alınır?

Girişimcilerin ve mevcut işletmecilerin girişim sermayelerinden faydalanabilmesi için farklı yollar mevcuttur. Girişim sermayesi yapıları 3 ayrı grupta ele alınmaktadır. Bunlar;

  • Enformel Girişim Sermayesi
  • Kurumsal Girişim Sermayesi
  • Geleneksel Girişim Sermayesi olarak sıralanmaktadır.
Enformel Girişim Sermayesi

Enformel Girişim Sermayesi” melek yatırımcılar tarafından sağlanmaktadır. Günümüzde en çok tercih edilen yollardan biri olan Enformel Girişim Sermayesi, birçok kişi tarafından daha güvenilir bulunmaktadır. Hem girişimciler hem de KOBİ’ler bankalarla çalışmak yerine melek yatırımcıları tercih etme eğilimi göstermektedir. Resmi risk sermayesi girişimcilere ekstra yükümlülükler getirdiği için Enformel girişim sermayesi daha cazip bulunmaktadır. Bu sermaye fonunun en büyük avantajı ise herhangi bir aracı olmadan, direk yatırımcılar ile işbirliği yapılması olarak açıklanmaktadır. Enformel girişim sermayesinden yararlanmak isteyenler, melek yatırımcıların aktif olarak yer aldığı platformlar üzerinden iletişim kurmaktadır.

Kurumsal Girişim Sermayesi

Kurumsal Girişim Sermayesi” günümüzde CVC “Capital Partners” bünyesinde yürütülmektedir. Kurumsal girişim sermayesi, işletmelerin kapsam alanları dışındaki girişimlere ulaşmalarını ve bu alanlarda yatırım yapabilmelerini sağlamaktadır. Kurumsal girişim sermayesinin temel amacı finansal kaynak sağlamak olsa da, aynı zamanda stratejik hedeflere ulaşmanın yolunu da sunmasıdır. Girişim sermayesi yatırım ortaklığı bünyesinde yer alan işletmeler, hisse senedi alımı yada belirlenmiş kredi tutarıyla girişimcilere destek vermektedir.

Geleneksel Girişim Sermayesi

Geleneksel Girişim Sermayesi” adından da anlaşılacağı üzere, geçmişi eskilere dayanan bir girişim sermayesi modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel girişim sermayesi, bankalardan, sigorta şirketlerinden ve benzeri kurumlardan toplanmış olan fonlarla oluşmaktadır. Fonu yöneten işletme yada fonu destekleyen yatırımcının kimliği bu noktada önem taşımamaktadır. Geleneksel girişim sermayesinden yararlanmak isteyen girişimci yada işletmeciler KOSGEB gibi resmi kurumlar aracılığıyla işlemlerini yürütmektedir.

Mevcut işlerini büyütmek yada yeni bir Startup’ı hayata geçirmek isteyenler için finansal kaynak yaratmak komplike ve zor bir süreç halini alabilmektedir. Bu noktada Finans Danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak, daha güvenli bir zeminde başlangıç yapmanın yolunu aralamaktadır.

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Finans Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.