0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Blog Yazılarımız

KURUMSAL EĞİTİMLERDE TEAM BUILDING VE YELKEN DESTEĞİ

Merhaba Sevgili Dostlarım.
2018 yılının ortalarına geldiğimiz şu günlerde iş dünyamızda gözlemlenen, şirket içlerindeki en yüksek hareketliliğin; özellikle yılsonu hedeflerine yoğunlaşmak… Ve varsa negatif giden sapmaları tek tek tespit etmek… Ve de henüz zaman varken gerekli tedbirleri alıp kurumsal eğitimlere daha fazla önem vererek, yola devam etmek olduğunu… Hepimiz biliyoruz!

Artık günümüzde, kurumsal gelişime yönelik eğitimlere verilen önemi dikkate aldığımızda; bu tür kurumsal eğitimlerin kişisel ve mesleki gelişimlere katkısı apaçık ortada. Zaten birçok özel kuruluş ve üniversitelerimizin sürekli eğitim merkezleri de, bu konudaki hizmetlerini aralıksız olarak sürdürüyor!.. (Migros Eğitim Uzmanı sevgili Dr. Yaman Özgün’ü saygıyla anıyorum.)

Bireysel gelişim ve mesleki uzmanlık alanındaki kazanımlar, tamamen kişilerin/çalışanların kendisiyle ilgili olduğundan hareketle, kurumsal eğitimlerin; şirketlere pozitif katkısını zaten tartışmıyoruz. Bu noktada yaşanan sıkıntı; bu eğitimler ve sonrasında yapılması gereken, “bir iş birimi + bir departman + bir servis + bir bölge müdürlüğü + Vs.” için… Gerekli dayanışmayı sağlayacak, iş birliğini destekleyecek, yardımlaşmayı özendirecek, takım/ekip çalışmalarında.

Kurumları uzun vadede vizyonlarına ulaştıracak olan bu ekiplerin, bölümlerinden başlayarak bütün yönetim kadrolarını kapsayacak şekilde; birbirlerini daha iyi tanımaya, düzeltilebilecek yanlışları tekrarlamamaya, özellikle kurallara uymaya, kişisel olarak karşısındaki arkadaşlarını sevmeseler dahi – kuruma ve hedeflere saygı duymaya, üstlenilen görevleri yerine getirmeye, hedeflere ulaşmak için dayanışma içinde olmaya, özen göstermelerini desteklemek amacıyla, teorik ve uygulamalı kurumsal eğitimler sonrasında yapılan, team building ve spor çalışmaları her zaman faydalı olmaktadır, diye düşünüyorum!.. Spor deyince Yelken’i kastettiğimi hemen anladığınızı umuyorum. 🙂 … Neyse! Önce, isterseniz konuya “Team Building” ile başlayalım!..

Konuyla ilgili internette yapabileceğiniz birçok ön araştırmada da karşınıza çıkacağı şekilde…

Team Building (Takım oluşturma / Takım kurma / Takım bina etme); sonuç odaklı takımların seçilmesi, geliştirilmesi ve motive edilmesi anlamına gelen bir oyun disiplinidir. Outdoor veya Indoor Oyunlar – adı altında, özellikle; akademik + teorik + pratik anlamda yapılan kurumsal eğitimler sonrası, eğitim alan kadroları – daha da kaynaştırmak için oynanır veya uygulanır!

Bu konuda çok önemli bir yere sahip olan yelken sporunu şimdilik bir kenara koyarsak, team building – genellikle; grup dinamiklerini belirleme + onları amaca yöneltme + kuralları ortaya koyma + performans değerlendirme + Vs. gibi aktivitelerle gerçekleşir.

Team building oyun süreçleri; görevlerin belirlenmesi + ekip içinde görevlerin dağıtılması + takım olma yollarını tıkayan/engelleyen durumların tespiti ve bunların üstesinden gelinmesi şeklindeki aşamalardan oluşabilir. Duruma ve hedeflere göre bu aşama sayıları da değişebilir.

Bir takım, kendini değerlendirebilmek için; önce ekip olarak, bir kaptan önderliğinde – kişisel verilere dayalı biyografik özgeçmişleri de dikkate alarak, aynen swot – tows analizinde olduğu gibi, güçlü ve zayıf olduğu yönlerini ortaya koyup, amaç ve hedefleri doğrultusundaki önünde bulunan fırsatları ve tehditleri dikkate alabiliyorsa, takım olma yolunda ciddi mesafeler alır.

Neticede, amaçlara ulaşmak ve mevcut performansları arttırmak için; bu değerlendirme sonuçlarına göre, istenilen durumlar ile mevcut durumların arasındaki farklar netleşir ve bu farkları kapatmak için, beyin jimnastiği ile gerekiyorsa – yeni yeni stratejiler geliştirilebilir.

Eğitimin yapıldığı yere göre değişen ve gelişen maliyetleri bir tarafa bırakırsak 🙂 , genellikle 1 gün veya 2 gün (Hafta sonu) süren “Team Building” çalışmalarında; iş yerlerinde yeni yeni bir araya gelmeye başlayan takım arkadaşlarının, birbirlerini daha iyi tanımasına yönelik, birlikte daha fazla zaman geçirmesini sağlayacak basit sosyal aktiviteler + Kişisel gelişim aktiviteleri + Takımsal gelişim aktiviteleri + Kişilerin problem çözme yaklaşımları + Ekiplerin – nasıl beraber çalışması gerektiğini ortaya koyan grup dinamikleri + Takımların psikolojik analizleri + Birlikte nasıl daha iyi çalışılabileceğinin yansımaları… Kurumların en büyük kazançları olmaktadır!..

Ve şimdi de… Şirketlerde veya kurumlarda, takım olma yolunda beraber çalışarak amaç ve hedeflerine ulaşmak için bir araya gelen ekiplerin; birbirleriyle daha çabuk kaynaşmalarına, kişisel özelliklerini tanımalarına, doğrularını – yetkinliklerini – artılarını – eksilerini ve açıklarını gözlemlemeye 🙂 , her şartta destek olan spor dallarının başında gelen “Yelken Sporu” için, çok değerli dostum Sayın Dr. Yılmaz Argüden’in özel bir yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum.

(Bu arada yelkenle ilgili ekstra özel bir bilgi… Sadece yüzme bilmesi yeterli olan yelken takımı üyeleri toplam 16 saatlik teorik ve pratik yelken eğitimleri sonrasında eğer isterlerse – amatör veya profesyonel – yat yarış ekiplerinde yer alabiliyorlar! Marmara Yelken Kulübü – Desteği!..)

“Yelkencilik sadece bir spor değil, aynı zamanda önemli bir eğitim aracıdır…

Öncelikle, yelkencilik bir hedef belirlemeyi ve bu hedefe ulaşabilmek için önceden çevre şartlarını inceleyip, detaylı planlama yapmayı gerektiren bir spordur. Bu nedenle, yöneticiler için planlama deneyimi kazanma aracı olarak kullanılabilir. Bu planlama süreci sadece rotayı içermez, aynı zamanda su, enerji, yiyecek ve bakım malzemesi gibi birçok yaşamsal kaynağın da planlanmasını gerektirir. Bu yönüyle de yelkencilik; liderlik ve yöneticilikte stratejik önemi olan konuların, tüm yönleriyle planlanması ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması becerilerinin, geliştirilmesine de yardımcı olur.

Yelken de, hayat gibi dinamiktir. Başarı; doğru kararlar kadar, çevre şartlarının da uygun olmasına bağlıdır. Üstelik her ne kadar detaylı ve iyi düşünülmüş planlar yapılmış olursa olsun, değişen olumlu veya olumsuz şartlara hızla uyum sağlayabilmek de, başarı için büyük önem taşır. Yelken yarışlarında; hem – her gün hava şartlarında değişkenlik olabilir, hem de – rakiplerin yaptıkları seçimler, hava şartlarından herkesin farklı şekilde yararlanmasına veya yararlanamamasına sebep olabilir. Bu yönüyle de yelken; yöneticileri, değişen şartlara uyum sağlayabilme yetkinliklerini geliştirmeye ve rekabete hazırlar.

Hayatta başarıyı etkileyen önemli unsurlardan birisi de ortaklıklardır. Evlilik, iş ortaklığı, takım arkadaşlığı gibi… Yelken sporunda da; başarıyı ve zevki geliştiren faktörler arasında, ortaklar ile anlaşma ve uyum vardır. Bu yönüyle de yelken; üst yöneticileri, takım çalışmasına hazırlar. Yelkencilikte takım içinde ve başka teknelerdekiler ile sahildekilerle iletişim kurma yetkinliği önem taşımaktadır. Bu nedenle, yelken iletişim yetkinliklerinin gelişmesine de yardımcı olur.

Toplumsal hayat, kurallara uymayı gerektirir. Kuralların rasyonel nedenleri olması ise onlara uyumu artırır. Yelken için de geçerli olan bu durum, yöneticileri; kurallara uyum sağlamaya ve varsa – yeni belirlenecek olan kurallarda, etkin olmaya hazırlar.

Yelkenciliğin önemli şartlarından birisi de riskleri önceden görmeye çalışmak ve her türlü risk için hazırlıklı olmaktır. Bu nedenle; yelken, yöneticilikte çok önemli bir faktör olan kişisel ve kurumsal risk yönetimi konusunda da, deneyim kazandırır.

Yelkende önemli ilkelerden birisi de “her şeyin bir yerinin olması ve her şeyin her zaman düzenli olarak yerinde olması”nın sağlanmasıdır. Kurumsal yönetim için önemli olan şeffaflık ve açıklık ilkeleriyle uyumlu olan bu anlayış aslında karar almada hızı ve risklerden korunmayı sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yönüyle de yelkencilik yöneticiliğe hazırlanmada yardımcı olur.

Hem yelkende, hem de iş hayatında başarı için gerekli önemli konulardan birisi de disiplinli olmaktır. Tabiat hataları kolay affetmez. Bu nedenle, yelkende disiplin hayati önem taşır. Bu yönüyle de yelken, liderlik ve yöneticilik yetkinliklerinin gelişmesinde de, büyük bir etkendir.

Özetle, yelken sadece keyifli bir spor değil, aynı zamanda yöneticilik ve liderlik yetkinliklerini de geliştirmeye destek olabilecek, özel bir eğitim aracıdır.”

Uluslararası Yelken Kongresi Açılış Tebliği https://tr.scribd.com/doc/250367811/Uluslararasi-Yelken-Kongresi-Projesi-Tanitim-Sosyal-Medya-Dosyasi-Ali-Riza-DEGER Dünya Gazetesi & TYF

Bu güzel yazıdan sonra, genellikle kurumlara yönelik yetişkin yelken eğitimleri düzenleyen çeşitli yelken kulüplerinin ve de yelken eğitim organizasyonları yapan özel tur şirketlerinin web sitelerinde belirttikleri gibi; tekne ortamı ile “şirket – kurum” ortamı birbirlerine oldukça benzemektedir. Teknenin kendisi – şirketi. Kaptan – lideri veya üst düzey yöneticiyi, yarış ekibi – departman çalışanlarını, rakip tekneler – rakip şirketleri, hava şartları – ekonomik koşulları, yarış kuralları – rekabet kurallarını, yarış rotası – misyon ve vizyonu ifade etmektedir.

Yelkenciliğe sadece bir spor olarak baksak dahi; tüm yelken yarışlarında, içinde bulunulan şartlar altında ve mevcut kısıtlı kaynaklarla, yarış ekibinin – katılımcı bir şekilde stratejik planlama yapması ve de bunu hep birlikte mümkün olduğunca uygulaması beklenir!..

Neticede “Yelken” sporunda, teknenin ve çevresel şartlarının ekonomik bir metafor (mecaz) olarak kullanılması; hem katılımcıların bu metafor içinde kalmalarını sağlamakta ve hem de edindikleri bilgileri ve üstlendikleri görevleri / rolleri kolaylıkla uygulama fırsatını sunmakta!..

MYK & UNGC BM KİS https://tr.scribd.com/document/380554754/MYK-UN-Global-Compact-K%C4%B0S-Kurumsal-Motivasyon-E%C4%9Fitimleri-ve-Yelken-Deste%C4%9Fi-ARD-ONUR (*)

Bu noktadan hareketle, her zaman umuda yelken açmak dileğiyle, her şey gönlünüzce olsun!

Sevgi ve saygılarımla

ALİ RIZA DEĞER

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Finans Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.