0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Blog Yazılarımız

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ…

Merhaba Sevgili Dostlarım.
İçinde bulunduğumuz dönemlerde, iş dünyamızda gelişmekte olan şirketler ve işletmeler için en önemli konulardan biri olan “Kurumsal Risk Yönetimi” ne değer verdiğinizi zannediyorum.

Sizlerinde çok iyi bildiği gibi iş dünyasında “Risk”, özellikle kamu veya özel sektör genelindeki geleceğe yönelik; kararlar + stratejiler + uygulamalar + denetimler + raporlamalar sonucunda karşılaşılacak, kazanç (!) bir yana + kayıplara yönelik belirsizliklerdir!

Bu olumsuz belirsizlikler için, gerekli önlemler alınmadığı takdirde de, kriz kaçınılmazdır!..

İnternette yapabileceğiniz birçok araştırmada da karşımıza çıktığı şekilde, özellikle üretim ve hizmet sektörlerindeki KOBİ’ler için; yaşanan ekonomik belirsizlikler, artan rekabet koşulları, sürekli gelişen ve değişen teknoloji, kurumsal risklerin en önemli faktörlerini oluşturmakta!

Kurumsal Risk Yönetimi; kurumları etkileyebilecek potansiyel riskleri tanımlamak, bu riskleri şirketlerin kurumsal risk alma kapasitesine uygun olarak yönetmek ve şirketlerin hedeflerine ulaşması ile ilgili kabul edilebilir derecede, güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş, önemli bir süreçtir. Bu sürecin en önemli direnci ise; özellikle o güvencenin, çalışan memnuniyeti anketleri ile üst yönetimlere yansımasıdır. (Sessiz istifalar, aklınızda bulunsun! J)

Ayrıca, bu sürecin en belirgin amacı da; mevcut durum analizi sonrasında,  geleceğe yönelik faaliyetler sırasında karşılaşılabilecek olan risklerin belirlenmesi, izlenmesi, kontrol edilmesi ve tüm önlemlerin, çalışanları da güvence altına alacak şekilde, takibidir!

Diğer bir açıdan, kurumsal risk yönetimi; bir yönetim disiplini ve kontrol fonksiyonu olduğu kadar, 6102 ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunları ile yasal olarak da, gerekli hale gelmiştir!..

Bu konu da; “ISO 31000 Risk Yönetimi Standartları”, yol gösterici bir faktör olarak karşımıza çıkmakta. Bu standartlarla, hedeflere ulaşım yollarında ortaya çıkabilecek potansiyel risklerin etkilerini, sistematik olarak azaltmaya yönelik israf önleyici çalışmalar öngörülmekte!

Kurumsal risk yönetimi için, ilk planda yapılması gereken, öncelikle tüm üst yönetimin ve de hatta mümkünse tüm çalışanların katılımıyla, bir uzman kontrolünde SWOT + TOWS + PEST Analizleriyle, mevcut risklerin belirlenmesi ve netleştirilmesi ile, işe başlamak gerekiyor!..

Daha sonra da, mevcut ve muhtemel riskleri, analizler neticesinde değerlendirerek ve öncelik sıralaması yaparak, bunlara karşı tüm önlemlerin alınması için; hedeflerin tespiti, stratejilerin planlanması ve sorumlu ekiplerin belirlenmesi, geliyor! “Çalışan Memnuniyeti Anketi Dahil”

Neticede “Kurumsal Risk Yönetimi”ni, iş süreçlerine dâhil eden kurum veya kuruluşlar, olası risk ve krizlere karşı, paydaşlarıyla birlikte gerekli önlemleri “A + B + C Planlarıyla” alarak dönemsel ana hedeflerine doğru, daha sağlam ve güçlü adımlarla yol alabiliyor, işletme performanslarını arttırabiliyor ve de maliyetlerini kontrol altında tutabiliyorlar!..

Kurumsal risk yönetiminin detaylarına indiğimizde, karşımıza çıkan kategoriler ise genellikle;

*) Sektörel riskler ve pazar payları…
*) Dövize ve faize endeksli finansal riskler…
*) Maliyet, fiyat ve rekabet riskleri…
*) Tanıtım, reklam, pazarlama ve satış riskleri…
*) Dijitalleşme ve dijitalleşememe riskleri…
*) Dönüşüme adapte olma ve olamama riskleri…
*) Hammadde ve tedarik zinciri riskleri…
*) Lojistik ve dağıtım kanalları riskleri…
*) Satış sonrası hizmetler ve şikâyet riskleri…
*) Kurumsal iletişim + Sosyal medyayı kullanamama veya içerik üretememe riskleri…

Şeklinde karşımıza çıkmakta!

Üretim veya hizmet alanlarınıza göre; denetim, gözetim ve dönemsel raporlama ile bu şıkları,  çalışanlara ve yöneticilere yönelik kapasite bazlı olarak daha da arttırmak, tabii ki mümkün!..

Mevcut durum ve ihtiyaç analizleri ile yapılacak iç denetimler (Performans Ölçümlemeler ve Finansal Raporlar) sonrasında olası “Riskler Tablosu” genel olarak şu başlıklarla sıralanmakta;

Finansal Riskler;
Öz Sermaye ve Entelektüel Sermaye…
Döviz Kurları ve Piyasa Faizleri…
Krediler ve Likidite…
Kurumsal ve Şahsi Teminatlar…
Nakit Akış Tablosu…
Duran Varlıklar…
Dönen Varlıklar…
Teşvik ve Yatırımlar…
Varlık / Borç Dengesi…
Dönemsel Bütçe Planlama…
TFRS ve UFRS / Finansal Raporlama…

Operasyonel Riskler;
Ürün veya Hizmet Geliştirme…
Mevcut Kapasiteler…
Pazarlama + Tanıtım + Satış ve Verimlilik…
Kurumsal İletişim + Maliyet / Fiyat / Kâr…
Markalaşma + Satış Noktasında Ürün ve Müşteri Buluşması…
Marka Değeri ve Kurum Kültürü + Adalet + Liyakat…
İnsan Kaynakları Yönetimi + Görevler ve Yetkiler + Emeğe Saygı + Kariyer…
CRM + Yapay Zekâ + Dijital Teknolojiler…
E-Ticaret ve Online Hizmetler…
Ekip Çalışması + Çalışan Memnuniyeti + Müşteri Memnuniyeti…
Hile Denetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk…

Stratejik Riskler;
Sermaye Yeterliliği…
Mevcut ve Muhtemel Rakipler…
Rekabet ve Pazar Payları…
Sektörel Analizler…
Piyasa Şartları + Ekonomik Beklentiler…
Uluslararası Derecelendirme…
Ulusal Akreditasyon…
Performans Yönetimi + Mobbing + Çatışma Yönetimi Stratejileri…
Dış Kaynak Kullanımı…
Ortaklar ve Küçük Hissedarlar…
Müşteriler…
Tedarik Zinciri…
Devlet ve Kamu Yönetimi ile İlişkiler…
Paydaş Analizi ve Halka Arz…

Dış Çevre Riskleri;
Politik Riskler…
Ekonomik Riskler…
Sosyal ve Toplumsal Yaşam…
Teknolojik Gelişmeler ve Zamana Uyum…

Dolayısıyla, bu “Riskler Tablosu”nda yer alan başlıklar çerçevesinde oluşturulacak risk haritası ve de dürüst ve saygılı (Sevgi şart değil!) ekip çalışmaları ile şirketleriniz veya kurumlarınızla ilgili “Kurumsal Risk Yönetimi” çalışmalarınızda, hiçbir sorunla karşılaşmamanızı diliyorum.

Neticede kısaca;

Gelişmekte ve kurumsallaşmakta olan şirketlerin, standartlara yakın bir insan kaynakları yönetimi ve işveren markası olma yolunda çalışan memnuniyeti yoksa veya yeterli değilse, kurumsal risklerin – kurumsal krizlere dönüşmesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemek için, kâhin olmaya gerek yok! Demek istiyorum!..

Daha mutlu bir gelecek için…

Sevgi ve saygılarımla

ALİ RIZA DEĞER

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Finans Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.