0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Blog Yazılarımız

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Merhaba Sevgili Dostlarım.
Bilindiği üzere, günden güne çok hızlı bir şekilde değişim gösteren günümüz iş dünyasında ve çalışma hayatında, sürdürülebilir başarının en önemli faktörü “Kurumsal Yönetim”, kurumsal yönetimin de baş aktörü “Ekip Çalışması”dır. Ekip çalışması’nın net tanımının ise “Bir Projede Görev Alanlar Arasındaki İşbirliği” şeklinde olduğunu da, zaten biliyoruz diye düşünüyorum!..

Ha bu arada, kişisel çabalarıyla önemli başarılara imza atmış, birçok örnekle de karşılaşmamız elbette mümkün! Ancak, bu iş veya projelerin sürdürülebilir olması ve gelecek jenerasyonlara aktarılması için de, mutlaka kurumsal bir yapıya ve yönetime ihtiyaç olduğu da muhakkak!..

Netice de; aile şirketlerimizde dâhil, kurumlaşma veya kurumsallaşmanın fazla iç detaylarına girmeden, işinizin veya işletmenizin ölçeğine göre, sizi yarınlara taşıyacak çekirdek kadrolara haiz ekiplerden ve ekip çalışmalarından bahsetmek istiyorum.

Bu noktada, iş konunuz ve içinde bulunduğunuz sektör ne olursa olsun, öncelikle konuya bir “proje” olarak bakmak ve işin içinden çıkabilecek yetkinliklere sahip, sorumluluk bilincindeki kişilerle, projenizin kapasitesine göre, iyi bir ekip veya ekipler oluşturmakta fayda var!

Zaten, kurumsal yönetimdeki en büyük destek de, böyle bir ekiple yola çıkmaktan geçiyor!..

Kurumsal yönetim projenizde, iyi bir ekip çalışması için başarı kriterlerine baktığımızda ise;

– Tüm ekip üyeleri, aidiyet duygusuyla – projenin ortak amacının farkında mı?

– Bu ortak amacın, tüm ekip üyelerine fayda sağlayacağına inanıyorlar mı?

– Bu faydaya kendileri gibi inanmaları için, başkalarını ikna kabiliyetine sahipler mi?

– Ortak amaçlar için kendilerine ve yeteneklerine güveniyorlar mı?

– Alınan ve alınacak kararlarla ilgili özgürce fikir beyanında bulunabiliyorlar mı?

– Profesyonel yetkinliklere sahip olarak harekete geçmek için hazırlar mı?

– İş akış tablosu içinde, ekip üyeleri birbirlerini sevmeseler de, saygı duyuyorlar mı?

– Tartışmaları, çatışmaya çevirmeden sonuçlandırmaya özen gösteriyorlar mı?

– Çalışma ortamı + teknolojik alt yapı + kaynak destekleri arzu edilen düzeyde mi?

– Sorumlulukları + görev tanımları + iç ve dış iletişim organizasyonları net mi?

– Çözüm odaklı bir proje lideri ve projenin organizasyon şeması mevcut mu?

– Ekip Üyelerinin bu proje ile iş hayatından beklentileri (Statü + Kariyer + Kazanç) var mı?

– Ekibiniz “Biz” kavramına vakıf mı? Kendilerini ekibin bir parçası olarak hissediyorlar mı?

– Sürdürülebilirlik anlamında, projeyle ilgili yedek kadrolar hazır mı?

– Yedek kadrolarla ilgili oryantasyon programları mevcut mu?

– Gelecekteki muhtemel risklere ve problemlere karşı çözüm planlamalarınız var mı?

Şeklindeki kıstasların, ön plana çıktığını görmekteyiz!

Eğer, sorumluluğunu üstlendiğiniz alt veya üst proje ekibiniz için; bu şıkların tamamı veya çoğunluğu pozitif yönde ise çok şanslısınız ve başarı sizinle demektir. Yolunuz açık olsun!..
Ancak, hepimiz insanız ve zamana göre terslikler ve negatiflikler de yaşayabiliyoruz. Sırf bu nedenle kontrol mekanizmalarının her zaman devrede olmasında fayda var. Örneğin sadece ülkemizde değil, ABD de uzun yıllardan buyana belirli dönemlerde Boston Consulting Group tarafından yapılan “kurumsal yönetim çalışmaları” kapsamında; patronları veya en üst düzey yöneticileri hakkında “ekip çalışmaları”na yönelik, çok uluslu şirket çalışanlarının 1 numaralı şikâyetinin, takım misyonunun net bir şekilde ifade edilememesi ve sonuç olarak da… Proje hedeflerinin neler olduğunun kendilerine bildirilmemesi, şeklinde olduğu aklınızda bulunsun. (IKIGAI – Japon Yaşama Sanatı – 2017 / 30. Baskı 62. Sayfa)

Bu noktada önemli olan, işin içinde kişisel çıkarlar ve art niyet, olup – olmaması!
Eğer varsa, işte o zaman yazının başlığındaki “estekler ve köstekler” devreye giriyor, zaten!..

Aman dikkat… 🙂

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı


Estek’in kelime anlamı, birçok yerde karşımıza çıktığı gibi; oyalamak, oyalanmak! Yani, yersiz ve anlamsız gerekçeler göstererek sürekli mazeret üretmektir!

Köstek ise daha yıkıcı bir kavram olarak; olumsuz tavırlarla işi baltalamak, yokuşa sürmektir!

Sizlerinde çok iyi bildiği bu tanımlamalardan sonra ekibinize tekrar bir bakın ve de kendilerini bulunmaz hint kumaşı zannederek veya çatışma egolarıyla üstünlük sağlamaya çalışarak… Projenize, estek / köstek olanlardan uzak durun. Çünkü onlar; her şeyi bilirler ve de her şeyle ilgili fikir yürütmeyi kendilerinde hak zannederler. Ekipte; şirkette veya kurumda çalışma yılı itibarıyla eskimeye yüz tutuklarından, konfor alanları çok değerlidir. İcat çıkartmayın!.. 🙂

Ama burada; estek köstek konularına çok fazla girerek, hem zamanınızı almak, hem de zaten bildiğiniz ve yaşadığınız sorunları, tekrar gündeme getirmek istemiyorum.

Konunun Uzmanlarından Sayın Burcu Canıtez Okur’un İK Dünyasında ve Sayın Ayşe Nazmiye Uca’nın Dünya Gazetesindeki bir yazısında bahsettiği gibi… “Ekipler, etkin biçimde hedeflere ulaşmak adına / değişik beceri, eğitim ve görüşe sahip çalışanların; yaratıcı güçlerini, emek ve bilgilerini, bir proje kapsamında birleştirdikleri topluluklardır!”

Dolayısıyla tüm kurum ve işletmelerde, ortak amaçlara yönelik desteklerin gözetildiği, estek ve kösteklerin devre dışı bırakıldığı, iyi bir ekip çalışması; projelerin yürütülmesi, çalışanların potansiyelinin değerlendirilmesi, kararların alınması, problemlerin çözülmesi ve kaynakların verimli kullanılması… Sürdürülebilir bir kurumsal yönetimde “olmazsa – olmaz”dır!..

Tabi bu arada bir proje lideri olarak sizlere de; iyi bildiğinizi tahmin ettiğim, ama belirtmeden geçemeyeceğim, birkaç küçük öneride bulunmak istiyorum. (Ikigai Japon Yaşama Sanatından)

– Açık ve aktif olun…

– Çok aceleci olmayın…

– Her şeye karışmayın…

– Ekibinizle düzeyli bir ilişkide olun… 🙂

– Asık suratlı olmayın, gülümseyin…

– Ekibinizin mutlu gönlerini unutmayın…

– Dış dünya ile ekibinizin bağlantılarına katkıda bulunun…

– Beğenilerinizi ve takdirlerinizi, kendinize saklamayın…

– Dinlemesini bilin, empati yapın, kendinize güvenin ve özen gösterin…

– Geçmişte kalmayın, sadece geleceğe odaklanmayın, çevrenize bir bakın ve bugünde kalın…

– En önemlisi de ekip içinde Biz Bir Aileyiz kavramını laf olsun diye kullanmayın. Hissettirin!..

Bir proje lideri olarak bu özelliklere sahipseniz, söylenecek pek fazla bir şey yok demektir!

Bazı konularda eksikleriniz olsa bile problem değil. Nasıl olsa en kısa zamanda telafi edersiniz.

Yazının sonlarına doğru sizlerle, kurumsal yönetim çalışmaları konusunda çok beğendiğim bir özdeyişi paylaşmak istiyorum. Aramızda kalsın! 🙂

“Hızlı yürümek istiyorsanız yalnız yürüyün. Uzun yürümek istiyorsanız bir dostla yürüyün. Hem uzun hem de hızlı yürümek istiyorsanız iyi bir ekiple yola çıkın!..”
Kurumsal yönetimlerde estek ve kösteklerden uzak, tüm desteklerle birlikte sürdürülebilir ve güzel projelerde “daha mutlu bir gelecek için” her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımla

ALİ RIZA DEĞER

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Finans Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.