0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Blog Yazılarımız

MARKA DEĞERİ VE KURUMSAL EĞİTİMLERDE İLGİNÇ YENİLİKLER

Merhaba Sevgili Dostlarım.
Sizlerinde çok iyi bildiği gibi, marka; bireysel veya kurumsal olarak, amaçlar doğrultusunda hedef kitlelere sunulan, ürün veya hizmetleri tanımlayan ve de onları tüm rakiplerinden ayırt ettirmeyi amaçlayan bir isim, bir logo, bir slogan, bir şekil, bir simge veya bunların karmasıdır.

Marka Değeri ise; ürün veya hizmetin üreticisi, dağıtımcısı, satıcısı, tüketicisi gibi “marka”nın satışını etkileyebilecek unsurların, ulusal ve uluslararası sektör +pazar + pazar payı vede var olan rakiplerle karşılaştırılarak yapılan değerlendirmeler sonucu, o marka’ya yönelik spesifik maddi değerler toplamı olmakla birlikte, buna ilaveten ve de son dönemlerde bir hayli önem kazanan, yine o markaya yönelik müşteri sadakatini ifade eden manevi değerler olarak ifade edilmekte!..

Marka değeri yaratmanın çok kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Hele hele, asırlık ulusal ve uluslararası markalara bakarak, günümüz teknolojik gelişmeleriyle – o marka değerlerini çok çabuk yakalayıp, hatta inanılmaz ölçüde fark yaratan teknoloji markalarına baktığımızda…

2018 yılının ilk ayını geride bıraktığımız şu günlerde, iş dünyamızda; 2017 yılı sonlarına doğru yapılan 2018 yılı planlarının Ocak ayı performans değerlendirmelerine bakılarak, yol haritaları ile stratejik planlamaların gözden geçirildiğini, sizler de en az benim kadar iyi biliyorsunuz!


Kurumsal Eğitimler


2017 yılı performans oranları da dikkate alınarak netleşen rakamlar ile planlarınız aynı ivmeyi gösteriyorsa, zaten mesele yok. Yolunuz açık olsun!..

Ancak bu göstergeler de istediğimiz ivmeyi yakalayamadığımızı gördüğümüzde, hiç zaman kaybetmeden yeni hamleleri planlamak ve farklı adımlar atmak gerekiyor diye düşünüyorum.

Bu farklılığın; üründe veya hizmet kalitesinde olması gerektiğine inanıyorsanız, pazarlama da yapmanız gerekenleri- imkânlarınızıda değerlendirerek, yeni bir yol haritası yapabilirsiniz.

Bu noktada;2000 li yılların başında pazarlama dünyasına “Mor İnek” kavramını sokan “Seth Godin’i” ve aynı isimli kitabını özellikle hatırlamanızı öneriyorum. Kitap’ta şöyle diyordu…

“Eskiden mühendisler icat eder, üretimciler imal eder, pazarlamacılar pazarlar ve satışçılar satardı. Emek dağılımı netti. Bütün işi tepedeki başkan yönetirdi. Pazarlamacının bir bütçesi olur, onunla reklam verirdi. Pazarlama bölümünün adı pekâlâ ‘reklam ve tanıtım’ olabilirdi. Pazarlama, geliştirme ve imalat süreci sonrasında bir ürünün değerlerinin halka anlatılması ile ilgili bir işti.
Günümüz dünyasında “pazarlamacı” kavramının merkezinde ürünlerin özellikleri -servisten tasarıma her şey- bulunuyor. Böyle bir dünyada o eski stratejinin geçerliliğinin kalmadığı çok açık. Pazarlama, ürünün icat edilmesi eylemidir. Dizaynını yapma çabası, üretme hüneridir. Onu fiyatlandırma sanatı, satma tekniğidir!..”

Bu tanımlamayı; tabi ki – hizmet üreten kuruluşlara da – adapte etmek, her zaman mümkün!

Neticede “marka değeri” kavramının önemini, markanın müşteriye verdiği değer oluşturuyor.

Pazarlama 3.0 ve 4.0 ın (Ürün veya hizmetin tasarımı ve üretimi + Pazarlama İletişimi + Satış ve Sonrası + Müşteri odaklılık) duayenlerinden Sayın Güventürk Görgülü’nün ifade ettiği gibi;

“Elbette; ister ürün, ister hizmet olsun – en iyisini üretmek – bir şirketin asli görevi. Zaten her şeyin standartlara bağlandığı ve standartların da sürekli yükseldiği bir çağımızda bunun aksini düşünebilmemiz mümkün değil. Marka ve müşteri değerinizi artırabilmek için, yaptığınız işi veya ürününüzü değil, müşterilerinizin ihtiyaçlarını düşünmeniz gerekiyor.

Günümüz pazarlama aşamalarını bir arada özetlemek gerekirse; markanızın teklif ettiği değer bir yana, müşteriniz için değer yaratacak bir dizi pazarlama faaliyetini yürütmek zorundasınız.

Yani; ürününüz veya hizmetiniz, müşterinizin maddi veya manevi bir ihtiyacını, yine – onun beklentileri çerçevesinde karşılayacak elbette. Ama bu yeterli değil. Bunun bir adım ötesine geçerek o ürün veya hizmet için pazarlama faaliyetlerini planlarken, hedef gruplarınız için de mutlaka – iyi bir şeyler – yapmalısınız.

Bunların başında dünyayı değiştirecek bir ürün veya hizmet tasarlamak geliyor elbette. Ama böyle bir ürün veya hizmete sahip değilseniz başka yollar da var. Örneğin; müşterilerinizin hayatını kolaylaştırabilirsiniz, onların yepyeni bir deneyim yaşamasını sağlayabilirsiniz, bizzat değer yaratma sürecine katılmalarını destekleyebilirsiniz, birilerine yardımcı olacak sosyal yolları açabilirsiniz, yaratıcı fikirler geliştirmelerini sağlayabilirsiniz!..”

Bu önerileri sağlıklı bir şekilde yapabilmek içinde, son yıllarda şirketlerin veya kurumların;güzel ve motivasyonu yüksek bir ekip çalışmasıyla, çalışan memnuniyeti / işveren markası yaratarak, müşteri memnuniyeti ve sadakati oluşturmak için, özellikle çalışanlarına yönelik kurum içi eğitimlere,ciddi anlamda önem verdiğini görmekteyiz.

Kurumsal Eğitimler deyince genellikle,ISO Standartları ve Toplam Kalite Yönetimi ile birlikte üretime dayalı; Yalın 6 Sigma + Kaizen + Kanban + 5S + ERP + Ar-Ge + İnovasyon eğitimlerinin yanında,Liderlik ve Yöneticilik + Kurumsallaşma + Kurumsal İletişim + Marka Olmak + Kurum Kültürü + Zaman Yönetimi + Toplantı Yönetimi + Performans Yönetimi + İşveren Markası ve Çalışan Memnuniyeti + İnsan Kaynakları + Proje Yönetimi + Sunum Teknikleri + Beden Dili + Şikâyet Yönetimi + İkna Teknikleri+ Çatışma Yönetimi + CRM – Pazarlama ve Satış Teknikleri + Depo – Stok ve Tedarik Zinciri Yönetimi + Lojistik – B2B – B2C + Öfke ve Stres Kontrolü + Takım Olmak + Finanscı Olmayanlar İçin Finans + Problem Çözme Teknikleri + Zihin Haritası + Sosyal Medya + Değişim Yönetimi + Stratejik Planlama + Paydaş Analizi + Risk Yönetimi + Dış Ticaret + Çağrı Merkezleri Eğitimi + Eğiticinin Eğitimi + Outdoor-Indoor Team Building Programları + X / Y / Z Kuşakları Çatışmaları + Mobbing + Ur-Ge Projeleri + Kobi – Kosgeb ve Kalkınma Ajansı Destekleri+ Aile Şirketleri ve Aile Anayasası + Turquality + Turkey Discover The Potential TİM + Kurumsal Checkup + Denetim Hizmetleri…aklımıza gelmekte!..

Her konuda olduğu gibi, kurumsal eğitimlerde de – yeni gelişmelerden bahsetmek mümkün!

 

Bu yazımın son bölümünde, yeni kurumsal eğitimlerle ilgili yapmış olduğum araştırmalar neticesinde, karşılaştığım ilginç ve güzel eğitim çalışmalarını da, sizlere paylaşmak istiyorum.

İşte öne çıkan başlıklar…:)

– Uluslararası Şirketlerde Kültürlerarası Etkileşim…
– Çalışma Hayatında Jenerasyonlar…
– Rekabet Dünyasında Kazanma…
– Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri…
– Bilinçaltı Pazarlama ve Marka Algısı…
– Motivasyon ve Frekans – Geleceğe Mektup…
– Dinleme – Empati – Yapıcı Geri Bildirirm…
– Oryantasyon ve Verimlilik…
– Yaratıcı Drama ve Dramatizasyon…
– Algı Yönetimi ve Algıda Seçicilik (İşine geleni anlamak, işine gelmeyeni sallamak 🙂 )…
– Zirveyi Yönetmek…
– Başarısızlıktan Başarıya…
– Farklılık + Farkındalık + Yenilikçi Düşünce ve Fikir Üretme + Vs…

Tüm bu eğitim çalışmalarının; çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmak, motivasyonu güçlü ekipler oluşturmak,mutlu çalışan ve mutlu müşteri ilkeleriyle kurumsal anlamda fark yaratmak, markalarımıza değer katmak, daha iyiye ve daha güzele ulaşmak için olduğu da muhakkak!

Daha mutlu bir gelecek için, çıktığınız yolda her zaman başarılı olmanız ve de hedeflerinize sağlam adımlarla varmanız dileğiyle!..

Sevgi ve saygılarımla

ALİ RIZA DEĞER

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Finans Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.