0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Blog Yazılarımız

ÖZEL KURUM KÜLTÜRÜ VE ŞİRKET ANAYASASI

Merhaba Sevgili Dostlarım.
Bildiğiniz gibi, Kurum Kültürü; kurumsallaşma yolunda, işlerin nasıl yapıldığının ve işleyişin göstergesidir. Tüm çalışanlarla birlikte oluşturulur. Şirketin, dışarıya yansıyan özel vitrinidir!

Kurumsallaşma da; misyondan vizyona giden yolda, hedeflere ulaşılabilmek için, değerler ve ilkeler doğrultusunda, kişilerden bağımsız olarak, kuralları belirlemek ve harekete geçmektir!

Her ikisi de günümüzde, çalışanların aidiyet duygusu için, en önemli motivasyon kaynağıdır!..

Bu noktadan hareketle, kurumsallaşma aşamalarını dikkate alarak, şirketimize yakışan “Özel” ve Sürdürülebilir bir kurum kültürü oluşturabilmek için, öncelikle atılması gereken adımların;

*) İstemek ve karar vermek…

*) Değişime ve dönüşüme hazır olmak…

*) Sektörel dinamiklere özen göstermek…

*) İş planını yeniden gözden geçirmek…

*) Yönetim Sistemlerini oluşturmak…

*) Swot + Tows + Pest Analizlerini değerlendirmek…

*) Organizasyon Şemasını netleştirmek…

*) Görev Tanımları ve sorumlulukları belirlemek…

*) İnsan Kaynakları, İşveren Markası ve Performans, sistemlerini kurmak…

*) İş İşleyişi ile ilgili yönetmelikleri ve prosedürleri oluşturmak…

*) Nakit Akış Tablosu ve Bütçelere göre gerekli finansmanı sağlamak…

*) Dijitalleşmeye ve Teknolojiye yatırım yapmak…

*) İşlevsel bir web sitesi ile SEO çalışmalarına önem vermek…

*) Kariyer Planları için, kurumsal eğitimlere yönelmek…

*) Çalışan Memnuniyeti ilkelerine değer vermek, Mobbing’e izin vermemek…

*) Tedarik Zinciri ve Lojistik hizmet sistemlerini gözden geçirmek…

*) Pazarlama ve Satış Kanallarını organize etmek…

*) Satış Sonrası Hizmetlerde, Müşteri Memnuniyetini gözardı etmemek…

*) Düzenli raporlama ve Denetim sistemlerini hayata geçirmek…

*) Yukarıdaki maddelere yönelik “Şirket Anayasası” hazırlıklarına başlamak…

Şeklinde olacağı konusunda, aynı fikirde olduğumuzu zannediyor ve hem yazının başlığında hem de son madde de yer alan “Şirket Anayasası” kavramının dikkatinizi çektiğini biliyorum!

Aile Anayasası Danışmanlığı

Sizlerinde çok iyi bildiği gibi, Şirket Anayasaları’nın; Aile şirketlerindeki Aile Anayasaları’yla veya Çok Ortaklı Şirketlerdeki Ortaklık Anayasaları’yla, hazırlanış yönünden benzerlikleri olsa da, doğrudan bağlantıları yok! Aile Anayasaları aile üyeleriyle, Ortaklık Anayasaları da şirket ortaklarıyla yapılmakta. Şirket Anayasaları ise tüm yönetim ve çalışan kadroların katkılarıyla!

(Ayrıca, Şirket Anayasalarını; Şirket Etik Kuralları’yla da, karıştırmamak gerek! Genel olarak Şirket Anayasaları; ana sözleşme ve iç yönerge de yer almayan konularda, yönetim ilkelerini net bir şekilde belirleyen ve de çözüm üreten özel prensipleri, açık bir şekilde ortaya koyar!)

Nasıl yapılıyor? Derseniz?

Yukarıdaki şıklarda mutabık kalınarak harekete geçtikten sonra, ilk planda detaylı bir “Çalışan Memnuniyeti” anketi ile işe başlamak gerekiyor. Yönetim Kadroları ile yapılan görüşmeler ve toplantılar neticesinde, tüm detaylar değerlendirildikten sonra yazılım aşamasına geçiliyor!..

Şirket Anayasası’nın “Giriş / Gerekçe / Amaçlar” bölümünde, özel konular hariç, genellikle;

Şirketimiz, iş bu özel şirket anayasası ile tüm paydaşlarımızın memnuniyeti için; kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak, ulusal ve uluslararası kalite standartlarında, ürünler ve hizmetler üreterek, ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmayı bir kurum kültürü olarak amaçlar!

Şeklinde bir tanımlama, yer alır!

Şirket yapısına göre “Genel Konular” a ayrılan, diğer bölümlerde yer alan konu başlıkları ise;

*) Çalışanlar ve yönetim ilişkileri…

*) Tüm çalışanların uyması gereken disiplin kuralları ve uygulama prensipleri…

*) Şirket dışı ilişkiler ve yasalara saygı…

*) İş sağlığı ve güvenliği…

*) Kurumsal Sosyal Sorumluluk / Küresel İlkeler Sözleşmesi…

*) Kurumsal yönetim ilkeleri / Şeffaflık + Hesap Verebilirlik + Adillik + Sorumluluk…

Şeklinde olabilir!

Özel kurum kültürünüzün en önemli ögesi olan, şirket anayasanızın “Final” bölümünde ise;

*) Uzaktan veya yakından müzakere teknikleriyle kişisel çatışmaları önlemek…

*) Özellikle satış sonrası hizmetlerde, müşteri şikâyetlerini yönetmek…

*) Kurumsallaşma ve üretkenliği arttırmak…

*) Markalaşma ve sürdürülebilirlik…

*) Sektörel rekabet kuralları…

*) Sorunlara çözüm odaklı “Uzlaşma Komiteleri”…

*) Anayasanın yürürlüğe girmesi ve gerekli “Güncelleme” prensipleri…

Gibi, kurum kültürünüzle ilgili şirketinize ve markanıza “Özel” konular, yer alabilir!

Bu konudaki katkılarından dolayı, Sn. Bilge ve Muhsin Aykanat ile Sn. Ali Rıza Kılıç ve Değerli Ailesine, ayrıca Sn. Tuncay Özkenel ile Sn. Nuriye ve Mustafa Metin Engil’e, teşekkürlerimle!..

Daha mutlu bir gelecek için, her zaman yolunuzun açık olması dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımla

ALİ RIZA DEĞER

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Finans Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.