0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Blog Yazılarımız

YENİ ÜST DÜZEY YÖNETİM STRATEJİLERİNDE TOP ÇEVİRMELER…

Merhaba Sevgili Dostlarım.
Çalışma hayatımızda, 2023 yılının oldukça zor dönemlerini yaşadığımız şu günlerde, özellikle çalışanlarımızı ilgilendiren ve kurumsal beklentileri sergileyen konularda, bu yazımın başlığına sıklıkla rastladığınızı zannediyorum! 

Dikkat ederseniz son zamanlarda, birçok üst düzey şirket yöneticisinin konuşma içeriklerinde, içi pek dolu ve net olmayan, kelime ve soyut kavramların yer aldığını görmekteyiz.

İşlerini doğru yapanları tenzih ederek söylemek gerekirse, genellikle sıkıntılı dönemlerde, bu tür top çevirme ustası en üst düzey yöneticilerin, şirket çalışanlarına yaptıkları konuşmalarda, somut verilerden uzak; sürdürülebilirlik, sosyal dayanışma, takım çalışması, birlik, beraberlik, mükemmellik, kurumsal ayak izleri, dönüşüm, çevik organizasyon, Vs. gibi kavramlar yer alır.

Bunun 2 nedeni olduğunu, tahmin ediyorum!..

1) Ya, kendileri de durumun pek farkında değiller!

2) Ya da durumun farkındalar, ancak verileri değerlendirme yetkinliklerinde problem var!

Aslında yukarıda bahsettiğim kavramların, içlerinin boş olmadığını hepimiz biliyoruz!..
Ama gündemi sürekli olarak değiştirmekte de, ellerine kolay kolay su dökülemeyen bu tür yöneticiler, “Kişiyi nasıl Bilirsin? Kendin Gibi!” felsefesiyle hareket ettiklerinden, özellikle de genç kuşaklara karşı, maalesef pek başarılı bir yönetim sergileyemiyorlar!

O nedenle de, sessiz istifalar gündemden düşmüyor!..

Çünkü gençler; değişimin, dönüşümün ve teknolojik gelişmelerin, olağanüstü hız kazandığı günümüzde, top çevirmekten çok, gol atmayı seviyor!

Gol atmaya odaklanan bir takımın kaptanı olmak isteyen üst düzey yöneticilerin de, her şeyi ben bilirim edasıyla ortalarda dolaşmak yerine, takım arkadaşlarına değer vermesi ve onları iyi tanıması gerekiyor. Bunların başında da; onları dinlemek, saygı göstermek, varlıklarına ve fikirlerine değer verildiğini hissettirmek ve de net hedeflerle güvenli bir iş ortamı sağlamak, geliyor. Ayrıca; varsayımlar ile kuşkucu yaklaşımlardan sakınmak da, çok önemli tabi ki!..

Geçen ayki yazımda da bahsettiğim gibi, günümüzde artık olur olmaz yerde kullanılır hale gelen “Sürdürülebilirlik” konusunda da, tüm ulusal veya uluslararası şirket yöneticilerinin, özellikle COP Toplantılarında yaptıkları gibi, hiç ama hiç – Top çevirmemeleri, gerekiyor!

Bunun içinde şirketleri değerlendirmek açısından, CDP Raporlarına dikkat etmekte yarar var. CDP / Carbon Disclosure Projeckt (Karbon + Su Saydamlık Projeleri); Birleşik Krallık, Japonya, Hindistan, Çin, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan, şirketlerin ve şehirlerin çevresel etkilerini açıklamalarına yardımcı olan, uluslararası ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. CDP Türkiye / Sabancı Üniversitesi!.. (Bedre Yaykıl Gerze Sinop Anıları…)

Çok zor dönemlerden geçtiğimiz muhakkak. Özellikle pandemi ve tabii afetler sonrası, ortak dayanışma örnekleri sonrası dünya hızla değişiyor. Bu değişimin ve dönüşümün, birbirleriyle iç içe olan etkileşim noktaları, Sizlerinde çok çok iyi bildiği gibi; doğal afetler, iklim krizi, su ve enerji sıkıntısı, savaşlar, insan hakları, enflasyon, teknolojik gelişmeler, dijitalleşme, rekabet, Vs. Şeklinde! Bu problemler de en çok, üst düzey yönetici kadroları zor durumda bırakıyor!

Özellikle de, iş konunuzla ilgili; üretim + satış + nakit akış tablosunda sıkıntılar varsa!..

Bu noktada, ekip veya takım çalışmasına önem veren, üst düzey yönetici dostlarımızın; beklentilere net cevaplar vermesi, değişen şartlara göre esnek bir yaklaşım sergilemesi, “sorumluluklara + yaratıcı düşüncelere + iş birliklerine + stratejilere + planlamalara” değer vermesi ve de saygılı bir uyum tarzıyla problem çözme becerilerine sahip olması gerekiyor!

Özellikle günümüz şartlarında, hibrit veya uzaktan çalışma, artık moda olmaktan çıkıp, yeni çalışma düzeninin değişmeyecek bir parçası haline geldi. Bununda önemli nedenlerinden biri, işletmelerin yetenek havuzlarına, sınır ötesini dâhil edebilmenin katma değerini fark etmeleri oldu. Eğer bulunduğunuz iş kolunun şartları elveriyorsa, değişik ülkelerden birçok yetenekle çalışmak artık mümkün. Dolayısıyla bu gerçekler ışığında, üst düzey yöneticilik hakikaten zor bir zanaat haline geldi! Hele hele top çevirmeden!.. J

Great Place To Work® Türkiye tarafından gerçekleştirilen “Yeni İş Modelleri ve Trend Araştırması Anketi” sonuçlarına göre hem çalışan hem de yöneticiler, insan odaklı kurum kültürünün daha da geliştirilmesi gerektiğini söylüyorlar. (Sn. Eyüp Toprak – Winally)

Great Place To Work’ ün dünya çapında sahip olduğu kurum kültürü ve çalışan deneyimi uzmanlığıyla sürdürülebilir geleceğe ışık tutmak üzere gerçekleştirdiği, Yeni İş Modelleri ve Trend Araştırması Anketi, yeniden şekillenen iş dünyasına çok kıymetli veriler sundu. Dünden bugüne, hem sosyal – hem de çalışma hayatında yaşanan değişimler, bunlara adapte olmaya çalışan; toplumlar + kurumlar, liderler ve de çalışanlar için oldukça zorlayıcıyken, bu koşulları kapsayan rapor sonuçları, Great Place To Work® araştırma yöntemlerinin temelinde yer alan güven kültürü ile insan odaklı yaklaşımın, her zamankinden fazla önem kazandığını gösterdi!

Özellikle çalışanlar açısından “Hibrit ve uzaktan çalışma metotlarında iletişim ve takdir, liderlerin en öncelikli konularından biri olmalı!” diyerek, 2022 yılında şirketlerin en önemli öncelikleri liderlik programları, nabız ölçümleme, çalışan deneyimi ölçümleme gibi süreçlerin yenidünyaya adapte edilmesi olduğunu belirten, Great Place To Work® Türkiye CEO’su Sayın Eyüp Toprak, “Adaptasyon süreçlerinin, çoğu organizasyonlarda, hala tamamlanamadığını görmekteyiz. Diğer yandan hibrit ve uzaktan çalışma metotlarına adaptasyon da kuşkusuz organizasyonların stratejik planlarında önemli bir yer tutuyor…

Ancak burada ortaya çıkan sonuçlardan biri, üst yönetim ve liderlerin; bu dönüşümü kendi arzuları yerine, zorunluluktan yapıyor olmaları. Bu sonuç, insanların iş yerlerinden duygusal beklentilerinde yaralar açma olasılığı doğuruyor ki, hibrit ve uzaktan çalışma modelinin en zorlayıcı kısmı, adaletin sağlanması. Adaletin sağlanamadığı organizasyonlarda çalışanları elde tutma ve tükenmişlik gibi sorunlarla karşılaşılabileceği unutulmamalı…

Yöneticilerin uzaktan çalışan herkesin düşüncelerini dikkate alması, hiç kimseyi dışlamaması ve tüm çalışanların bilgilendirilmesini sağlaması konusu, özel bir öneme sahip… 

Geleceğin organizasyonlarının inşasında, yeni fikirler olmadan yüksek performanslı organizasyonlar olmaktan git gide uzaklaşılacağını ve rekabet koşullarını dikkate aldığımızda, bunun büyük bir risk ortaya çıkartacağını görüyoruz…” şeklinde, görüşlerini belirtiyor!..

Aslında bu görüşler doğrultusunda, akıl ve mantık çerçevesinde, top çevirmek normal bir yaklaşım. Çünkü top çevirmeden gol atmakta, pek mümkün değil!.. Ama Abartmadan! J

(Ahmet Ekmekçioğlu + Yalçın Sökmen + Ertan Bulman + Erol Gürler + Cengiz Pala + Ayşen Öncel + Okan Kıvanç + Dinçer Kılıç + Fehmi Kuzgun + Fatih Sazak + Kemal Çemenzar + Saim Akın + Bahattin Taşkın + Gül Kazasker + İBB + Sarıyer Belediyesi’ne içten teşekkürlerimle!)

Daha mutlu bir gelecek için, pandemi dönemi sonrasında, Şubat ayı başında yaşadığımız tabii afetler ile ilgili yaraların, bir an önce sarılması ve yaşamlarımızın normale dönmesi dileğiyle!..

 

Sevgi ve saygılarımla

ALİ RIZA DEĞER

Siz de KRC Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Finans Danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak için +90 216 4747426 / +90 530 5802480 numaralı telefonlarımızdan ya da info@krcyonetim.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.