0530 580 24 80 - 0216 474 74 26
info@krcyonetim.com

Yıl: 2023

YAPAY ZEKÂ İLE İŞLETMELERDE CHECK-UP VE ANALİZLER…

Merhaba Sevgili Dostlarım, Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, “Yapay Zekâ”; internette, insanlar tarafından üretilen veya yazılan verilerle donatılan, geleceğin teknoloji ürünü! “Sohbet / Araştırma Robotu”!.. Bu sohbet robotu (ChatGPT OpenAl / Microsoft Bing Chat / Bard.Google.Com / AWS Amazon Bedrock / Samsung Gauss / Vs) doğrulara yakın bir şekilde; makale veya şiir yazmak, kodlama […]
Daha Fazla

YAPAY ZEKÂ İLE KURUMSAL YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA…

Merhaba Sevgili Dostlarım, Stratejik Planlama tabirinin; normal yaşamda 2. Dünya Savaşı sonrası 1950 lerden bu yana, iş dünyasında ise kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik adına, 2000 li yılların başlarından itibaren, çok yoğun bir şekilde kullanıldığı konusunda, aynı düşünceleri paylaştığımızı zannediyorum!.. Kurumsal yönetim ilkeleri (Adillik + Şeffaflık + Hesap Verebilirlik + Sorumluluk) kapsamında kurumsallaşma’ nın; şirketlerin dönemsel amaç […]
Daha Fazla

YAPAY ZEKÂ İLE AİLE ŞİRKETLERİ VE AİLE ANAYASASI…

Merhaba Sevgili Dostlarım. Eğer ki; bir aile şirketi sahibi veya ortağı olan aile üyelerinden biriyseniz, yazının başlığının dikkatinizi çektiğini zannediyorum! 50 yıllık çalışma hayatımın son 25 yılında, özellikle aile şirketleriyle ve aile anayasalarıyla ilgili çalışmalar yapan bir kişi olarak, aile şirketlerindeki yönetim sorunlarına, farklı bir yaklaşım ile değişik tarzdaki bakış açılarını sizlerle paylaşmak için, bu […]
Daha Fazla

KURUMSAL YÖNETİMDE İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİ…

Merhaba Sevgili Dostlarım. Hatırlayacağınız üzere, iki ay önceki “Kurumsal Risk Yönetimi ve Çalışan Memnuniyeti” başlığı ile yayınlanan makalemde; çalışanlarımızın, kurumsal gelişimdeki önemini ve olası kurumsal risklere karşı, alınması gereken tedbirlere değinmiştim. Günümüzde; dijitalleşmenin ve yapay zekânın, iş dünyamızdaki yansımalarına baktığımızda “İnsan Kaynakları Stratejileri”mizin önemi de, bir kez daha karşımıza çıkmakta! Sizlerinde çok iyi bildiği gibi […]
Daha Fazla

AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİNDE BİTMEYEN SORUNLAR

Merhaba Sevgili Dostlarım. Eğer bir aile şirketi ortağı veya yöneticisi iseniz, yazı başlığının size pek tanıdık geldiğini zannediyorum! Sn. Dr. İlhami Fındıkçı’nın, İTO Gazetesindeki yazısı için de, çok teşekkürler! Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru, uzun zamandan beri tanıdığım, Enerji + Akaryakıt + İnşaat ve Sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren, ancak son dönemlerde bazı sıkıntılar yaşayan bir aile […]
Daha Fazla

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ…

Merhaba Sevgili Dostlarım. İçinde bulunduğumuz dönemlerde, iş dünyamızda gelişmekte olan şirketler ve işletmeler için en önemli konulardan biri olan “Kurumsal Risk Yönetimi” ne değer verdiğinizi zannediyorum. Sizlerinde çok iyi bildiği gibi iş dünyasında “Risk”, özellikle kamu veya özel sektör genelindeki geleceğe yönelik; kararlar + stratejiler + uygulamalar + denetimler + raporlamalar sonucunda karşılaşılacak, kazanç (!) […]
Daha Fazla

YENİ ÜST DÜZEY YÖNETİM STRATEJİLERİNDE TOP ÇEVİRMELER…

Merhaba Sevgili Dostlarım. Çalışma hayatımızda, 2023 yılının oldukça zor dönemlerini yaşadığımız şu günlerde, özellikle çalışanlarımızı ilgilendiren ve kurumsal beklentileri sergileyen konularda, bu yazımın başlığına sıklıkla rastladığınızı zannediyorum!  Dikkat ederseniz son zamanlarda, birçok üst düzey şirket yöneticisinin konuşma içeriklerinde, içi pek dolu ve net olmayan, kelime ve soyut kavramların yer aldığını görmekteyiz. İşlerini doğru yapanları tenzih […]
Daha Fazla

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KURUMSAL AYAK İZLERİ… COP 01 – COP 31

Merhaba Sevgili Dostlarım. Öncelikle geçtiğimiz ay Güneydoğu Anadolu Bölgemizde meydana gelen afet ve felaketlerin,ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmaması dileğiyle, bu yazıya başlamak istiyorum! Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz yılın sonlarında gerçekleşen Mısır’daki COP 27’de, aynen 2021 Glasgow’daki COP 26’deki gibi, ciddi anlamda pek suya sabuna dokunmayan sonuçlar açıklandı. Buna rağmen, BM İklim Değişikliği Genel Sekreteri Simon […]
Daha Fazla

ÖZEL KURUM KÜLTÜRÜ VE ŞİRKET ANAYASASI

Merhaba Sevgili Dostlarım. Bildiğiniz gibi, Kurum Kültürü; kurumsallaşma yolunda, işlerin nasıl yapıldığının ve işleyişin göstergesidir. Tüm çalışanlarla birlikte oluşturulur. Şirketin, dışarıya yansıyan özel vitrinidir! Kurumsallaşma da; misyondan vizyona giden yolda, hedeflere ulaşılabilmek için, değerler ve ilkeler doğrultusunda, kişilerden bağımsız olarak, kuralları belirlemek ve harekete geçmektir! Her ikisi de günümüzde, çalışanların aidiyet duygusu için, en önemli […]
Daha Fazla

ONLINE EĞİTİMLER VE KURUMSAL GELİŞİM

Merhaba Sevgili Dostlarım. İş dünyamızda kurumsal gelişimden bahsettiğimizde, bunun içindeki en özel yerlerden birinin de, kurumsal eğitimlere ait olduğu konusunda, hepimizin hem fikir olduğunu zannediyorum. Kurumsal eğitimler’in her aşamasına yıllarını veren çok değerli dostlarımın da ifade ettiği gibi, günümüzde artık kurumsal eğitimlerde; canlı eğitimlerle birlikte, özellikle çok şubeli ve yetkili satıcı’lı sektörlerde (Bankacılık, Sigortacılık, Otomotiv, […]
Daha Fazla